Pörssitiedote marraskuuta 2, 2010 01.30.00 ip. CET

Metso Oyj:n osakasluettelon mukaiset suurimmat omistajat 2.11.2010

Metso Oyj:n pörssitiedote 2.11.2010 klo 13:30 paikallista aikaa

 

Metso Oyj:n 30.3.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti yhtiökokouksen nimitystoimikunnan asettamisesta valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle yhtiökokoukselle.

 

Nimitystoimikuntaan valitaan neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat. Toimikuntaan kuuluu lisäksi asiantuntijajäsenenä Metson hallituksen puheenjohtaja Jukka Viinanen. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä neljällä osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin 1.11.2010. Nimitystoimikunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja, ja toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

 

Metso Oyj:n osakasluettelon 1.11.2010 mukaan neljä suurinta osakkeenomistajaa olivat Solidium Oy (15 695 287 osaketta ja ääntä eli 10,44 % osakekannasta ja äänistä), Cevian Capital II Master Fund L.P. (7 440 060 osaketta ja ääntä eli 4,95 % osakekannasta ja äänistä) Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma (4 113 552 osaketta ja ääntä eli 2,74 % osakekannasta ja äänistä) ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (3 921 943 osaketta ja ääntä eli 2,61 % osakekannasta ja äänistä).

 

Metso Oyj:n seuraava varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 30.3.2011.

 

Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-, automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää noin 27 000 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com

 

Lisätietoja lehdistölle antaa:
Aleksanteri Lebedeff, lakiasianjohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484 3240

 

Lisätietoja sijoittajille antaa:
Johanna Henttonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253

 

 

 

 

 

Metso Oyj

 

Olli Vaartimo
talous- ja rahoitusjohtaja

 

Johanna Henttonen
sijoittajasuhdejohtaja

 

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com

 

Metso Twitterissä