Lehdistötiedote helmikuuta 8, 2011 11.00.00 ap. CET

Metso toimittaa teknologiaa uusiutuvaan energiaan perustuvaan kaasuntuotantoon Göteborg Energi AB:lle Ruotsiin

Metso Oyj:n lehdistötiedote 8.2.2011 klo 11:00 paikallista aikaa

 

Metso toimittaa kaasutuslaitoksen ja osallistuu uuden kaasutusteknologian kehittämiseen Göteborg Energi AB:n innovatiivisen GoBiGas20MW-hankkeeseen. Tilauksen arvo on noin 30 miljoonaa euroa, ja se on jo sisällytetty Energia- ja ympäristöteknologian vuoden 2010 viimeisen neljänneksen saatuihin tilauksiin. Kaasutuslaitos otetaan käyttöön vuoden 2013 alkupuolella.

 

GoBiGas20MW-hanke tähtää biokaasun tuottamiseen metsätähdehakkeen ja muiden biomassojen kaasuttamisella. Kaasutuslaitos on suunniteltu rakennettavaksi kahdessa vaiheessa, ja sen on määrä demonstroida uusiutuvaan energiaan perustuvan kaasuntuotannon tekniikkaa. Laitoksen omistus ja käyttövastuu siirtyy GoBiGas AB:lle (Göteborg Biomass Gasification Project), jonka pääomistaja on Göteborg Energi AB. Metso on mukana ensimmäisessä vaiheessa kaasutuslaitoksen (20 MW kaasua) rakentamisessa Rya Värmecentralin yhteyteen Göteborgiin vuosien 2011-2013 aikana. Lopullisen kaupallisen laitoksen kapasiteetti tulee olemaan noin 100 MW biokaasua ja käyttöaika 8000 tuntia vuodessa.

 

Metson kaasutusratkaisu perustuu itävaltalaisen REPOTEC-yhtiön kehittämään epäsuoraan kaasutukseen, jonka lisenssin Metso on hankkinut itselleen. Kaasutusjärjestelmä käyttää pääasiallisina polttoaineina metsätähdehaketta ja puupellettejä, ja yhdessä myöhemmin toteutettavan metanointi- ja jatkojalostusjärjestelmän kanssa se tuottaa korkealämpöarvoista kaasua, biometaania, syötettäväksi nykyiseen kaasuverkkoon.

 

"Näemme biokaasussa valtavan markkinapotentiaalin fossiilisia polttoaineita korvaavana vaihtoehtona, ja missionamme on todistaa kaasutuksen potentiaali biokaasun tarjonnassa", sanoo Åsa Burman, GoBiGas-hankkeen toimitusjohtaja. "Kaasutuksen laatu on ratkaisevan tärkeää hankkeen onnistumisen kannalta. Metson ratkaisun sekä valitun metanointi- ja kaasun jatkojalostustekniikan kanssa pystymme nyt etenemään seuraavaan vaiheeseen, rakentamaan laitoksen ja saavuttamaan tavoitteemme luonnonkaasun korvaamisesta synteettisellä maakaasulla - fossiilisesta energiasta kohti uusiutuvaa energiaa".

 

Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-, automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää noin 28 500 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com

 

 Lisätietoja lehdistölle antavat:

 

Martin Ridderheim, Vice President, Service, Voimantuotanto-liiketoimintalinja, Metso,  puh. + 46 706 541 237 (englanniksi ja ruotsiksi)
Hasse Storm, Project Manager, Service Project Execution, Voimantuotanto-liiketoimintalinja, Metso,   puh. +46 705 119 498 (englanniksi ja ruotsiksi)

 

 

 

 

 

 

Metso Twitterissä