Pörssitiedote marraskuuta 22, 2011 10.05.00 ap. CET

Metson pääomamarkkinapäivä ja arvio vuoden 2012 kehityksestä

Metso Oyj:n pörssitiedote 22.11.2011 klo 10:05

Metso järjestää tänään 22.11.2011 pääomamarkkinapäivän Lontoossa. Päivän aikana yhtiön johdon esityksissä käsitellään muun muassa konsernin strategiaa, yhtiön taloudellista tilaa (sisältäen uuden raportointirakenteen mukaiset pro forma -luvut) sekä Kaivos- ja Maarakennus, Automaatio sekä Massa, paperi ja voimantuotanto
-segmenttien strategiaa.

Pääomamarkkinapäivän pääviesti on se, että Metsolla on hyvät lähtökohdat strategiansa toteuttamiselle ja että yhtiö keskittyy kannattavaan kasvuun ja omistaja-arvon lisäämiseen vankentamalla nykyistä vahvaa asemaansa markkinoilla.

Arvio vuoden 2012 kehityksestä

Metson johto julkistaa samalla arvion vuoden 2012 kehityksestä seuraavasti:

Perustuen oletukseen siitä, että tämän hetkinen varsin hyvä kysyntä asiakasteollisuuksissamme ei selvästi heikkene Euroopan taloustilanteesta tai muusta vastaavasta tekijästä johtuen arvioimme, että:

  • Liikevaihtomme vuonna 2012 kasvaa vuodesta 2011 

  • Tuloksemme (EBITA ilman kertaluonteisia eriä) vuonna 2012 paranee verrattuna vuoteen 2011  

Metson pääomamarkkinapäivä alkaa klo 9.00 Lontoon aikaa (11.00 Suomen aikaa). Englanninkieliset esitysmateriaalit julkaistaan yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.metso.com/investors. Videotallenne tapahtumasta on saatavilla samassa osoitteessa myöhemmin samana päivänä.

Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-, automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää noin 29 000 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com

Lisätietoja sijoittajille antavat:

Harri Nikunen, talous- ja rahoitusjohtaja, Metso, puh. 020 484 3010

Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso, puh. 020 484 3253

Metso Oyj

Harri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com

 

Metso Twitterissä