Lehdistötiedote marraskuuta 5, 2010 09.15.00 ap. CET

Pontos ja Teollisuussijoitus kehittämään Valmet Automotivea Metson kanssa; Ensimmäinen askel Karmannin avoautojen kattoliiketoiminnan osto

Metso Oyj:n lehdistötiedote 5.11.2010 klo 9:15 paikallista aikaa

Metso on sopinut suomalaisten sijoitusyhtiöiden Pontoksen ja Teollisuussijoituksen kanssa, että kumpikin sijoittaa suunnatun osakeannin kautta 10 miljoonaa euroa Metson täysin omistamaan tytäryhtiöön Valmet Automotiveen, millä ne saavat yhteensä 34 % osuuden Valmet Automotivesta. Metso vahvistaa samalla Valmet Automotiven pääomapohjaa konvertoimalla noin 10 miljoonan euron sisäisen lainan omanpääomanehtoiseksi lainaksi. Samassa yhteydessä on sovittu, että Valmet Automotiven keskeinen johto sitoutetaan Valmet Automotiveen erikseen toteutettavan suunnatun annin kautta, jonka puitteissa myös he sijoittavat yhtiöön. Metson omistusosuudeksi jää tämän jälkeen runsas 60 %. Omistajat eivät sulje pois uusien sijoittajien mukaantuloa.

 

"Valmet Automotive on viime vuosien aikana onnistuneesti suunnannut toimintaansa sopimusvalmistuksen lisäksi autoteollisuuden suunnittelupalveluihin ja sähköautoihin. Yhtiöllä on tällä hetkellä valmistusohjelmassaan kolme uuden sukupolven sähköautoa, ja tänä vuonna jo noin 25 % yhtiön liikevaihdosta tulee suunnittelupalvelujen myynnistä. Näemme Valmet Automotiven toiminnassa mielenkiintoisia kehitysmahdollisuuksia, mutta koska autoteollisuus ei kuulu Metson keskeisiin asiakastoimialoihin, olemme päättäneet ottaa ulkopuolisia sijoittajia mukaan Valmet Automotiven toiminnan kehittämiseen, vahvistaa yhdessä heidän kanssaan yhtiön pääomapohjaa ja löytää tätä kautta uusia polkuja yhtiön kehittämiseen", Valmet Automotiven hallituksen puheenjohtaja ja Metson CFO Olli Vaartimo sanoo.

 

Ensimmäisenä kehitysaskeleena on sovittu, että Valmet Automotive ostaa Karmannin avoautojen kattoliiketoiminnan Saksassa ja Puolassa. Valmet Automotive ja Karmannin pesänhoitajat ovat allekirjoittaneet kattoliiketoiminnan kauppaa koskevan sopimuksen. Osapuolet ovat sopineet, ettei kauppahintaa julkisteta.

 

Kaupan lopullinen toteutuminen edellyttää tarvittavien viranomaislupien saamista. Valmet Automotivesta arvioidaan, että yrityskauppa saataisiin päätökseen ja samalla liiketoiminta siirtyisi sen omistukseen viimeistään tämän vuoden loppuun mennessä.

 

Yritysosto täydentää Valmet Automotiven palvelutarjontaa yrityksen strategian mukaisesti avoautojen suunnittelu- ja valmistuspalveluissa ja erityisesti komponentti-liiketoiminnassa. Kaupan toteutuessa kattoliiketoiminnasta tulee Valmet Automotiven neljäs liiketoimintalinja suunnittelun, valmistuksen ja liiketoiminnan kehittämispalvelujen rinnalle.

