Lehdistötiedote heinäkuuta 5, 2011 02.00.00 ip. CET

Metso toimittaa Vantaan Energian uudelle jätevoimalaitokselle lämmöntalteenottokattilan

Metso Oyj:n lehdistötiedote 5.7.2011 klo 14:00 paikallista aikaa

 

Metso toimittaa Vantaan Energia Oy:lle lämmöntalteenottokattilan mukaan lukien tärkeimmät lisälaitteet, asennuksen ja käyttöönoton. Kattilan toimittaa Metson ja Wärtsilän yhteisyritys MW Power ja se asennetaan asiakkaan uuteen  jätevoimalaitokseen Vantaan Långmossebergeniin. Alustavan aikataulun mukaan voimala on määrä ottaa käyttöön 2014. Tilauksen arvo on lähes 15 miljoonaa euroa ja se sisältyy Energia- ja ympäristöteknologian vuoden 2011 toisen vuosineljänneksen saatuihin tilauksiin.

 

MW Powerin toimittama lämmöntalteenottokattila parantaa voimalaitoksen energiantuotannon tehokkuutta. Kattila ottaa kaasuturbiinin savukaasujen lämmön talteen ja se tuottaa tulistettua höyryä höyryturbiinille, matalapainehöyryä prosessiin sekä kaukolämpöä. Toimitettava teknologia on sikäli ainutlaatuinen, että kattila paitsi tuottaa höyryä prosessiin, se myös tulistaa kahdesta jätteenpolttolinjasta tulevan höyryn.

 

"Uusi jätevoimalamme täyttää kaikki tiukat ympäristövaatimukset ja on askel kohti hiilineutraalia energiantuotantoa. Tällä panostuksella varmistamme kaukolämmön tuotannon kaupunkiimme. Laitoksemme myös mahdollistaa energian tehokkaan talteenoton jätteestä, mikä on parempi vaihtoehto kuin jätteen päätyminen kaatopaikoille", sanoo Vantaan Energian toimitusjohtaja Pertti Laukkanen. "MW Powerin teknisesti edistyksellinen ratkaisu oli myös taloudellisesti kilpailukykyinen. Nämä perustelut sekä aiemmat toimitukset vahvistivat MW Powerin valinnan toimittajaksi. Olemme tehneet yhteistyötä Metson kanssa 1980-luvulta asti ja meillä on takana useita onnistuneita kattila- ja laitosautomaatioprojekteja heidän kanssaan."

 

Noin 350 työntekijää ja noin 300 miljoonaa euroa liikevaihdoltaan oleva Vantaan Energia on Suomen viiden suurimman energiayhtiön joukossa. Yhtiön uusi jätevoimala tulee valmistuttuaan tarjoamaan sähköä valtakunnan verkkoon ja kaukolämpöä Vantaan kaupungin alueelle. Lämmön tuotanto tulee vastaamaan noin puolta Vantaan vuotuisesta lämmöntarpeesta.

 

 

Tekniset tiedot:

 

Vantaan Energian uusi laitos jätelaitos koostuu kahdesta jätteenpolttolinjasta (kaksi erillistä arinakattilaa) ja niihin liittyvistä järjestelmistä (mm. savukaasujen puhdistus, integroitu kaasuturbiini,  lämmöntalteenottokattila  ja  höyryturbiini).

 

Voimalaitoksen tehokkuutta parannetaan tulistamalla arinakattiloiden tuottama höyry lämmöntalteenottokattilassa ja ottamalla talteen kaasuturbiinin savukaasujen lämpö. Jätteenpolttolinjat tuottavat korkeapainehöyryä 88 bar ja 400 º C. Tämä tulistetaan lämmöntalteenottokattilassa 535 ºC:een ennen sen johtamista höyryturbiinille. Lämmöntalteenottikattila tuottaa myös keskipainehöyryä 40 bar / 400 ºC, joka  johdetaan höyryturbiinille ja matalapainehöyryä 5,5 bar laitoksen prosessiin. Kattila sisältää myös kaukolämpöekonomaiserin ja lauhteenesilämmittimen. Kattilan teho on noin 56 MWth.

 

MW Power on Metson ja Wärtsilän yhteisyritys, joka toimittaa keskisuuren ja pienen kokoluokan voima- ja lämpölaitoksia uusiutuville polttoaineille. Ratkaisuissamme yhdistyy paras teknologia, toimitusvarmuus ja kattava huoltotoiminta. www.mwpower.fi

 

Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-, automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää noin 28 500 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com

 

 

Lisätietoja lehdistölle antavat:

 

Olli Elo, Product Line Director, MW Power, Metso
Puh. 040 556 5504

 

Mikael Barkar, Sales Director, MW Power, Multipower product line, Metso
Puh. 040 534 4607

Metso Twitterissä