Pörssitiedote syyskuuta 1, 2011 10.00.00 ap. CET

Metso muuttaa liiketoimintarakennettaan: tavoitteena jatkuva kannattava kasvu ja entistä vahvempi globaali markkina-asema

Metso Oyj:n pörssitiedote 1.9.2011 klo 10:00

 

Englanninkielinen puhelinkonferenssi toimitusjohtaja Matti Kähkösen ja talous- ja rahoitusjohtaja Harri Nikusen kanssa tänään klo 12-13.(Lisätietoja tiedotteen lopussa.)

 

Metson hallitus on päättänyt muuttaa yhtiön liiketoimintarakennetta tehostaakseen yhtiön liiketoimintatavoitteiden saavuttamista. Päätöksen mukaan Metson Voimantuotanto-liiketoiminta, joka on tällä hetkellä osa Energia- ja ympäristöteknologiasegmenttiä, yhdistetään Paperi- ja kuituteknologiasegmentin kanssa. Kierrätys-liiketoimintaa, joka on myös osa Energia- ja ympäristöteknologiaa, johdetaan jatkossa erikseen ja Metso etsii sille uusia strategisia vaihtoehtoja.

 

"Ennätyskorkea tilauskantamme antaa hyvän pohjan yhtiömme jatkokehitykselle. Teimme päätöksen liiketoimintarakenteen terävöittämisestä jatkuvan kannattavan kasvun ja Metson arvonmuodostuksen turvaamiseksi sekä yhtiön kilpailukyvyn kannalta riittävän koon saavuttamiseksi. Keskitymme liiketoimintoihin, joissa meillä on mahdollisuus saavuttaa vahva globaali markkina-asema ja joissa lähellä asiakkaitamme sijaitseva palveluliiketoiminta ja teknologia ovat merkittäviä kilpailuetuja. Keskeistä päätöksenteossa oli kasvun ja kannattavuuden kehitykseen perustuva lyhyen ja pitkän aikavälin arvonmuodostus. Pyrimme päätöksellä lisäämään myös Metson liiketoimintojen selkeyttä ja läpinäkyvyyttä, sanoo Metson toimitusjohtaja Matti Kähkönen.

 

Metson kaivos- ja maarakennusliiketoiminta hyötyy kehittyvien markkinoiden vahvasta talouskasvusta. Kehittyvät markkinat investoivat voimakkaasti infrastruktuurin rakentamiseen ja kuluttavat paljon mineraaleja. Näiden alueiden kasvun odotetaan jatkuvan myös tulevien vuosien aikana.  "Kaivos- ja maarakennusteollisuuksien kasvu vaatii runsaasti resursseja ja meidän pitää olla valmiita investointeihin maailmanlaajuisen läsnäolomme vahvistamiseksi ja kannattavan kasvumme tukemiseksi", sanoo Matti Kähkönen. "Pitkän tähtäimen tavoitteemme on olla yksi kaivosteollisuuden johtavista teknologia- ja palvelutoimittajista".

 

Massa-, paperi- ja voimantuotantoteollisuuksissa on vakaat mahdollisuudet kasvuun ja kannattavuuteen. Metson tulevaisuuden tavoitteena on olla maailman johtava massa-, paperi- ja biovoimaratkaisujen toimittaja ja kehittää edelleen muihin biomassateknologioihin liittyviä liiketoimintojaan. "Uskomme että massa-, paperi- ja voimantuotanto - liiketoimintojemme aiempaa tehokkaammalla maailmanlaajuisella yhdistämisellä voimme entisestään vahvistaa kannattavuuttamme ja kassavirtaamme sekä rakentaa alustaa tulevalle strategiselle kehitykselle ja kasvulle ", sanoo Matti Kähkönen.

 

Automaatio-liiketoiminnassa Metso pyrkii kasvamaan erityisesti venttiilitoimittajana. Tätä tällä hetkellä erittäin kannattavaa liiketoimintaa kehitetään jatkossa omana segmenttinään. Lisäksi Metsolla on mahdollisuus hyödyntää automaatiota kilpailuetuna ja eri asiakasteollisuuksilleen suunnatun tarjontansa laajentamisessa, erityisesti kaivos- ja maarakennusteollisuuksissa. Nykyään Metso hyödyntää automaatiota eniten massa-, paperi- ja voimantuotantoliiketoiminnoissaan.

 

Uuden liiketoimintarakenteen mukaiset Metson raportointisegmentit ovat:

 

Kaivos ja maarakennus

Automaatio

Massa, paperi ja voimantuotanto

Kierrätys- ja Valmet Automotive -liiketoimintoja johdetaan uudessa rakenteessa erillisinä yksiköinä.

 

Metson hallitus on nimittänyt seuraavat henkilöt uusien segmenttien johtoon:

Kaivos ja maarakennus, Andrew Benko (kuten ennen)

Automaatio, Perttu Louhiluoto (tällä hetkellä Energia- ja ympäristöteknologiasegmentin johtaja)

Massa, paperi ja voimantuotanto, Pasi Laine (tällä hetkellä Paperi- ja kuituteknologia-segmentin johtaja)

Liiketoimintavastuidensa lisäksi Pasi Laine jatkaa Metson varatoimitusjohtajana ja toimitusjohtajan sijaisena. Muiden johtoryhmän jäsenten tehtävät säilyvät ennallaan.

Uuden liiketoimintarakenteen suunnittelu valmistuu vuoden 2011 loppuun mennessä ja se tulee voimaan 1.1.2012. Siihen saakka on voimassa nykyinen liiketoimintarakenne, joka koostuu kolmesta segmentistä: Kaivos- ja maarakennusteknologia, Energia- ja ympäristöteknologia ja Paperi- ja kuituteknologia.

Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-, automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää noin 29 000 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com
  
Lisätietoja antaa:
Jussi Ollila, Viestintäjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3212
Marja Mäkinen, sijoittajasuhdepäällikkö, Metso Oyj, puh. 020 484 3211

 

Kutsu puhelinkonferenssiin

 

Metso järjestää tänään puhelinkonferenssin. Tilaisuudessa Metson toimitusjohtaja Matti Kähkönen ja talous- ja rahoitusjohtaja Harri Nikunen vastaavat Metson uutta rakennetta koskeviin kysymyksiin.

Puhelinkonferenssi on englanninkielinen, ja se järjestetään torstaina 1.9.2011
- klo 10.00 - 11.00 UK:n aikaa,
- klo 12.00 - 13.00 Suomen aikaa.


Puhelinkonferenssiin pääsee mukaan soittamalla muutamaa minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09-2313 9201, tunnuskoodi: 902 563.

Puhelinkonferenssin nauhoite on kuultavissa 15.9.2011 saakka numerosta 09-2314 4681, tunnuskoodi: 902 563.

 

Puhelinkonferenssin jälkeen on Metson nettisivuilta ladattavissa podcast-äänitiedosto (mp3) ja auki kirjoitettu teksti puhelinkonferenssista osoitteessa www.metso.com/sijoittajat.

 

 

Metso Oyj

 

Harri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtaja

 

Marja Mäkinen

sijoittajasuhdepäällikkö

 

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Metso Twitterissä