Pörssitiedote tammikuuta 30, 2012 12.30.00 ip. CET

Nimitystoimikunta ehdottaa seitsemää jäsentä Metson hallitukseen

Metso Oyj:n pörssitiedote 30.01.2012 klo 12:30

Metso Oyj:n yhtiökokouksen asettama nimitystoimikunta ehdottaa seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 29.3.2012, että hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän.

Hallituksen kokoonpanoa koskeva ehdotus

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen hallituksen nykyisistä jäsenistä Jukka Viinanen, Mikael von Frenckell, Christer Gardell, Ozey K. Horton, Jr., Erkki Pehu-Lehtonen ja Pia Rudengren. Lisäksi hallituksen uudeksi jäseneksi ehdotetaan valittavan Eeva Sipilä. Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan valittavan Jukka Viinanen ja varapuheenjohtajaksi Mikael von Frenckell.

Eeva Sipilä, kauppatieteiden maisteri, CEFA, s. 1973, on toiminut Cargotec Oyj:n talous- ja rahoitusjohtajana vuodesta 2008 alkaen. Hän on ollut Basware Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2010. Eeva Sipilä on ollut Cargotecin palveluksessa vuodesta 2005 toimien aiemmin viestintä- ja sijoittajasuhdejohtajana vuosina 2005-2008. Vuosina 2002-2005 hän työskenteli Metson sijoittajasuhdejohtajana. Ennen Metsoa Sipilä työskenteli osakeanalyytikkona Mandatum Pankkiiriliikkeessä, Sampo-Leoniassa ja Leonia Pankissa vuosina 1999-2002. Vuosina 1997-1998 hän työskenteli konsulttina Arkwright AB:n palveluksessa Ruotsissa.

Hallituspalkkioita koskeva ehdotus

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuoden 2013 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka kestäväksi toimikaudeksi valittaville hallituksen jäsenille maksettaisiin seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 100 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 60 000 euroa ja kullekin hallituksen jäsenelle 48 000 euroa. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta ja jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa, 1 400 euroa kokoukselta ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 2 800 euroa kokoukselta mukaan lukien hallituksen valiokuntien kokoukset. Yhtiökokouksen nimitystoimikunta ehdottaa, että palkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 %:lla kiinteästä vuosipalkkiostaan Metso Oyj:n osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2012 on julkistettu.

Metson hallitus sisällyttää ehdotukset myöhemmin julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.

Henkilöstön hallintoedustus

Nimitystoimikunta toteaa, että myös tulevana hallituskautena Metson henkilöstön edustaja osallistuu asiantuntijana Metso Oyj:n hallituksen kokouksiin yritysten hallinnosta annetun lain mukaisin rajoituksin. Uusi hallitus kutsuu henkilöstön edustajan asiantuntijajäsenekseen järjestäytymiskokouksessaan yhtiökokouksen jälkeen.

Nimitystoimikunta

Metson yhtiökokouksen asettaman nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimi Kari Järvinen (toimitusjohtaja, Solidium Oy) ja jäseninä Lars Förberg (Managing Partner, Cevian Capital), Harri Sailas (toimitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen) ja Matti Vuoria (toimitusjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma). Metso Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Jukka Viinanen toimi nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-, automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää noin 29 000 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com

Lisätietoja antaa:
Aleksanteri Lebedeff, lakiasiainjohtaja, Metso, puh. +358 20 484 3240

Metso Oyj

Harri Nikunen
talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Metso Twitterissä