Pörssitiedote tammikuuta 27, 2010 04.15.00 ip. CET

Nimitysvaliokunta ehdottaa seitsemää jäsentä Metson hallitukseen

 

                                                                                                                

Metso Oyj:n yhtiötiedote 27.1.2010 klo 16.15

 

Metso Oyj:n yhtiökokouksen asettama nimitysvaliokunta ehdottaa seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 30.3.2010, että hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän.

 

Hallituksen kokoonpanoa koskeva ehdotus

 

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen nykyisistä jäsenistä Maija-Liisa Friman, Christer Gardell, Yrjö Neuvo, Pia Rudengren ja Jukka Viinanen valitaan uudelleen. Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan valittavaksi Jukka Viinanen ja varapuheenjohtajaksi Maija-Liisa Friman. Nimitysvaliokunta ehdottaa myös, että hallitukseen valitaan uusiksi jäseniksi diplomi-insinööri Erkki Pehu-Lehtonen sekä valtiotieteen maisteri, kauppaneuvos Mikael von Frenckell.

 

Diplomi-insinööri Erkki Pehu-Lehtonen, s. 1950, on Raute Oyj:n hallituksen puheenjohtaja ja Tekla Oyj:n hallituksen jäsen. Erkki Pehu-Lehtonen toimi Pöyry Oyj:n toimitusjohtajana vuodesta 1999 toukokuuhun 2008 saakka ja on tällä hetkellä Pöyry Oyj:n hallituksen osoittamissa neuvonantotehtävissä. Pöyry-yhtiöiden palveluksessa hän on ollut vuodesta 1994 lähtien, vuodet 19941996 Pöyry Oyj:n tytäryhtiön Jaakko Pöyry Oy:n varatoimitusjohtajana ja vuodet 19961999 yhtiön toimitusjohtajana. Ennen Pöyry-yhtiöitä Erkki Pehu-Lehtonen on toiminut johtotehtävissä mm. Neles-Jamesbury Oy:ssä ja Valmet Paperikoneet Oy:ssä

 

Valtiotieteen maisteri, kauppaneuvos Mikael von Frenckell, s. 1947, on Sponsor Capital Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja perustajaosakas, Neste Oil Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja sekä Tamro Oyj:n hallituksen jäsen. Hän on Tamfelt Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 1979 alkaen, hallituksen varapuheenjohtaja vuodet 19901995 ja hallituksen puheenjohtaja vuodet 19952009 sekä Waldemar von Frenckellin säätion hallituksen jäsen vuodesta 1975 alkaen ja säätiön hallituksen puheenjohtaja vuodesta 1990 alkaen. Vuosina 19901995 Mikael von Frenckell oli Suomen Yhdyspankin johtokunnan jäsen ja varatoimitusjohtaja vuosina 19931995.

 

Hallituspalkkioita koskeva ehdotus

 

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2011 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle vuosipalkkiota, joka on samansuuruinen kuin vuoden 2010 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvällä toimikaudella maksettu palkkio: hallituksen puheenjohtajalle 92.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 56.000 euroa ja kullekin hallituksen jäsenelle 45.000 euroa. Lisäksi nimitysvaliokunta ehdottaa, että kaikille hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 600 euroa kokoukselta, mukaan lukien hallituksen valiokuntien kokoukset. Nimitysvaliokunta ehdottaa, että vuosipalkkiosta 40 %:a maksetaan markkinoilta hankittavina Metso Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.31.3.2010 on julkistettu.

 

Metson hallitus sisällyttää ehdotukset myöhemmin julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.

 

Henkilöstön hallintoedustus

 

Nimitysvaliokunta toteaa, että myös tulevana hallituskautena Metson henkilöstön edustaja osallistuu asiantuntijana Metso Oyj:n hallituksen kokouksiin yritysten hallinnosta annetun lain mukaisin rajoituksin. Uusi hallitus kutsuu henkilöstön edustajan asiantuntijajäsenekseen järjestäytymiskokouksessaan yhtiökokouksen jälkeen.

 

Nimitysvaliokunta

 

Metson nimitysvaliokunnan puheenjohtajana toimi Kari Järvinen ja jäseninä Lars Förberg, Matti Vuoria ja Harri Sailas. Jukka Viinanen ja Jaakko Rauramo toimivat nimitysvaliokunnan asiantuntijajäseninä.

 

Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-, automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää noin 26 500 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com

 

Lisätietoja lehdistölle antaa:

Aleksanteri Lebedeff, lakiasiainjohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484 3240

 

Lisätietoja sijoittajille antaa:

Johanna Henttonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253

 

 

 

 

 

Metso Oyj

 

Olli Vaartimo
varatoimitusjohtaja

 

Kati Renvall
viestintäjohtaja

 

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com

 

Metso Twitterissä