Lehdistötiedote marraskuuta 15, 2012 09.30.00 ap. CET

Metso jatkaa toimintojensa sopeuttamista Suomessa

Metso Oyj:n lehdistötiedote 15.11.2012 klo 09:30 paikallista aikaa

Metso käynnistää eri liiketoiminnoissaan yhteistoimintaneuvotteluja, joiden arvioidaan johtavan yhteensä noin 160 työpaikan vähentämiseen Suomessa. Lisäksi yhtiö varautuu kysynnän tilapäiseen laskuun lomautuksin.

Yhteistoimintaneuvotteluiden tavoitteena on sopeuttaa yhtiön tuotantokapasiteettia vastaamaan toimintaympäristön pysyviä rakenteellisia muutoksia sekä parantaa kustannuskilpailukykyä ja kannattavuutta pitkällä aikavälillä.

"Pitkän aikavälin kannattavuuden ja kilpailukyvyn turvaamisen lisäksi meidän on reagoitava kysynnän tilapäiseen laskuun. Tähän haasteeseen vastaamme lomautuksin. Nyt alkavilla neuvotteluilla haemme ratkaisuja hyvässä yhteistyössä henkilöstön kanssa", Metson toimitusjohtaja Matti Kähkönen sanoo.

Yhteistoimintaneuvotteluilla tavoitellaan noin kahdeksan miljoonan euron vuosittaisia säästöjä. Kustannusvähennysten arvioidaan toteutuvan täysimääräisesti vuoden 2013 neljännellä vuosineljänneksellä.

Henkilöstövähennykset

Automaatioliiketoiminnassa vähentämistarpeeksi arvioidaan noin 120 työpaikkaa. Vähentämistarve koskee lähes kaikkia Automaatioliiketoiminnan toimintoja Suomessa. Automaatioliiketoiminnan suurimmat toimipaikat ovat Vantaalla, Tampereella ja Kajaanissa.

Kaivos- ja maarakennusliiketoiminnan Tampereen-valimon vähentämistarpeeksi arvioidaan noin 30 työpaikkaa.

Metson henkilöstöpalvelut-yksikössä vähentämistarpeeksi arvioidaan noin 10 työpaikkaa eri puolilla Suomea.

Lomautukset

Kaivos- ja maarakennusliiketoiminnan murskaus- ja seulontalaitteiden valmistustoiminnassa ja valimolla Tampereella varaudutaan koko henkilöstöä, yhteensä noin 610 henkilöä, koskeviin lomautuksiin.

Automaatioliiketoiminnassa varaudutaan myös lomautuksiin. Yhteistoimintaneuvottelut lomautuksista koskevat Tampereella ja Vantaalla työskenteleviä, yhteensä noin 630 henkilöä.

Selluteollisuutta palvelevat yksiköt Porissa ja Voimantuotannon valmistusyksiköt Tampereella käynnistävät yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön lomautuksista. Neuvottelut koskevat yksiköiden koko henkilöstöä, Porissa yhteensä noin 180 henkilöä ja Tampereella yhteensä noin 150 henkilöä.

Lomautusten määrä ja kesto riippuvat työkuormasta ja saatavien tilausten määrästä.

Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Expect results.

www.metso.com , www.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja:

Harri Nikunen, talous- ja rahoitusjohtaja, Metso Oyj, harri.nikunen@metso.com, puh. 020 484 3010

Metso Twitterissä