Pörssitiedote joulukuuta 13, 2011 09.00.00 ap. CET

Metson hallitus päätti uudesta johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä

Metso Oyj:n pörssitiedote 13.12.2011 klo 9.00

Metson hallitus on päättänyt uudesta konsernin johdon osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Uuden järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa johto yhtiöön ja tarjota heille Metson osakkeiden pitkäjänteiseen omistukseen perustuva kilpailukykyinen palkkiojärjestelmä.

Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2012, 2013 ja 2014. Yhtiön hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Ansaintajaksolla 2012 järjestelmä kattaa noin 100 Metson johtoon kuuluvaa henkilöä.

Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2012 perustuu palveluliiketoiminnan liikevaihdon kasvuun, sitoutuneen pääoman tuottoon (ROCE) ja osakekohtaiseen tulokseen (EPS). Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2012 maksetaan noin kahden vuoden sitouttamisjakson päättyessä vuonna 2015 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta henkilöille aiheutuvia veroja ja veroluonteisia maksuja. Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista osallistujasta johtuvasta syystä, palkkiota ei makseta. Järjestelmästä kultakin ansaintajaksolta maksettava palkkio voi olla enintään 120 prosenttia henkilön vuosipalkasta.

Ansaintajaksolta 2012 mahdollisesti maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 450 000 Metson osaketta. Kullekin henkilölle kohdennettava osakemäärä ja osakkeiden kokonaismäärä päätetään tammikuussa 2012. Järjestelmässä mahdollisesti palkkiona luovutettavat Metson osakkeet hankitaan osakemarkkinoilta, joten kannustinjärjestelmällä ei ole osakkeen arvoa laimentavaa vaikutusta.

Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-, automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää noin 29 000 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com

Lisätietoja antavat:

Merja Kamppari, henkilöstöjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3119  

Harri Nikunen, talous- ja rahoitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3010

Metso Oyj

Harri Nikunen
talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Metso Twitterissä