Pörssitiedote maaliskuuta 9, 2010 12.45.00 ip. CET

Metso on toteuttanut 300 000 oman osakkeen hankinnan osakepalkkiojärjestelmiä varten

Metso Oyj:n yhtiötiedote 9.3.2010 klo 12:45 paikallista aikaa

Metson 8.2.2010 julkistama päätös hankkia enintään 300 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita on kokonaisuudessaan toteutettu. Osakkeiden hankinta liittyy yhtiön aiemmin ilmoittamiin kannustinjärjestelmiin (Metso Share Ownership Plans 2009-12) käytettäväksi mahdollisten palkkioiden maksuna järjestelmien kriteerien mukaisesti.

 

Omat osakkeet hankittiin yhtiön voitonjakokelpoisilla varoilla, mikä alentaa siten yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Osakkeet hankittiin NASDAQ OMX Helsingin Pörssin julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen markkinahintaan. Keskimääräinen ostohinta osaketta kohti oli 23,47 euroa ja kokonaisarvo 7.040.303,60 euroa. Metso-emoyhtiön hallussa on tällä hetkellä 709.617 kappaletta yhtiön omia osakkeita.

 

Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-, automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää noin 27 000 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com

 

Lisätietoja antavat:

Pekka Hölttä, rahoitusjohtaja, Metso, puh. 020 484 3195

 

Johanna Henttonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253

 

 

Metso Oyj

Olli Vaartimo
varatoimitusjohtaja

Kati Renvall
viestintäjohtaja

 

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com

 

Metso Twitterissä