Lehdistötiedote joulukuuta 15, 2011 10.00.00 ap. CET

Metsolta ratkaisu maailman jätevedenpuhdistamoiden kapasiteetin kasvattamiseen

Metso Oyj:n lehdistötiedote 15.12.2011 klo 10:00 paikallista aikaa

Metso on kehittänyt uuden teknologian, jonka avulla kunnalliset ja teolliset jätevedenpuhdistamot pystyvät tehostamaan suorituskykyään ja vähentämään lietteen kuivauksessa käytettävien kemikaalien määrää jopa kolmanneksella. Innovaation potentiaalisia hyödyntäjiä ovat kaikki maailman suuret jätevedenpuhdistamot.

Uusi teknologia tarjoaa jätevedenpuhdistukseen keskeisesti kuuluvaan lietteen prosessointiin uudenlaisen online-mittausratkaisun. Led- ja laserteknologiaan perustuvan mittausjärjestelmän ansiosta kiintoaineiden ja veden erottaminen toisistaan onnistuu nyt aiempaa tarkemmin ja tehokkaammin. Näin laitoksessa käsiteltävän veden määrää voidaan nostaa huomattavasti, ja lietteen kuivausprosessissa käytettävien kemikaalien määrää voidaan vähentää noin 30 prosentilla.

Kasvavan kapasiteetin ja pienempien kemikaalikustannusten lisäksi säästöjä saavutetaan, kun lietteestä erotetun kiintoaineen kuljetuskustannukset pienevät. Myös kiintoaineen jatkokäyttö energiantuotannossa tehostuu merkittävästi, kun kiintoaineen seassa on aiempaa vähemmän vettä.

"Metson kehittämä uusi teknologia tarjoaa maailman jätevedenpuhdistamoille mahdollisuuden parantaa suorituskykyään ja saavuttaa sitä kautta suuria kustannussäästöjä. Eräs suuri pohjoisamerikkalainen jätevedenpuhdistamo on laskenut säästävänsä jopa 30 prosenttia vuosittaisista 2,5 miljoonan dollarin kemikaalikustannuksistaan", tuotepäällikkö Timo Rantala Metson Automaatio-liiketoimintalinjalta kertoo.

Globaalia potentiaalia

"Alkuvaiheessa uusi teknologia kiinnostanee erityisesti Länsi-Euroopan ja Pohjois-Amerikan suuria jätevedenpuhdistamoita, joissa automaatioaste on valmiiksi korkealla. Näissä laitoksissa myös kapasiteettiongelmat ja kustannussäästöpaineet ovat usein kovia. Myös Aasiassa mielenkiinto tämäntyyppisiä ratkaisuja kohtaan on kasvussa", tuotepäällikkö Rantala arvioi.

Metso on kasvattanut rooliaan jätevedenpuhdistuksen osaajana merkittävästi viimeisten viiden vuoden aikana ja noussut puhdistusprosesseissa käytettävien mikroaaltomittareiden markkinajohtajaksi. Osaamisen taustalla on osaltaan Metson vuosikymmenten aikana paperiteollisuudelle tekemä kehitystyö, jonka tuloksia pystytään hyödyntämään myös jätevedenpuhdistuksessa.

Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-, automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää noin 29 000 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com

Metson automaatioammattilaiset ovat erikoistuneet prosessiteollisuuden virtaussäätöratkaisuihin, automaatio- ja informaatiojärjestelmiin ja sovelluksiin sekä elinkaaripalveluihin. Päätuotteita ovat esimerkiksi säätöventtiilit, automaatiojärjestelmät, laadunhallintajärjestelmät sekä mittausratkaisut.

Lisätietoja antaa:

Timo Rantala, Tuotepäällikkö, Control & Measurement Process Solutions, Automaatio-liiketoimintalinja, Metso, puh. 040 512 8278 

Metso Twitterissä