Lehdistötiedote heinäkuuta 12, 2011 11.00.00 ap. CET

Metso toimittaa Fortumille kaksi sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitosta Suomeen ja Latviaan

Metso Oyj:n lehdistötiedote 12.7.2011 klo 11:00 paikallista aikaa

 

Metso toimittaa kattilalaitokset yhdistettyyn lämmön ja sähkön tuotantoon (CHP) Fortum Power and Heat Oy:lle Järvenpäähän ja Fortum Jelgava SIA:lle Latviassa sijaitsevaan Jelgavan kaupunkiin. Laitokset tuottavat lämpöä Järvenpään ja Tuusulan sekä Jelgavan kaukolämpöverkkoihin ja sähköä sähköverkkoon.

 

Tilaukset sisällytetään Energia- ja ympäristöteknologian vuoden 2011 toisen vuosineljänneksen saatuihin tilauksiin, ja niiden arvoa ei julkisteta. Kummankin laitoksen on tarkoitus käynnistyä vuoden 2013 keskivaiheilla.

 

Metson toimitukset niin Järvenpäähän kuin Jelgavaankin ovat kokonaisratkaisuja sisältäen kattilalaitoksen ja savukaasujen puhdistusjärjestelmän. Laitokset suunnitellaan käyttämään biopolttoaineita, osittain myös turvetta ja kierrätyspuuta, ja niillä korvataan nykyisten laitosten käyttämää maakaasua tai öljyä. Investoinnit vähentävät  hiilidioksidipäästöjä sekä lisäävät paikallisen biomassan käyttöä molemmilla alueilla.

 

Fortum laajentaa CHP-liiketoimintaansa Baltiassa. Metson toimittama Fortumin ensimmäinen CHP-laitos Virossa käynnistyi vuonna 2009, ja sen jälkeen Fortum on saattanut valmiiksi useita hankkeita alueella. Näissä CHP-laitoksissa Fortum investoi korkean hyötysuhteen uusiutuvaan energiantuotantoon. Jelgavan laitos on ensimmäinen tässä mittakaavassa biopolttoaineita käyttävä laitos Latviassa.

 

Euroopan unionin jäsenmaiden on tuotettava 20 prosenttia kokonaisenergiankulutuksesta uusiutuvalla energialla vuoteen 2020 mennessä. Latviassa uusiutuvan energian osuus on jo nyt EU:n korkeimpia pääasiassa vesivoiman ansiosta, ja Latvian tavoite on nostaa uusiutuvien energialähteiden osuus 42 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Suomessa tavoite on nostaa uusiutuvien energialähteiden osuus nykyisestä 25 prosentista 38 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

 

 

Teknisiä tietoja

 

Molempien kerrosleijutekniikkaa (BFB) hyödyntävien kattilalaitosten höyrykapasiteetti on noin 70 MWth, ja kattiloiden tuottaman korkeapainehöyryn arvot ovat 117 bar(g) ja 527 °C. Järvenpään laitoksen vuotuinen lämmöntuotanto on 280 GWh ja sähköntuotanto 130 GWh, Jelgavan vastaavat arvot ovat 230 GWh lämpöä ja 110 GWh sähköä. Laitosten toimituslaajuus on muutoin sama, mutta Järvenpään laitokseen tulee lisäksi savukaasujen lämmön talteenotto- ja polttoilman kostutusjärjestelmät.

 

Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-, automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää noin 28 500 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com

 

Fortumin liiketoimintaa on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian saatavuuden.Lisätietoja: www.fortum.com

 

 

Lisätietoja lehdistölle antaa:

 

Kari Remes, myyntijohtaja, Voimantuotanto-liiketoimintalinja, Metso
Puh. 040 709 2015

Metso Twitterissä