 

"Tämä yrityskauppa on tähän mennessä merkittävin askel strategiassamme laajentua kansainvälisesti ja kehittyä eturivin laajapohjaiseksi palvelujen toimittajaksi autoteollisuudelle. Avoauton kattojen suunnittelu ja valmistus Karmannilla edustaa alansa huippua, ja sen asiakkaita ovat mm. BMW / MINI, Daimler, Renault ja Bentley. Karmannin katto-osaaminen täydentää Valmet Automotiven avoauto-osaamista ja lisää myös merkittävästi kapasiteettiamme sekä suunnittelussa että komponenttivalmistuksessa", Valmet Automotiven toimitusjohtaja Ilpo Korhonen sanoo. "Avoautojen valmistuksen arvioidaan Euroopassa saavuttavan taantumaa edeltävän noin puolen miljoonan auton tason 2012 - 2013 mennessä. Avoauton kattojärjestelmät vaativat erityisosaamista ja ne hankitaan usein erikoistuneilta toimittajilta", Korhonen jatkaa.

 

"Sähköautosegmentti tulee kasvamaan maailmassa seuraavan vuosikymmenen aikana voimakkaasti. Valmet Automotive on vahvan laatuimagonsa ja kaukonäköisen strategiansa ansiosta päässyt tämän kehityksen eturintamaan. Karmannin kattoliiketoiminnan ostaminen vahvistaa Valmet Automotiven yhteyksiä Keski-Euroopan johtaviin autonvalmistajiin ja antaa yhtiölle kriittistä massaa, joka mahdollistaa kattoliiketoiminnan kehittämisen ohella myös kertyneen sähköauto-osaamisen hyödyntämisen ja yhtiön strategisen kehittämisen aivan uudelta pohjalta. Haluamme sijoituksillamme olla mukana tässä kehityksessä", toteavat Pontos Groupin toimitusjohtaja Kai Becker ja Teollisuussijoituksen sijoitusjohtaja Heikki Vesterinen.

 

Karmannin avoautojen kattoliiketoiminnassa Osnabrückissa Saksassa ja Zaryssa Puolassa työskentelee tällä hetkellä yli 700 henkilöä, jotka siirtyvät Valmet Automotiven palvelukseen. Ostettavan liiketoiminnan liikevaihdon arvioidaan vuonna 2010 olevan noin 180 miljoonaa euroa. Karmann on yksi kolmesta johtavasta kattojärjestelmien toimittajasta noin 25 prosentin markkinaosuudella ja sillä on usealle vuodelle ulottuva tilauskanta.

 

Valmet Automotive toimittaa autoteollisuudelle suunnittelupalveluja, valmistuspalveluja ja liiketoiminnan kehittämispalveluja. Vuonna 2009 yrityksen liikevaihto oli 56 miljoonaa euroa. Sen palveluksessa on noin 800 työntekijää. Yrityksen päätoimipaikka on Suomessa Uudessakaupungissa ja sillä on toimistot Frankfurtissa Saksassa ja Göteborgissa Ruotsissa. Uusi toimisto avataan vielä tänä vuonna Yhdysvaltoihin.

 

Uudessakaupungissa valmistetaan tällä hetkellä Porsche Cayman -urheiluautoja, sähköisiä Garia-golfautoja ja THINK City -kaupunkiautoja. Fisker Karma -hybridiautojen sarjatuotanto alkaa suunnitelman mukaan vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä. Suunnitteluprojekteja on työn alla useille eri asiakkaille.

 

Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-, automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää noin 27 000 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com

 

Lisätietoja lehdistölle antaa:
Ilpo Korhonen, toimitusjohtaja,Valmet Automotive, puh. 020 484 8000
Johanna Henttonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484 3253

 

 

Tiedotustilaisuus 5.11.10 klo 13:00

 

Suomenkielinen tiedotustilaisuus medialle järjestetään tänään, perjantaina 5.11.2010 klo 13:00 Metson konsernihallinnossa, Fabianinkatu 9 A, Helsinki.  Tiedotustilaisuuteen osallistuvat Valmet Automotiven toimitusjohtaja Ilpo Korhonen, Metso-konsernin talous- ja rahoitusjohtaja ja Valmet Automotiven hallituksen puheenjohtaja Olli Vaartimo, Suomen Teollisuussijoitus Oy:n johtaja Kimmo Viertola, sekä Pontos Groupin toimitusjohtaja Kai Becker.

Metso Twitterissä