Lehdistötiedote helmikuuta 18, 2010 01.01.00 ip. CET

Metso kehittää Stora Enson ja Domtarin kanssa tulevaisuuden sellutehdasbiojalostamon

Metso Oyj:n lehdistötiedote 18.2.2010 klo 13:00 paikallista aikaa

 

Metso, Stora Enso ja Domtar ovat käynnistäneet hankkeen uuteen selluteknologiaan perustuvan tulevaisuuden sellutehdasbiojalostamon kehittämiseksi. Tavoitteena on kehittää uusi konsepti, jossa prosessin energia- ja kustannustehokkuus on parempi, pääomainvestoinnin kustannukset ovat alemmat ja kuidun käyttö aiempaa vähäisempää kuitenkaan tinkimättä sen ominaisuuksista paperin tai kartongin laadun kannalta - pikemminkin päinvastoin. Hanke kestää useita vuosia.

 

Metson, Stora Enson ja Domtarin näkemyksen mukaan hanke tarjoaa lupaavia mahdollisuuksia läpimurtoon kestävässä kemiallisessa massanvalmistuksessa nykyisiin käytäntöihin verrattuna.

 

Uusi sellubiojalostamokonsepti vahvistaa Metson asemaa johtavana kestävän sellun- ja paperinvalmistusteknologian toimittajana.

 

Hanke on Suomen, Ruotsin ja Pohjois-Amerikan metsäklustereiden tutkimus- ja kehitystyölleen asettamien strategisten tavoitteiden mukainen: toimialan uudistaminen, bioraaka-aineiden tehokas hyödyntäminen, ympäristön suojeleminen ja kustannustehokkuuden parantaminen.

 

Stora Enso Oyj on tunnettu ja arvostettu massan, paperin, kartongin, bioenergian ja muiden puupohjaisten materiaalien, kemikaalien ja tuotteiden valmistaja, joka pyrkii jatkuvasti parantamaan ja kehittämään prosessejaan ja tuotteitaan. Yrityksellä on arvokasta kokemusta ja tietämystä kemiallisen massan laadusta ja sen vaikutuksesta paperin ja kartongin laatuun sekä sen tuottamasta lisäarvosta paperin- ja kartonginkäyttäjille.

 

Domtar Corporation on Pohjois-Amerikan suurin ja maailman toiseksi suurin päällystämättömän toimistopaperin valmistaja ja markkinoija. Domtar valmistaa myös paperinvalmistuksessa tarvittavaa massaa, fluff-massaa ja erikoismassalajeja. Domtarilla on arvokasta kokemusta ja tietämystä paperinvalmistuksessa tarvittavan kemiallisen massan valmistuksesta, laadusta ja käytöstä.

 

Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-, automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää noin 27 000 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com

 

Lisätietoja antaa:

Jouko Yli-Kauppila, teknologiajohtaja, Paperi- ja kuituteknologia, Metso, puh. 040 507 6946

 

Metso Twitterissä