Lehdistötiedote elokuuta 30, 2011 10.00.00 ap. CET

Metso toimittaa vihreää energiateknologiaa puolalaisen Elektrocieplownia Bialystok SA:n biomassakattilaprojektiin

Metso Oyj:n lehdistötiedote 30.08.2011 klo 10:00 paikallista aikaa

Investointi kasvattaa merkittävästi uusiutuvan energian osuutta EC Bialystokin tuotannossa.

 

Metso muuttaa Elektrocieplownia Bialystok S.A:n Bialystokissa Puolassa sijaitsevan kaukolämpövoimalaitoksen  (CHP) hiilikattilan biomassaa käyttäväksi kerrosleijukattilaksi (BFB). Tilauksen kokonaisarvo on noin 20 miljoonaa euroa. 

Uusi ympäristöystävällinen kattilalaitos vähentää voimalaitoksen hiilidioksidipäästöjä merkittävästi. CHP-voimalaitos tuottaa 166 MW sähköä ja 460 MW lämpöä ja tulee korvaamaan polttoaineena käytettyä hiiltä biomassalla, joka saadaan pääasiassa metsä- ja maatalousjätteistä.

Yhteistyö EC Bialystokin ja Metson välillä korostaa Metson johtavaa asemaa bioenergiaratkaisujen kokonaistoimittajana. Vuodesta 2000 lähtien Metso on saanut Puolasta yhteensä seitsemän tilausta kattiloiden muuttamisesta biomassakäyttöisiksi. Yhteistyö EC Bialystokin kanssa alkoi vuonna 2008, jolloin Metso toteutti samanlaisen biomassakattilaprojektin.

"Puola on Euroopan suurimpia maita, jotka ovat näin voimakkaasti riippuvaisia hiilestä energian tuotannossaan maan sähköntarpeen tyydyttämiseksi. Tämä on meille tärkeä kannustin vähentää tulevia CO2-päästöjä ja tuottaa enemmän vihreää energiaa. Metson teknologialla, johon sisältyy kattilamuutosten lisäksi päästöjä säätelevä ja valvova automaatiojärjestelmä, pääsemme varmasti tavoitteeseemme", toteaa Elektrocieplownia Bialystok S.A:n toimitusjohtaja Andrzej Schroeder. 

"Olemme erittäin iloisia siitä, että saamme jälleen kerran tehdä yhteistyötä Metson kanssa, sillä voimme luottaa sen service- ja tuoteosaamiseen muutosprojekteissa ja nykyisissä voimalaitoksissa. Olemme työstäneet projektia Metson kanssa vuodesta 2009 lähtien ja tehneet investointia varten yhdessä useita onnistuneita testejä peltoperäisillä polttoaineilla", toteaa Elektrocieplownia Bialystok S.A:n strategia- ja kehitysjohtaja Krzysztof Sadowski. 

Vaikka maassa on otettu käyttöön vahvoja kannustimia vihreän energian tuottamiseen, uusiutuvan energian osuus energiantuotannosta on Puolassa vain 7,5 % (2010). EU:n asettama tavoite on 20 % vuoteen 2020 mennessä. Noin 80 % Puolan voimalaitosten nykyisistä kattiloista, turbiineista ja generaattoreista on yli 20 vuotta vanhoja. EU:n tiukat ympäristömääräykset edellyttävät nykyisten laitteistojen modernisointia.

CHP-voimalaitos otetaan käyttöön joulukuussa 2012. Tilaus sisältyy Energia- ja ympäristöteknologian vuoden 2011 toisen vuosineljänneksen saatuihin tilauksiin.

Tekniset tiedot

Toimitukseen kuuluvat kattilan muutostyöt, paineastiamuutokset, polttoainekentän laajennus biomassapolttoaineiden osuuden kasvattamista varten, sähköistys ja automaatiojärjestelmät päästöjen säätelyyn ja valvontaan. Peltoperäisillä polttoaineilla on tehty useita testejä hyvin tuloksin ennen projektin toteuttamista.

 

Elektrocieplownia Bialystok on osa Puolan suurimpiin voimayhtiöihin lukeutuvaa ENEA Groupia. Yhtiön päätoimiala on sähkön tuotanto, jakelu ja myynti.

Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-, automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää noin 29 000 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com

 

Lisätietoja lehdistölle antavat:

 

Jouko Kylänpää, myyntijohtaja, Service, Power-liiketoimintalinja, Metso, puh. 0400 734 334

Roman Szerszen,Puolan toiminnoista vastaava johtaja, Power-liiketoimintalinja, Metso, puh. +48 601 287 150 

Metso Twitterissä