Lehdistötiedote lokakuuta 19, 2011 02.00.00 ip. CET

Metso tutkimusyhteistyöhön australialaisyliopiston kanssa jauhinsovelluksissa

Metso Oyj:n lehdistötiedote 19.10.2011 klo 14:00 paikallista aikaa

Metso ja Queenslandin yliopisto Brisbanessa Australiassa ovat tehneet kolmivuotisen yhteistyösopimuksen Metson kehittämää pystyjauhinmyllyä koskevasta tutkimuksesta ja suorituskykyarvioinneista.

Projekti tukee Metson jatkuvaa pyrkimystä tehostaa jauhatusratkaisujaan. Sopimus on osa Metson ja Julius Kruttschnitt Mineral Research Centren (JKMRC) pitkään jatkunutta yhteistyötä yliopiston Sustainable Minerals Institute  laitoksella.

Projekti syventää JKMRC:n jo nyt merkittävää tietämystä jauhinmyllyistä, ja tuottaa lisäarvoa Metsolle ja sen teknologioille. JKMRC:n johtajan, professori Geoff Gaultin mukaan Metso on tukenut voimakkaasti JKMRC:n tutkimustyötä, pääasiassa Metson Brisbanessa toimivan Process Technology and Innovation -liiketoimintayksikön kautta. "Tämä projekti sinetöi strategisen kumppanuuden, joka luo pohjan sekä Metsoa että JKMRC:tä hyödyttävälle yhteistyölle", Gault sanoo.

Projektissa Metso ja JKMRC tekevät yhteistyötä jakamalla osaamistaan ja menetelmiään ja tekemällä lisää kenttävalidointeja osoittaakseen laitteen energiatehokkuuden hienojauhatuksen lisäksi myös karkeajauhatussovelluksissa. Metso on tehnyt  laajoja laboratoriotestejä ja investoinut esimerkiksi jauhinmyllyn valintamenetelmien kehittämiseen. VERTIMILL®-pystyjauhinmyllyn käyttöalueen laajentuessa puolueeton tutkimuslaitos voi auttaa löytämään parempia toimintatapoja ja validoida menetelmiä.

Metson Kaivos- ja maarakennusteknologian jauhatusratkaisuista vastaava johtaja Kenneth Brame pitää tämäntyyppistä yhteistyötä olennaisena edellytyksenä menestymiselle kaivosteollisuudessa. "Meidän on kehitettävä uusia teknologioita ja menetelmiä tukeaksemme asiakkaidemme menestystä. Tarvitsemme monialaista osaamista ja erikoistuneita resursseja, missä yliopistoyhteistyö on olennaisen tärkeää", hän sanoo.

JKMRC:n jauhatusratkaisujen professuuria hoitava professori Malcolm Powell toteaa, että JKMRC pyrkii kattamaan mineraalien jauhatus- ja luokitusprosessin kokonaisuudessaan. "Meillä on tarjota täydellinen mallinnus- ja simulointiosaaminen JKSimMet-laitossimulaattorin avulla", hän selittää. "Hienojauhatuksen rooli mineraalien rikastuksessa kasvaa, joten JKMRC parantaa aktiivisesti mallinnusosaamistaan tällä alueella."  

Teknistä tietoa

Metsolla on yli 100 vuoden kokemus jauhinmyllyjen suunnittelusta ja valmistuksesta. Sen VERTIMILL®-pystyjauhinmyllyä on käytetty menestyksellisesti yli kolmen vuosikymmenen ajan. Siitä lähtien, kun laite tuotiin markkinoille vuoden 1979 lopussa, VERTIMILL®-pystyjauhinmyllyjä on myyty lähes 400 kappaletta kaikkialle maailmaan.  Tehokkaalla pystymyllyllä on useita etuja perinteisiin kuulamyllyihin verrattuna. Pystymyllyt kuluttavat jauhatuksessa 30-50 prosenttia vähemmän energiaa ja huomattavasti vähemmän jauhinkuulia kuin kuulamyllyt. Laitteessa on vähemmän liikkuvia osia kuin kuulamyllyssä, mikä pienentää ylläpito- ja käyttökustannuksia. Nämä ominaisuudet tuovat kaivosyhtiöille merkittäviä säästöjä.

Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-, automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää noin 29 000 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com 

Lisätietoja antavat (englanniksi):

Kenneth Brame, Senior Vice President, Comminution, Kaivos- ja maarakennusteknologia, Metso, puh. +1 570 271 7719

Geoff Gault, Professori, Julius Kruttschnitt Mineral Research Centre, Brisbanen yliopisto, puh. +61 7 3365 5806

Metso Twitterissä