Lehdistötiedote lokakuuta 11, 2012 10.00.00 ap. CET

Metso uudistaa Kuopion Energian voimalaitoksen polttotekniikan

Metso Oyj:n lehdistötiedote 11.10.2012 klo 10:00 paikallista aikaa

Metso uudistaa Kuopion Energian Haapaniemi 2 -voimalaitoksen polttotekniikan pölypoltosta leijukerrostekniikkaan. Metson toimitukseen kuuluu kattilaan tehtävät leijukerrostekniikan vaatimat muutokset kuten paineastiamuutokset, uudet ilma-, tuhka- ja polttoainejärjestelmät kattilahuoneen sisäpuolella sekä uudet tulistimet ja veden esilämmitin. Polttotekniikan muutos toteutetaan kesän ja alkusyksyn 2013 aikana. Tilauksen arvoa ei julkisteta.

Projektin tavoitteena on vähentää voimalaitoksen aiheuttamia päästöjä. Hankkeen taustalla on teollisuuden päästödirektiivi, joka kiristää voimakattiloiden päästömääräyksiä vuoden 2016 alkuun mennessä. Projektin myötä laitoksella päästään eroon raskaan polttoöljyn käytöstä käytännössä kokonaan, ja samalla polttoainekustannukset alenevat. Tulevaisuudessa kattilan polttoaineena käytetään turvetta ja puuta, joiden seossuhdetta voidaan vaihdella joustavasti.

"Muutos vähentää riippuvuuttamme toimitusvarmuusongelmista kärsivästä energiaturpeesta ja edesauttaa pitämään kaukolämmön kilpailukykyisenä lämmitysmuotona Kuopiossa jatkossakin. Hanke mahdollistaa merkittävän hiilidioksidipäästöjen vähentämisen ja on siten linjassa Kuopion kaupungin ilmastopoliittisen ohjelman kanssa", toteaa Kuopion Energian toimitusjohtaja Esa Lindholm.

Tilaus sisältyy Massa, paperi ja voimantuotannon vuoden 2012 kolmannen vuosineljänneksen saatuihin tilauksiin.

Kuopion Energia Oy tuottaa sähköä ja kaukolämpöä, myy sähköä sekä vastaa konsernin hallintopalveluista. Liikevaihto vuonna 2011 oli 68,3 miljoonaa euroa ja henkilöstön lukumäärä 113.

Metson massa-, paperi- ja voimantuotantoammattilaiset ovat erikoistuneet prosesseihin, koneisiin, laitteisiin, palveluihin, paperikonekudoksiin ja suodatinkankaisiin. Tarjontamme ja kokemuksemme kattavat prosessin koko elinkaaren: uudet tuotantolinjat, uudistukset ja palvelut.  

www.metso.com/pulpandpaper , www.metso.com/power ,www.twitter.com/MetsoPulpPaper

Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Expect results.

www.metso.com , www.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja:

Jouko Kylänpää, johtaja, Service, Voimantuotanto-liiketoimintalinja, Metso, puh. 0400 734 334

Metso Twitterissä