Pörssitiedote lokakuuta 1, 2010 02.30.00 ip. CET

Metson avainhenkilöille uusi, pitkäjänteinen osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Metso Oyj:n pörssitiedote 1.10.2010 klo 14:30 paikallista aikaa

Metso Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta johdon osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä Metso-konsernissa (Metso Share Ownership Plan 2011-2013). Järjestelmä on jatkoa vuonna 2008 hyväksytylle järjestelmälle, jolla pyritään yhdistämään omistajien ja Metson keskeisten avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi, sitouttamaan avainhenkilöt yhtiöön sekä tarjoamaan heille kilpailukykyinen omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä.

 

Järjestelmässä on yksi kolmen vuoden ansaintajakso, joka alkaa 1.1.2011 ja päättyy 31.12.2013. Järjestelmän piiriin kuuluu noin 100 Metson avainhenkilöä.

 

Uuteen kannustinjärjestelmään osallistuminen ja mahdollisen palkkion saaminen edellyttävät, että henkilö sijoittaa ansaintajakson alussa Metso Oyj:n osakkeisiin. Kannustinjärjestelmän mahdollinen tuotto perustuu Metson osakkeen kokonaistuottoon (TSR) ja osakekohtaiseen tulokseen (EPS). Järjestelmä rajaa ansainnan korkeintaan henkilön puolitoistakertaisen (1,5 x) vuosipalkan suuruiseksi.

 

Ansaitun palkkion määrä todetaan asetettujen tavoitteiden toteutumisen perusteella tilinpäätöksen valmistuttua keväällä 2014 ja mahdollinen palkkio suoritetaan järjestelmän piirissä oleville henkilöille alkuvuonna 2014. Mahdollinen palkkio maksetaan Metson osakkeina. Kannustinjärjestelmän perusteella ansaitut osakkeet on omistettava vähintään vuosi palkkiosuorituksen jälkeen.

 

Järjestelmässä maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 400 000 Metso Oyj:n osaketta. Kullekin avainhenkilölle kohdennettava osakemäärä ja osakkeiden kokonaismäärä päätetään joulukuussa 2010. Järjestelmässä mahdollisesti palkkiona luovutettavina osakkeina käytetään osakemarkkinoilta hankittavia Metson osakkeita, joten kannustinjärjestelmällä ei ole osakkeen arvoa laimentavaa vaikutusta.

 

 Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-, automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää noin 27 000 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com

 

Lisätietoja lehdistölle antaa:
Merja Kamppari, henkilöstöjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3003

 

Lisätietoja sijoittajille antaa:
Johanna Henttonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253

 

 

Metso Oyj

 

Olli Vaartimo
talous- ja rahoitusjohtaja

 

Johanna Henttonen
sijoittajasuhdejohtaja

 

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Metso Twitterissä