Pörssitiedote huhtikuuta 13, 2012 05.00.00 ip. CET

Metso Oyj:n osakepalkkiojärjestelmän 2009-2011 mukainen omien osakkeiden luovutus

Metso Oyj:n pörssitiedote 13.4.2012 klo 17:00 paikallista aikaa

Metso Oyj:n hallitus päätti lokakuussa 2008 osakepalkkiojärjestelmästä vuosille 2009-2011. Osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on yhdistää Metson osakkeenomistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi sekä sitouttaa johto yhtiöön tarjoamalla heille yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Toteuttaakseen osakepalkkioiden maksun osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti Metson hallitus on 13.4.2012 päättänyt enintään 128 890 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta järjestelmän piiriin kuuluvalle 83 henkilölle suunnatulla maksuttomalla osakeannilla. Osakeanti perustuu yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2012 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Luovutettavien omien osakkeiden lopullinen lukumäärä sekä lopullinen osallistujalista on riippuvainen tiettyjen osakepalkkiojärjestelmän mukaisten ehtojen täyttymisestä osakkeiden luovutushetkellä, arviolta 27.4.2012.


Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman.
Expect results.

www.metso.com, www.twitter.com/metsogroup

 

Lisätietoja antaa:
Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253

Metso Oyj

Harri Nikunen
talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Metso Twitterissä