Lehdistötiedote maaliskuuta 24, 2011 12.00.00 ip. CET

Metso tukee pääkumppanina Maailman Luonnon Säätiötä (WWF) 50-vuotiaan WWF:n viettäessä metsävuotta

Metso Oyj:n lehdistötiedote 24.03.2011 klo 12:00 paikallista aikaa

 

Metso jatkaa yhteistyötään Maailman Luonnon Säätiön (WWF) kanssa tukemalla WWF:n 50-vuotisjuhlavuoden pääteemaan metsävuoteen sisältyviä tavoitteita ja toimintaa. Metso ja neljä muuta pääyhteistyökumppania tukevat WWF:n laatimaa ohjelmaa, jonka tavoitteena on globaalin metsäkadon pysäyttäminen ja suomalaisen metsäluonnon monimuotoisuuden vaaliminen. Yhteistyöllä pyritään muuttamaan nykyiset metsänhoitotavat monipuolisemmiksi ja lisäämään luonnonmetsien rakennepiirteitä jäljitteleviä metsänhoitomenetelmiä.

 

Metsävuosi-projekti pyrkii herättämään keskustelua siitä, kuinka sekä yritykset että yksityiset kuluttajat voivat valinnoillaan vaikuttaa metsien säilymiseen ja monimuotoisuuden ylläpitämiseen. Lisäksi Metso osallistuu keskustelufoorumiin Suomen metsien roolista ilmastonmuutoksen torjunnassa. Keskusteluiden perusteella valmistellaan keskustelupaperi, jossa nostetaan esille mahdollisuudet ja haasteet liittyen Suomen metsien rooliin ilmastonmuutoksen torjunnassa ja bioenergian tuotannossa. Keskustelupaperi havainnollistaa eri näkemyksiä siitä, kuinka Suomen metsien hoitoa tulisi ohjata huomioiden samalla ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden sekä niiden potentiaalin tehokkaassa ilmastonmuutoksen torjunnassa.

 

Metson ja WWF:n yhteistyö on jatkunut jo usean vuoden ajan. Tänä aikana Metso on tukenut WWF:n Operaatio Merenneito-suurkampanjaa Itämeren pelastamiseksi sekä koululaisten ympäristökasvatukseen liittyvää Naturewatch-ohjelmaa.

 

Metso tekee yhteistyötä ja tukee yhteistyökumppaneidensa hankkeita nuorisotyön, ympäristön- ja luonnonsuojelun sekä tieteen, tutkimuksen ja koulutuksen alueella. Yhteistyömme yliopistojen kanssa on tiivistä ja pyrimme tukemaan myös ammatillista koulutusta ja nuorisotyötä erityisesti kehittyvillä markkinoilla. Esimerkiksi Brasilian Sorocabassa tuemme projektia, jossa syrjäytymisvaarassa olevat nuoret saavat metallialan ammattikoulutuksen. Vuonna 1990 alkaneeseen koulutusprojektiin on osallistunut jo 360 nuorta. Lisäksi Metso toimii SOS-lapsikylien kumppanina Faridabadissa Intiassa sekä Vereenigingissä ja Rustenbergissä Etelä-Afrikassa.

 

Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-, automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää noin 28 500 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com

 

Lisätietoja lehdistölle antaa:
Jukka Seppälä, sidosryhmäsuhteista ja kauppapolitiikasta vastaava johtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3106

Metso Twitterissä