Pörssitiedote huhtikuuta 26, 2012 12.00.00 ip. CET

Metson osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2012

Metso Oyj:n pörssitiedote 26.4.2012 klo 12:00  paikallista aikaa

Vahvasta tilauskertymästä myönteinen alku vuodelle

Järjestämme osavuosikatsauksesta tänään torstaina 26.4.2012 klo 15:00 tiedotustilaisuuden tiedotusvälineille, sijoittajille ja analyytikoille. Tiedotustilaisuus pidetään Metson pääkonttorissa, osoitteessa Fabianinkatu 9 A, Helsinki. Tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä myös internetin kautta osoitteesta www.metso.com/webcastlahetys sekä puhelinkonferenssina (numerotiedot tiedotteen lopussa). Tilaisuus on englanniksi.

Tämä tiedote on tiivistelmä Metson tammi-maaliskuun osavuosikatsauksesta, ja osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Osavuosikatsaus on saatavilla myös verkkosivuillamme, osoitteessa www.metso.com/sijoittajat.

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei muuta mainita.

Keskeistä vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä

  • Vakaata kehitystä kaikilla strategisilla painopistealueillamme; palveluliiketoiminnassa, kehittyvillä markkinoilla sekä kaivosliiketoiminnassa. 

  • Uusia tilauksia saatiin tammi-maaliskuussa 1 920 miljoonan euron arvosta, mikä oli 4 prosenttia enemmän kuin vertailukautena (1 847 milj. e). Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset kasvoivat 4 prosenttia ja olivat 881 miljoonaa euroa eli 48 prosenttia kaikista tilauksista (848 milj. e ja 48 %). 

  • Liikevaihto kasvoi 22 prosenttia vertailukaudesta ja oli 1 755 miljoonaa euroa (1 444 milj. e). Palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 13 prosenttia ja oli 721 miljoonaa euroa eli 43 prosenttia konsernin liikevaihdosta (640 milj. e ja 46 %). 

  • EBITA (tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja) ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 14 prosenttia ja oli 140,4 miljoonaa euroa eli 8,0 prosenttia liikevaihdosta (123,6 milj. e ja 8,6 %). 

  • Osakekohtainen tulos oli 0,56 euroa (0,49 e). 

  • Vapaa kassavirta oli 116 miljoonaa euroa (68 milj. e). 
     

Metson toimitusjohtaja Matti Kähkönen kommentoi vuoden ensimmäistä neljännestä:

"Kysyntä jatkui useimmissa asiakasteollisuuksissamme hyvänä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja johti vahvaan 1,9 miljardin euron tilauskertymään. Kaikki strategiset painopistealueemme eli palveluliiketoiminta, kehittyvät markkinat sekä kaivosliiketoiminta kehittyivät myönteisesti. Liikevaihdon orgaaninen kasvu jatkui vahvana ja oli yli 20 prosenttia viime vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Tuloksemme (EBITA ennen kertaluonteisia eriä) kasvoi 140 miljoonaan euroon. Tämä huolimatta Automaatio-segmentin väliaikaisesti heikommasta kannattavuudesta tammi- ja helmikuussa. Arvioimme paperi- ja kartonkikoneiden markkinoiden jatkuvan heikkona Kiinan hiljaisesta kysynnästä johtuen, kun taas muiden liiketoimintojemme kysyntä jatkuu parempana ensimmäisen neljänneksen tasolla. Vahvistuneen tilauskantamme ansiosta uskomme saavuttavamme vuoden 2012 ohjeistuksemme."

Metson avainluvut

Miljoonaa euroa Q1/2012 Q1/2011 Muutos % 2011
Liikevaihto 1 755 1 444 22 6 646
Palveluliiketoiminnan liikevaihto 721 640 13 2 871
   % liikevaihdosta 43 46 45
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) sekä kertaluonteisia eriä 140,4 123,6 14 628,5
   % liikevaihdosta 8,0 8,6 9,5
Liikevoitto 128,2 112,9 14 571,8
   % liikevaihdosta 7,3 7,8 8,6
Tulos/osake, euroa 0,56 0,49 14 2,38
Saadut tilaukset 1 920 1 847 4 7 961
Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 881 848 4 3 100
   % saaduista tilauksista *) 48 48 40
Tilauskanta kauden lopussa 5 407 4 300 26 5 310
Vapaa kassavirta 116 68 71 375
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), ennen veroja, % 17,8 15,2 18,4
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 36,3 35,0 39,8
Nettovelkaantuneisuusaste kauden lopussa, % 7,6 13,8 12,2

*) Laskettu ulkoisesta liikevaihdosta / saaduista tilauksista ilman Valmet Automotivea, jolla ei ole palveluliiketoimintaa.

