Pörssitiedote helmikuuta 8, 2010 05.00.00 ip. CET

Metso hankkii 300 000 omaa osaketta osakepalkkio-järjestelmäänsä varten

Metso Oyj:n yhtiötiedote 8.2.2010 klo 17:00

 

Metson hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2009 antaman valtuutuksen perusteella hankkia enintään 300 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita, mikä vastaa noin 0,2 prosenttia kaikista yhtiön liikkeelle laskemista osakkeista. Osakkeet hankitaan osana yhtiön osakepohjaista kannustinjärjestelmää (Metso Share Ownership Plans) käytettäväksi mahdollisten palkkioiden maksuna järjestelmän kriteerien mukaisesti.

 

Omat osakkeet hankitaan yhtiön voitonjakokelpoisilla varoilla. Osakkeiden hankinta alentaa siten yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsingin Pörssin julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan markkinahintaan.

 

Osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 16.2.2010 ja osto-ohjelma päättyy viimeistään 26.3.2010.

 

Metso Oyj:n hallussa on tällä hetkellä 409 617 kappaletta yhtiön omia osakkeita.

 

Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-, automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää noin 27 000 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com

 

Lisätietoja antavat:

Pekka Hölttä, rahoitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3195

Johanna Henttonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253

 

 

 

 

Metso Oyj

 

Olli Vaartimo
varatoimitusjohtaja

 

Kati Renvall
viestintäjohtaja

 

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com

 

Metso Twitterissä