Pörssitiedote joulukuuta 12, 2011 04.00.00 ip. CET

Metso voitti patenttiloukkausta koskevan oikeudenkäynnin Yhdysvalloissa

Metso Oyj:n pörssitiedote 12.12.2011 klo 16.00

Metso on voittanut Yhdysvalloissa patenttiloukkausta koskevan oikeudenkäynnin, jossa vastapuolena oli Terex Corporation, sen tytäryhtiö ja kaksi jakelijaa. Newyorkilainen tuomioistuin vahvisti 9.12.2011 valamiehistön 6.12.2010 tekemän päätöksen, jonka mukaan vastaajat ovat tahallaan loukanneet Metson liikuteltavia murskaus- ja seulontalaitteita koskevia patenttioikeuksia (kts. Metson pörssitiedote 7.12.2010). Tuomioistuin määräsi vastaajat maksamaan 31,6 miljoonan Yhdysvaltain dollarin vahingonkorvaukset. Korvaus kaksinkertaistettiin alkuperäisestä teon tahallisuudesta johtuen ja käsittää korvauksen patenttiloukkaukseen liittyvien laitteiden myynnistä maaliskuun 2000 ja lokakuun 2007 väliseltä ajalta. Lokakuun 2007 jälkeen tapahtuneista myynneistä vastaajat määrättiin maksamaan lisäkorvauksia, jotka lasketaan myöhemmin ja myös kaksinkertaistetaan. Metson saamaan lopulliseen korvaukseen lisätään myös korot.

Tuomioistuin kielsi heinäkuussa 2011 vastaajia markkinoimasta Metson patentteja loukkaavia liikuteltavia seulontalaitteita.

Mikäli päätöksestä valitetaan, asian käsittely jatkuu valitustuomioistuimessa. Metso kirjaa vahingonkorvauksen tilinpäätökseensä vasta sitten kun oikeuskäsittely on lopullisesti ohi.

Metso suojaa tulevaisuudessakin aktiivisesti immateriaalioikeuksiaan eri puolilla maailmaa pyrkien samalla edistämään reilua kilpailua.

Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-, automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää noin 29 000 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com

Lisätietoja antaa:

Erica Aminoff, lakiasiainjohtaja, Kaivos- ja maarakennus, Metso, puh. 020 484 3246

Metso Oyj

Harri Nikunen
talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Metso Twitterissä