Lähiajan näkymät

Markkinakehitys

Useimpien asiakasteollisuuksiemme kysyntä on ollut viimeisten kuukausien aikana normaalilla tasolla vaihdellen hieman eri asiakasteollisuuksissa ja maantieteellisillä alueilla. Kehittyvien markkinoiden näkymien arvioidaan jatkuvan hyvinä useimmissa asiakasteollisuuksissamme. Arvioimme, että useimmissa asiakasteollisuuksissa kapasiteetin käyttöasteet säilyvät hyvinä tai tyydyttävinä, millä on myönteinen vaikutus palveluliiketoimintaamme.

Odotamme kaivosteollisuuden kysynnän jatkuvan hyvänä. Kaivosten korkeiden käyttöasteiden ja laajan asennetun laitekantamme johdosta arvioimme kaivoslaitteisiin liittyvien palveluiden kysynnän jatkuvan erinomaisena.

Arvioimme maarakennuslaitteiden kysynnän pysyvän hyvänä Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä Brasilian markkinoilla. Arvioimme, että maarakennusteollisuudessa murskeentuotantoon liittyvien laitteiden kysyntä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa pysyy edelleen nykyisellä melko alhaisella tasolla. Odotamme maarakennusteollisuuden palveluliiketoiminnan kysynnän jatkuvan tyydyttävänä.

Arvioimme automaatiotuotteidemme kysynnän jatkuvan hyvänä, vaikka odotamme automaatiotuotteiden kysynnän sellu- ja paperiteollisuudelle jonkin verran hiljenevän. Automaatiotuotteiden palveluliiketoiminnan kysynnän arvioimme jatkuvan hyvänä.

Arvioimme sellutehdasmarkkinan jatkuvan tyydyttävänä. Odotamme laiteuudistusten ja palveluiden kysynnän pysyvän hyvänä.

Paperilinjojen kysynnän arvioimme olevan heikkoa. Uskomme kuitenkin paperi- ja kartonkiteollisuuden kapasiteetin käyttöasteiden pitävän palveluliiketoiminnan kysynnän hyvänä.

Arvioimme uusiutuvia energialähteitä käyttävien voimalaitosten kysynnän jatkuvan tyydyttävänä ja palveluliiketoiminnan kysynnän voimantuotantoteollisuudessa olevan hyvää.

Taloudellinen kehitys

Aikaisemman arviomme mukaisesti ja perustuen oletukseen, että tämänhetkinen kysyntä asiakasteollisuuksissamme ei selvästi heikkene Euroopan taloustilanteesta tai muusta vastaavasta tekijästä johtuen, odotamme liikevaihtomme vuonna 2012 kasvavan vuodesta 2011 ja tuloksemme (EBITA ilman kertaluonteisia eriä) vuonna 2012 paranevan verrattuna vuoteen 2011.

Vuoden 2012 taloudellista tulostamme koskevat arviot perustuvat Metson tämänhetkisiin markkinanäkymiin, vahvaan tilauskantaan vuodelle 2012 ja nykyisenlaajuiseen liiketoimintaan sekä maaliskuun 2012 mukaisiin valuuttakurssitasoihin.

Helsingissä huhtikuun 26. päivänä 2012

Metso Oyj:n hallitus

Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Expect results.

www.metso.com , www.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antaa:

Matti Kähkönen, toimitusjohtaja, Metso, puh. 020 484 3000
Harri Nikunen, talousjohtaja, Metso, puh. 020 484 3010
Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253

Kutsu tiedotustilaisuuteen

Osavuosikatsauksesta järjestetään tänään, torstaina 26.4.2012 klo 15:00 Suomen aikaa (13:00 BST, 14:00 CEST, 8:00 EST), englanninkielinen tiedotustilaisuus tiedotusvälineille, sijoittajille ja analyytikoille. Tiedotustilaisuus pidetään Metson pääkonttorissa, osoitteessa Fabianinkatu 9 A, Helsinki.

Tiedotustilaisuutta voi seurata myös puhelinkonferenssina tai suorana webcast-lähetyksenä Metson verkkosivuilla osoitteessa www.metso.com/webcastlahetys. Kysymyksiä voi esittää puhelinkonferenssin kautta. Webcast-lähetyksen vuoksi toivomme, että tiedotustilaisuuteen saavuttaisiin paikalle 5 minuuttia ennen tilaisuuden alkua.

Puhelinkonferenssiin osallistuminen

Puhelinkonferenssiin pääsee mukaan soittamalla muutamaa minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09 2313 9201, tunnuskoodi: 910 752.

Puhelinkonferenssin nauhoite on kuultavissa 10.5.2012 saakka numerossa 09 2314 4681, tunnuskoodi: 910 752. Puhelinkonferenssin jälkeen on Metson nettisivuilta ladattavissa podcast-äänitiedosto (mp3) ja viimeistään perjantaina 27.4.2012 auki kirjoitettu teksti puhelinkonferenssista osoitteessa www.metso.com/sijoittajat.

Tiedotustilaisuuksien esitysmateriaali on saatavilla osoitteessa www.metso.com/sijoittajat.

Tervetuloa!

Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.

Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen

Metso Oyj

Harri Nikunen
talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Esitteet
Nimi
Osavuosikatsaus Q1 2012 Lataa

Metso Twitterissä