Pörssitiedote kesäkuuta 15, 2010 03.40.00 ip. CET

Metsolle vahvistettu Tamfelt Oyj Abp:n osakkeen lunastushinta välimiesoikeudessa

Metso Oyj:n pörssitiedote 15.6.2010 klo 15:40 paikallista aikaa

Metso sai omistusoikeuden kaikkiin Tamfeltin osakkeisiin asettamalla 4.5.2010 välimiesoikeuden hyväksymän vakuuden lunastushinnasta ja sille kertyvästä korosta. Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnan asettama välimiesoikeus on tänään antamallaan välitystuomiolla vahvistanut Tamfelt Oyj Abp:n (nykyisin Metso Fabrics Oy) osakkeen lunastushinnaksi 7,17 euroa osakkeelta. Lunastettavien Tamfeltin osakkeiden lukumäärä on yhteensä 600 937 osaketta, eli noin 2 prosenttia Tamfeltin koko osakekannasta. Metso maksaa lunastushinnan ja sille kertyneen koron lunastusmenettelyssä mukana oleville Tamfeltin vähemmistöosakkeenomistajille kuukauden kuluessa siitä, kun tuomio on saanut lainvoiman, jonka arvioidaan tapahtuvan elokuun 2010 loppupuoliskolla.

 

Välitystuomio tulee lainvoimaiseksi 60 päivän kuluttua sen rekisteröimisestä kaupparekisteriin olettaen, että siihen ei haeta muutosta.        

 

Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-, automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää noin 27 000 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com

 

Lisätietoja sijoittajille antaa:

Johanna Henttonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253

 

 

Metso Oyj

 

Olli Vaartimo
varatoimitusjohtaja

 

Johanna Henttonen
sijoittajasuhdejohtaja

 

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Metso Twitterissä