Pörssitiedote tammikuuta 28, 2011 01.15.00 ip. CET

Nimitystoimikunta ehdottaa kahdeksaa jäsentä Metson hallitukseen

Metso Oyj:n pörssitiedote 28.1.2011 klo 13.15 paikallista aikaaMetso Oyj:n yhtiökokouksen asettama nimitystoimikunta ehdottaa seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 30.3.2011, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kahdeksan.

 

Hallituksen kokoonpanoa koskeva ehdotus

 

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokouksellle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen kaikki hallituksen nykyiset jäsenet Mikael von Frenckell, Maija-Liisa Friman, Christer Gardell, Yrjö Neuvo, Erkki Pehu-Lehtonen, Pia Rudengren ja Jukka Viinanen. Lisäksi hallituksen uudeksi jäseneksi ehdotetaan valittavan Ozey K Horton, Jr. Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan valittavaksi Jukka Viinanen ja varapuheenjohtajaksi Maija-Liisa Friman.

Ozey K. Horton Jr, s. 1951, toimii johtajana liikkeenjohdon konsulttiyhtiö McKinsey & Companyn Atlantan toimistossa ja on tullut McKinseyn palvelukseen vuonna 1981 sen Chicagon toimistoon ja aikoo siirtyä yhtiön palveluksesta eläkkeelle tämän vuoden helmikuussa. Hän on suorittanut BSE-tutkinnon University of Dukessa ja MBA-tutkinnon Harvardin Business Schoolissa. Vuosien aikana hän on johtanut useita liiketoiminnan kasvuun, strategiaan, yritysjärjestelyihin ja suorituskyvyn parantamiseen liittyviä hankkeita kansainvälisille asiakkaille eri toimialoilta, erityisesti perinteisen teollisuuden toimialoilta (kuten kuitu-, paperi-, pakkaus-, metalli-, kaivos-, kemian- ja energiateollisuudesta). McKinsey & Companyn palveluksessa Ozey K. Horton Jr on myös johtanut useita toimintayksiköitä: kansainvälisten kuitu-, paperi- ja pakkausteollisuustoimintojen perustajana, kansainvälisten perusmateriaalitoimintojen yhteisjohtajana sekä viimeksi energia- ja materiaalisektorin kansainvälisten toimintojen johtajana. Hänellä on laaja kokemus työskentelystä Euroopassa sekä myös Etelä-Amerikassa, Intiassa ja Aasiassa. Ennen McKinseyä Horton toimi Cummins Engine -yhtiön tuotantoliiketoiminnassa, Sonoco Products -yhtiön pakkausteollisuudessa ja JE Sirrine Companyssa projektitekniikassa. Horton on USA:n kansalainen ja asuu USA:ssa.

 

Hallituspalkkioita koskeva ehdotus

 

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksettaisiin samansuuruinen vuosipalkkio kuin mikä maksetaan nykyisille hallituksen jäsenille vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen perusteella kuitenkin siten muutettuna, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksettaisiin samansuuruinen palkkio kuin hallituksen varapuheenjohtajalle. Nimitystoimikunnan ehdottamat vuosipalkkiot ovat näin ollen seuraavat: hallituksen puheenjohtajalle 92.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 56.000 euroa ja kullekin hallituksen jäsenelle 45.000 euroa. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa maksetaan kokouspalkkiona 600 euroa kokoukselta ja jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa 1.200 euroa kokoukselta ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 2.400 euroa kokoukselta mukaan lukien hallituksen valiokuntien kokoukset. Nimitystoimikunta ehdottaa, että vuosipalkkiosta 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Metso Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2011 on julkistettu.

Metson hallitus sisällyttää ehdotukset myöhemmin julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.

 

Henkilöstön hallintoedustus

 

Nimitystoimikunta toteaa, että myös tulevana hallituskautena Metson henkilöstön edustaja osallistuu asiantuntijana Metso Oyj:n hallituksen kokouksiin yritysten hallinnosta annetun lain mukaisin rajoituksin. Uusi hallitus kutsuu henkilöstön edustajan asiantuntijajäsenekseen järjestäytymiskokouksessaan yhtiökokouksen jälkeen.

 

Nimitystoimikunta

 

Metson yhtiökokouksen asettaman nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimi Kari Järvinen (toimitusjohtaja, Solidium Oy) ja jäseninä Lars Förberg (Managing Partner, Cevian Capital), Matti Vuoria (toimitusjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma) ja Harri Sailas (toimitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen). Metso Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Jukka Viinanen toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäseninä.

 

Ozey K. Horton Jr:n CV ja valokuva löytyvät internet-sivuiltamme: www.metso.com/fi.

 

Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-, automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää noin 27 000 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com

 

Lisätietoja lehdistölle antaa:
Aleksanteri Lebedeff, lakiasiainjohtaja, Metso, puh. +358 20 484 3240

 

Lisätietoja sijoittajille antaa:
Johanna Henttonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253

 

 

 

 

 

Metso Oyj

 

Olli Vaartimo
talous- ja rahoitusjohtaja

 

Johanna Henttonen
sijoittajasuhdejohtaja

 

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com

 

Metso Twitterissä