Pörssitiedote marraskuuta 22, 2011 10.00.00 ap. CET

Uuden segmenttirakenteen mukaiset pro forma -vertailuluvut

Metso Oyj:n pörssitiedote 22.11.2011 klo 10:00

Metso julkisti syyskuussa 2011 uuden segmenttirakenteen, joka tulee voimaan 1.12.2011. Uudet raportointisegmentit ovat Kaivos ja maarakennus, Automaatio sekä Massa, paperi ja voimantuotanto. Valmet Automotive ja Kierrätys -liiketoiminnat raportoidaan osana Konsernihallintoa ja muita.

Tilintarkastamattomat pro forma -neljännestiedot vuosilta 2010 ja 2011 on esitetty alla olevissa taulukoissa. Kattavammat tiedot löytyvät tiedotteen liitteestä ja Metson verkkosivuilta.

Uutta raportointirakennetta sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 2011 tilinpäätöstiedotteessa, joka julkistetaan 9.2.2012.

ALUSTAVAT pro forma tiedot uuden segmenttirakenteen mukaan          
                 
SAADUT TILAUKSET              
Milj. e 1-3/10 4-6/10 7-9/10 10-12/10 1-3/11 4-6/11 7-9/11
Kaivos ja maarakennus 559 604 643 651 841 1 185 840
Automaatio 177 177 174 167 220  225 180
Massa, paperi ja voimantuotanto 588 830 540 625 666 1 353 794
  Kierrätys 51 59 44 41 75  77 48
  Valmet Automotive 11 17 20 36 68 66 71
  Konsernihallinto ja muut - - - - - - -
Konsernihallinto ja muut yhteensä 62 76 64 77 143 143 119
Raportointisegmenttien väliset saadut tilaukset -20 -16 -12 -22 -23 -23 -15
Metso yhteensä 1 366 1 671 1 409 1 498 1 847 2 883 1 918
                 
                 
LIIKEVAIHTO              
Milj. e 1-3/10 4-6/10 7-9/10 10-12/10 1-3/11 4-6/11 7-9/11
Kaivos ja maarakennus 472 541 563 659 560  664 678
Automaatio 146 156 151 197 165  176 185
Massa, paperi ja voimantuotanto 513 628 558 754 635  631 593
  Kierrätys 38 45 47 60 33  50 59
  Valmet Automotive 11 17 20 36 68 66 71
  Konsernihallinto ja muut - - - - - - -
Konsernihallinto ja muut yhteensä 49 62 67 96 101 116 130
Raportointisegmenttien välinen laskutus -10 -17 -14 -19 -17 -20 -25
Metso yhteensä 1 170 1 370 1 325 1 687 1 444 1 567 1 561
                 
                 
EBITA ENNEN KERTALUONTEISIA ERIÄ              
Milj. e 1-3/10 4-6/10 7-9/10 10-12/10 1-3/11 4-6/11 7-9/11
Kaivos ja maarakennus 39,5 64,8 74,9 85,6 56,7 68,9 74,9
Automaatio 16,2 11,2 20,2 24,6 22,4 17,2 27,9
Massa, paperi ja voimantuotanto 33,7 52,7 41,1 40,4 54,3 61,5 54,6
  Kierrätys 0,8 1,4 2,2 2,1 -0,3 0,5 3,6
  Valmet Automotive -7,1 -1,4 0,7 3,2 2,7 2,8 1,5
  Konsernihallinto ja muut 4,5 -3,7 -10,5 -6,1 -12,2 -11,1 0,5
Konsernihallinto ja muut yhteensä -1,8 -3,7 -7,6 -0,8 -9,8 -7,8 5,6
Metso yhteensä 87,6 125,0 128,6 149,8 123,6 139,8 163,0
                 
                 
EBITA ENNEN KERTALUONTEISIA ERIÄ, PROSENTTIA LIIKEVAIHDOSTA              
% 1-3/10 4-6/10 7-9/10 10-12/10 1-3/11 4-6/11 7-9/11
Kaivos ja maarakennus 8,4 12,0 13,3 13,0 10,1 10,4 11,0
Automaatio 11,1 7,2 13,4 12,5 13,6 9,8 15,1
Massa, paperi ja voimantuotanto 6,6 8,4 7,4 5,4 8,6 9,7 9,2
  Kierrätys 2,1 3,1 4,7 3,5 -0,9 1,0 6,1
  Valmet Automotive -64,5 -8,2 3,5 8,9 4,0 4,2 2,1
  Konsernihallinto ja muut n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Konsernihallinto ja muut yhteensä n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Metso yhteensä 7,5 9,1 9,7 8,9 8,6 8,9 10,4

Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-, automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää noin 29 000 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com

Lisätietoja sijoittajille antavat:

Harri Nikunen, talous- ja rahoitusjohtaja, Metso, puh. 020 484 3010

Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso, puh. 020 484 3253

Metso Oyj

Harri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com

 

Esitteet
Nimi
Pro forma segmenttiluvut Lataa

Metso Twitterissä