Pörssitiedote joulukuuta 7, 2010 11.00.00 ap. CET

Metsolle myönteinen päätös Yhdysvalloissa patenttiloukkausta koskevassa oikeudenkäynnissä

Metso Oyj:n pörssitiedote 7.12.2010 klo 11:00 paikallista aikaa

Metso on onnistuneesti suojannut immateriaalioikeuksiaan. Jury on antanut Metsolle myönteisen päätöksen Yhdysvalloissa New Yorkin alioikeudessa vireillä olleessa Metson ja Terexin omistaman Powerscreen International Ltd:n (nykyiseltä nimeltään Terex GB Ltd) välisessä patenttiloukkaamista koskevassa kiistassa. Kiista koskee erään Metson liikuteltaviin murskaus- ja seulontalaitteisiin liittyvän kuljettimen patenttioikeuksia. Juryn päätöksen mukaan Metson patentti on voimassa oleva, ja vastapuoli on loukannut sitä vuodesta 2000 lähtien.

 

Jury on myös todennut, että loukkaus on tahallinen, mikä oikeuttaa Metson saamaan mahdollista korotettua korvausta. Päätöksen mukaan Metsolle aiheutuneet haitat ovat noin 12 miljoonaa euroa (noin 16 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria). Juryn päätös vaatii vielä tuomarin vahvistuksen. Tämän odotetaan tapahtuvan kevään 2011 aikana, jolloin saadaan tieto myös lopullisesta Metsolle maksettavasta korvaussummasta. Mikäli tuomiosta valitetaan, on kiistan lopullinen päätös odotettavissa vuoteen 2012 mennessä. Metso kirjaa korvaussumman tulokseensa vasta kun oikeudenkäynnin lopullinen tulos on selvillä eli aikaisintaan vuonna 2011.

 

Metso suojaa myös tulevaisuudessa aktiivisesti immateriaalioikeuksiaan eri puolilla maailmaa pyrkien samalla edistämään reilua kilpailua.

Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-, automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää noin 27 000 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com

Lisätietoja antaa:
Erica Aminoff, lakiasiainjohtaja, Kaivos- ja maarakennusteknologia, Metso,
puh. 020 484 3246

Lisätietoja sijoittajille antaa:

Johanna Henttonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253

 

 

Metso Oyj

 

Olli Vaartimo
talous- ja rahoitusjohtaja

 

Johanna Henttonen
sijoittajasuhdejohtaja

 

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Metso Twitterissä