Lehdistötiedote syyskuuta 23, 2010 01.00.00 ip. CET

Metso muuttaa hiilipölykattilan biomassakattilalaitokseksi Dalkialle Puolassa

Metso Oyj:n lehdistötiedote 23.9.2010 klo 13:00 paikallista aikaa


Metso muuntaa Dalkia Łódź S. A.:n hiilipölykattilan biomassakäyttöiseksi Puolassa, mikä lisää uusiutuvan energian tuotantoa Dalkian voimalaitoksella Łódźissa. Tilauksen arvo on yli 15 miljoonaa euroa. Tilaus kirjataan Energia- ja ympäristöteknologian kolmannen vuosineljänneksen aikana saatuihin tilauksiin.

 

Muuttamalla hiilipölykattilan biomassakattilalaitokseksi Dalkia edesauttaa Puolan energiapolitiikan tavoitteita sekä toimittaa vihreää energiaa kansalliseen sähköverkkoon ja Łódźin kaupungin kaukolämpöjärjestelmään.  Uuden biomassakattilan suunnitellaan olevan kaupallisessa toiminnassa joulukuussa 2011.

 

Tilaus on osoitus Metson vahvasta osaamisesta bioenergiaratkaisuiden kokonaistoimittajana ja Metson asiantuntemuksesta olemassaolevien kattilalaitosten muuttamisessa ja modernisoinnissa. Nykyisen kattilan muutos sisältää paineenalaiset osat, polttoaineen ja tuhkan käsittelyjärjestelmät sekä asennuksen. Kattilalaitoksen kokonaisautomaatio sisältää prosessiautomaatiojärjestelmän, päästöjen valvonnan ja raportoinnin, instrumentoinnin sekä sähköistyksen perusparannuksen.

 

Dalkia Łódź S. A. kuuluu Dalkia-konserniin, joka on yksi johtavista yhteiskunnan, teollisuuden ja yritysten energiahuoltopalveluiden tuottajista. Dalkialla on maailmanlaajuisesti 176 käynnissä olevaa biomassalaitosta, joiden yhdistetty kapasiteetti on 3135 MW ja 664 MW ja jotka käyttävät 1,8 miljoonaa tonnia biomassaa.

 

Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-, automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää noin 27 000 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com

 

Lisätietoja lehdistölle antavat:
Owe Asp, General Manager, Service Sales, Voimantuotanto-liiketoimintalinja, Metso (ruotsiksi ja englanniksi), puh. +46 708 220929

 

Adam Ossera, Area Sales Manager, Puola, Automaatio-liiketoimintalinja, Metso, (englanniksi), puh. +48 605 534 967

Metso Twitterissä