Lehdistötiedote helmikuuta 16, 2011 10.30.00 ap. CET

Metso toimittaa kaivoslaitteita Northland Resources -yhtiölle Ruotsiin

Metso Oyj:n lehdistötiedote 16.2.2011 klo 10:30 paikallista aikaa

Metso toimittaa Northland Resources-yhtiölle kaivos- ja mineraalien prosessointilaitteita sekä vastaa kahden prosessilinjan suunnittelusta liittyen Kaunisvaaran rautamalmiprojektiin Ruotsissa. Hankkeessa hyödynnetään Tapulin ja Sahavaaran rautamalmiesiintymiä. Tilauksen arvoa ei julkisteta. Tilaus kirjataan Kaivos- ja maarakennusteknologian vuoden 2011 ensimmäisen ja toisen vuosineljänneksen saatuihin tilauksiin. Osapuolten välillä on lisäksi allekirjoitettu aiesopimus, joka kattaa kaikki Kaunisvaaran rautamalmin prosessointilaitoksen rakentamiseen liittyvät työt varsinaista rakennusta lukuun ottamatta. 

Nyt allekirjoitetut tilaukset sisältävät esikaramurskaimen, autogeenimyllyn ja kolme pystymyllyä. Toimitus valmistuu vuoden 2012 toisen vuosineljänneksen aikana.

 

Kaunisvaaran rautamalmikaivos sijaitsee Pajalassa, Pohjois-Ruotsissa, noin 100 kilometriä napapiiristä pohjoiseen. Valmistuttuaan prosessointilaitoksen kapasiteetti on 12 miljoonaa tonnia rautamalmia vuodessa.

"Sopimukset mineraalien prosessointilaitteista, joiden toimivuus on taattu pohjoisen Skandinavian oloissa, ovat meille tärkeitä, ja varmistamme niillä myös aikataulujemme pysyvyyden. Uskomme, että Metson tuleva, paikallinen huolto-organisaatio hyödyttää kaivosprojektiamme huomattavasti," arvioi Karl-Axel Waplan, Northland Resources S.A. -yhtiön toimitusjohtaja.

Northland Resources on voimakkaasti kehittyvä kaivosyhtiö, jolla on kaivoshankkeita Pohjois-Ruotsin lisäksi Suomessa. Yhtiön Kaunisvaaran projekti hyödyntää paikallisia rautamalmiesiintymiä, joista tuleva malmi jalostetaan yhdessä, useita tuotantolinjoja käsittävässä rikastamossa Ruotsissa. Kaivos tuottaa hyvälaatuista, rikastusasteeltaan korkeaa magnetiittirikastetta. 

Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-, automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää noin 28 500 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com

 

Lisätietoja lehdistölle antavat:

Alf Rydberg, Commercial Manager, Kaivos- ja maarakennusteknologia, Metso, puh +46 705 245837 (ruotsiksi ja englanniksi)

Wille Beckman, Vice President, Kaivos- ja maarakennusteknologia, Metso, puh +46 224 57149 (ruotsiksi ja englanniksi)

 

Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.


Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen

 

Metso Twitterissä