Pörssitiedote maaliskuuta 30, 2011 03.00.00 ip. CET

Metson varsinainen yhtiökokous 30.3.2011: Toimitusjohtaja Matti Kähkösen katsaus

Metso Oyj:n pörssitiedote 30.3.2011 klo 15:00 paikallista aikaa


Metso Oyj:n tänään kello 15.00 alkavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa toimitusjohtaja Matti Kähkönen kertoo, että Metson toimintaympäristön kehitys on jatkunut alkuvuodesta yhtiön odotusten mukaisesti.

 

"Tilinpäätöksen julkistamisen yhteydessä, 3.2.2011, arvioimme kysynnän asteittaisen elpymisen jatkuvan tänä vuonna useimmissa asiakasteollisuuksissamme. Alkuvuoden markkinakehitys tukee tätä näkemystä: vuosi on alkanut uusien kauppojen osalta myönteisesti", toimitusjohtaja Matti Kähkönen toteaa.

 

"Palveluliiketoimintamme on kehittynyt hyvin vuoden 2011 ensimmäisten kuukausien aikana asiakkaidemme kasvaneiden käyttöasteiden ansiosta. Asiakkaamme ovat lisäksi tehneet päätöksiä muutamista isommista investoinneista. Olemme voittaneet merkittäviä uusia tilauksia muun muassa kaivostoiminnassa Ruotsissa ja sellumarkkinoilla Brasiliassa" Matti Kähkönen kommentoi.

 

"Epävarmuutta suotuisaan yleiskuvaan tuovat kuitenkin muassa talouden elpymisen hauraus kehittyneillä markkinoilla ja kasvaneet inflaatiopaineet. Myönteistä on, että kysyntä kehittyvillä markkinoilla jatkuu hyvänä, kaivosteollisuuden näkymät paranevat ja palveluiden kysynnän ennustetaan pysyvän vahvana kaikissa liiketoiminnoissamme."

 

"Markkina-asemamme on vahvalla pohjalla kuten myös taloudellinen tilanteemme ja strategiamme. Asemamme markkinoilla mahdollistaa globaalien megatrendien täysimääräisen hyödyntämiseen. Kehittyvien markkinoiden myönteinen talouskehitys kasvattaa eri metallien, energian, infrastruktuuri-investointien sekä paperin ja kartongin kysyntää ja tarjoaa meille erinomaisia mahdollisuuksia. Vahva asemamme palveluliiketoiminnassa perustuu pitkiin asiakassuhteisiin ja laajaan asennettuun kone- ja laitekantaamme. Kehitämme palveluliiketoimintamme tarjontaa järjestelmällisesti. Globaali huoli ympäristöasioista ja kestävästä kehityksestä luo kysyntää ympäristötehokkaille ratkaisuillemme ja niitä tukeville elinkaaripalveluillemme. Strategiset teemamme tarjoavat siten meille erinomaisia kasvumahdollisuuksia myös tulevaisuudessa.", Matti Kähkönen jatkaa.

Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-, automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää noin 28 500 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com

 

Lisätietoja lehdistölle antaa:
Matti Kähkönen, toimitusjohtaja, Metso-konserni, puh. 0204 84 3000

 

Lisätietoja sijoittajille antaa:
Johanna Henttonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253

 

Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.

Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:

(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen

(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut

(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen

(4) vireillä olevien ja tulevien yritysostojen ja -järjestelyjen onnistuminen.

 

 

Metso Oyj

 

Harri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtaja

 

Johanna Henttonen
sijoittajasuhdejohtaja

 

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Metso Twitterissä