Pörssitiedote joulukuuta 11, 2012 08.30.00 ap. CET

Metson pääomamarkkinapäivä keskittyy palveluliiketoimintaan. Yhtiö julkistaa myös arvion vuoden 2013 taloudellisesta kehityksestä

Metso Oyj:n pörssitiedote 11.12.2012 klo 8:30  paikallista aikaa

Metso järjestää tänään 11.12.2012 pääomamarkkinapäivän Automaatio-segmentin venttiilitehtaalla Vantaalla. Päivän teemana on Metson palveluliiketoiminta, jonka lisäksi yhtiön johdon esitykset käsittelevät muun muassa yhtiön strategiaa, sen taloudellista tilaa sekä päivitetään liiketoimintojen näkymiä.

Palveluliiketoiminta

Pääomamarkkinapäivässä käsitellään laajasti palveluliiketoimintaa, joka on Metson keskeinen kasvualue. Palveluliiketoiminnassa on kasvumahdollisuuksia jokaisessa segmentissä, ja yhtiö julkistaa sille kasvutavoitteen ja kertoo sen kannattavuudesta seuraavasti:

  • Metson tavoitteena on kasvattaa palveluliiketoiminnan vuotuista liikevaihtoa nykyisestä noin 3,2 miljardista eurosta 4,5 miljardiin euroon vuoden 2016 loppuun mennessä. Tämä tavoite on linjassa aiemmin julkistetun, yli 10 prosentin vuosittaiseen kasvuun tähtäävän tavoitteen kanssa.
     

  • Metson palveluliiketoiminnan liikevoittomarginaali (EBITA ennen kertaluonteisia eriä) on ollut 14-15 % vuosina 2010, 2011 sekä tammi-syyskuussa 2012. Liikevaihdon kasvun lisäksi tavoitteena on nostaa palveluliiketoiminnan liikevoittomarginaalia nykyisestä.  

Arvio vuoden 2013 taloudellisesta kehityksestä

Metson johto julkistaa samalla arvion vuoden 2013 taloudellisesta kehityksestä seuraavasti:

Perustuen tämän hetken taloustilanteeseen, markkinanäkymiin sekä vuoden 2013 tilauskantaamme arvioimme, että:

  • Liikevaihtomme sekä tuloksemme (EBITA ilman kertaluonteisia eriä) vuonna 2013 pysyy suunnilleen vuoden 2012 tasolla 

  • Segmenttien tuloksen (EBITA ennen kertauonteisia eriä) arvioidaan kehittyvän vuonna 2013 vuoteen 2012 verrattuna seuraavasti: 

    • Kaivos ja maarakennuksen sekä Automaation tulos paranee  

    • Massa, paperi ja voimantuotannon tulos laskee 

Metson pääomamarkkinapäivä alkaa klo 9.00 Suomen aikaa (EEST). Englanninkieliset esitysmateriaalit julkaistaan yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.metso.com/cmd. Tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä Metso verkkosivujen kautta (nähtävissä myös mobiililaitteilla). Tallenteet esityksistä julkaistaan samassa osoitteessa tilaisuuden jälkeen.

Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Expect results.

www.metso.com , www.twitter.com/metsogroup

 

Lisätietoja:

Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253

Metso Oyj

Harri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com

Metso Twitterissä