Pörssitiedote joulukuuta 19, 2012 01.45.00 ip. CET

Metson hallitus päätti jatkaa johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää

Metso Oyj:n pörssitiedote 19.12.2012 klo 13:45  paikallista aikaa

Metson hallitus on hyväksynyt jatkon joulukuussa 2011 hyväksytylle konsernin johdon osakepohjaiselle kannustinjärjestelmälle. Kannustinjärjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa johto yhtiöön ja tarjota heille Metson osakkeiden pitkäjänteiseen omistukseen perustuva kilpailukykyinen palkkiojärjestelmä.

Vuonna 2011 hyväksytyssä järjestelmässä on kolme ansaintajakson, joka ovat kalenterivuodet 2012, 2013 ja 2014. Yhtiön hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Ansaintajaksolla 2013 järjestelmä kattaa noin 100 Metson johtoon kuuluvaa henkilöä.

Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolla 2013 perustuu palveluliiketoiminnan liikevaihdon kasvuun, sitoutuneen pääoman tuottoon (ROCE) ja osakekohtaiseen tulokseen (EPS). Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolla 2013 maksetaan noin kahden vuoden sitouttamisjakson päättyessä vuonna 2016 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkioista henkilöille aiheutuvia veroja ja veroluonteisia maksuja. Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista osallistujasta johtuvasta syystä, palkkiota ei makseta. Järjestelmästä kultakin ansaintajaksolta maksettava palkkio voi olla enintään 120 prosenttia henkilön vuosipalkasta.

Ansaintajaksolta 2013 mahdollisesti maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 460 000 Metson osaketta. Kullekin henkilölle kohdennettava osakemäärä ja osakkeiden kokonaismäärä päätetään tammikuussa 2013. Järjestelmässä mahdollisesti palkkiona luovutettavat Metson osakkeet hankitaan osakemarkkinoilta, joten kannustinjärjestelmällä ei ole osakkeen arvoa laimentavaa vaikutusta.


Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman.
Expect results.

www.metso.com ,
www.twitter.com/metsogroup

 

Lisätietoja:

Merja Kamppari, henkilöstöjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3119

Harri Nikunen, talous- ja rahoitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3010

Metso Oyj

Harri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com

Metso Twitterissä