Pörssitiedote marraskuuta 15, 2011 09.04.13 ap. CET

Metsolle uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Metso Oyj:n pörssitiedote 15.11.2011 klo 9:00

  • Liikevaihdon 10 prosentin keskimääräinen vuosittaisen kasvun tavoite säilyy ennallaan
  • Osakekohtaisen tuloksen kasvutavoitteena on ylittää myynnin kasvu
  • Liiketoimintasegmenteille on määritelty kannattavuustavoitteet (EBITA %)
  • Tavoite sitoutuneen pääoman tuotolle ennen veroja (ROCE) on yli 20 %

Metson hallitus on päättänyt yhtiön uuteen strategiaan liittyvistä pitkän aikavälin taloudellisista tavoitteista.

"Tavoitteenamme on omistaja-arvon lisääminen kasvun ja kannattavuuden avulla. Keskitymme kasvuun niissä liiketoimissamme, joissa meillä on mahdollista saavuttaa vahva globaali asema. Palveluliiketoiminnan korkea osuus on omistaja-arvon kannalta tärkeää ja siksi tavoittelemme vahvaa palveluliiketoiminnan kasvua kaikissa segmenteissä", Metson toimitusjohtaja Matti Kähkönen sanoo.

"Kannattavuutta mittaamme konsernin osakekohtaisella tuloksella ja segmenttien EBITA-marginaalilla. Uusilla segmenttikohtaisilla kannattavuustavoitteilla pyrimme parantamaan liiketoimintojemme läpinäkyvyyttä. Uskomme, että liikevaihdon ja tuloksen kasvu yhdistettynä korkeaan sijoitetun pääoman tuottoon ovat tärkeimmät tekijät omistaja-arvomme kehittymiselle tulevaisuudessa. Ennätyskorkea tilauskantamme ja vahva taseemme antavat meille hyvät lähtökohdat kasvaa", Kähkönen jatkaa.

Uudet tavoitteet korvaavat elokuussa 2008 asetetut taloudelliset tavoitteet:

Kasvu

Liikevaihdon kasvutavoite on säilynyt ennallaan eli tavoittelemme vuosittain keskimäärin yli 10 prosentin kasvua (CAGR). Palveluliiketoiminnassa tavoitteemme on yli 10 prosentin liikevaihdon vuosittainen kasvu.

Kannattavuus

Uutena tavoitteenamme on konsernin osakekohtaisen tuloksen kasvu myynnin kasvua nopeammin.

Segmenteille on asetettu omat kannattavuustavoitteet (EBITA-%, tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja sekä kertaluonteisia eriä). Niiden vaihteluvälit heijastavat liiketoimintojemme toisistaan eroavia piirteitä:

Segmentti Minimi EBITA*-%
(heikko kysyntä)
Tavoite EBITA*-%
(hyvä kysyntä)
Kaivos- ja maarakennus 10 % 15 %
Automaatio 11 % 16 %
Massa, paperi ja voimantuotanto   6 %   9 %

* ennen kertaluonteisia eriä

Pääoman tehokkuus

Sitoutuneen pääoman tuotto ennen veroja (ROCE-%) on yksi Metson tärkeimmistä mittareista ja siinä tavoittelemme yli 20 prosentin tuottoa (ilman merkittävien yrityskauppojen vaikutusta).

Pääomarakenne

Tavoitteenamme on säilyttää vakaa luottoluokitus (solid investment grade). Tavoitetta ei ole muutettu.

Myös osinkopolitiikkamme on ennallaan. Tavoitteenamme on jakaa vuosittain osinkona tai muilla keinoilla palauttaa pääomaa (mm. takaisinosto-ohjelmat ja lunastukset) vähintään 50 prosenttia vuosittaisesta osakekohtaisesta tuloksesta.

Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-, automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää noin 29 000 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com
  
Lisätietoja sijoittajille antaa:
Harri Nikunen, talous- ja rahoitusjohtaja, Metso, puh. 020 484 3010
Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253

Metso Oyj

Harri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Metso Twitterissä