Lehdistötiedote huhtikuuta 19, 2012 10.15.00 ap. CET

Metson Mika Viljanmaalle Marcus Wallenberg -palkinto uraauurtavasta panoksesta metallihihnakalanteroinnin kehittämisessä

Metso Oyj:n lehdistötiedote 19.04.2012 klo 10:15 paikallista aikaa

Metson Järvenpään-yksikössä kehityspäällikkönä toimivalle Mika Viljanmaalle on myönnetty arvostettu Marcus Wallenberg -palkinto hänen työstään paperin- ja kartonginvalmistuksessa käytettävän metallihihnakalanteroinnin kehittämisessä. Palkinto ojennetaan Viljanmaalle 1. lokakuuta 2012 Tukholmassa järjestettävässä juhlatilaisuudessa.  

Marcus Wallenbergin säätiön hallitus perustelee valintaa näin: "Vuoden 2012 Marcus Wallenberg -palkinto myönnetään Mika Severi Viljanmaalle tunnustuksena hänen uraauurtavasta työstään metallihihnakalanteroinnin kehittämisessä. Se mahdollistaa aiempaa paremman paperin painopinnan laadun pienemmällä kuitumateriaalin käytöllä ja paremmalla tuotantotehokkuudella." Keksintö myös luo mahdollisuuksia paperikoneen muita rakenneryhmiä koskeville sovelluksille ja siitä voi kehittyä kattava teknologia-alusta, jonka odotetaan huomattavasti kohentavan paperin- ja kartonginvalmistuksen tuotantotehokkuutta, kilpailukykyä ja ympäristöystävällisyyttä.

Metallihihnateknologia parantaa laatua ja tehokkuutta sekä vähentää raaka-aineiden ja energian kulutusta

Metallihihnateknologia on paperinvalmistuksen mullistava uusi kalanterointimenetelmä. Kalanterointi parantaa paperipinnan ja siten myös painojäljen laatua. Tavanomaiseen kalanterointiin verrattuna edistynyt pitkänippimetallihihnakalanterointi tuottaa
pintaominaisuuksiltaan parempaa paperia ja kartonkia, joiden jäykkyys ja bulkki ovat halutulla tasolla, mutta joiden valmistukseen kuluu 3-10 prosenttia vähemmän kuitumateriaalia. Lisäksi se vähentää energian kulutusta ja antaa hyvän tuotantotehokkuuden.

Tekniikka soveltuu myös hinnaltaan edullisille kuitumateriaaleille, kuten kierrätyskuiduille. Siksi sen ansiosta voidaan kehittää uusia ja kustannuskilpailukykyisiä paperi- ja kartonkituotteita. Uusi menetelmä on kompakti, joten se soveltuu erinomaisesti uusintaratkaisuihin, joilla haetaan korkeampaa kapasiteettia poistamalla tuotannon pullonkauloja kuten jenkkikuivaimia ja wet-stack-kalantereita.

Mika Viljanmaa

Vuonna 1966 syntynyt diplomi-insinööri Mika Viljanmaa aloitti uransa vuonna 1996 kehitysinsinöörinä Valmet Oy:n (nykyisin Metso) Järvenpään-yksikössä, jossa hän myös laati Teknillisen korkeakoulun diplomityönsä. Vuodesta 2003 alkaen Viljanmaa vastasi kalanteroinnin tutkimus- ja kehitystyöstä Metso Paper Oy:ssä ja vuodesta 2009 hänen vastuualueensa on ollut pintakäsittelyalueen tutkimus ja kehitys.

Viljanmaa on erittäin tuottelias keksijä. Hänen nimissään on 120 suojattua keksintöä,  joista 57 liittyy metallihihnateknologiaan. Niistä 12 on yksinomaan Viljanmaan nimissä.

Mika Viljanmaa on ohjannut useita metallihihnakalantereihin liittyviä diplomitöitä ja pitänyt aiheesta esitelmiä eri konferensseissa.

Marcus Wallenberg -palkinto

Vuonna 1980 perustettu palkinto myönnetään vuosittain yhdelle tutkijalle tai suppealle tutkijaryhmälle, joka on tehnyt merkittävän tieteellisen läpimurron. Palkintolautakunnan ja säätiön hallituksen näkemyksen mukaan palkitulla läpimurrolla on huomattava vaikutus metsäteollisuuteen.

Palkinnon tarkoituksena on paitsi toimia huomionosoituksena, myös edistää maailmanlaajuista tutkimustyötä. Palkintosumma on kaksi miljoonaa Ruotsin kruunua.  Lisätietoa osoitteessa www.mwp.org.

Vuonna 1999 palkinto myönnettiin Valmetin (nykyisin Metso) insinööreille Pekka Eskelinen, Raimo Virta ja Vesa Vuorinen uraauurtavasta ja ainutlaatuisesta ilmapuhallusteknologiasta, jota käytetään paperiradan aerodynaamiseen stabilointiin suurilla ajonopeuksilla.

Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Expect results.

www.metso.com  , www.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja:

Jouko Yli-Kauppila, teknologiajohtaja, Massa, paperi ja voimantuotanto, Metso, puh. +358 40 507 6946

Metso Twitterissä