Pörssitiedote heinäkuuta 26, 2012 12.00.00 ip. CET

Metson osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2012

Metso Oyj:n pörssitiedote 26.7.2012 klo 12:00 paikallista aikaa

Vakaa tilauskertymä, vahva liikevaihdon kasvu ja hyvä tuloskehitys

Järjestämme osavuosikatsauksesta tänään torstaina 26.7.2012 klo 15:00 tiedotustilaisuuden tiedotusvälineille, sijoittajille ja analyytikoille. Tiedotustilaisuus pidetään Metson pääkonttorissa, osoitteessa Fabianinkatu 9 A, Helsinki. Tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä myös internetin kautta osoitteesta www.metso.com/IRvideot sekä puhelinkonferenssina (numerotiedot tiedotteen lopussa). Tilaisuus on englanniksi.

Tämä tiedote on tiivistelmä Metson tammi-kesäkuun osavuosikatsauksesta ja osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Osavuosikatsaus on saatavilla myös verkkosivuillamme, osoitteessa www.metso.com/sijoittajat.

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei muuta mainita.

Keskeistä vuoden 2012 toisella neljänneksellä

  • Uusia tilauksia saatiin huhti-kesäkuussa 1 735 miljoonan euron arvosta (2 883 milj. e). Pois lukien vertailukauden poikkeuksellisen suuret tilaukset, saadut tilaukset kasvoivat Kaivos ja maarakennus -segmentissä ja laskivat hieman Massa, paperi ja voimantuotanto -segmentissä. Automaatio-segmentin saadut tilaukset olivat vertailukauden tasolla. Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset olivat 812 miljoonaa euroa eli 48 prosenttia kaikista tilauksista (866 milj. e ja 31 %). 

  • Liikevaihto kasvoi 21 prosenttia vertailukaudesta ja oli 1 897 miljoonaa euroa (1 567 milj. e). Palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 15 prosenttia ja oli 795 miljoonaa euroa eli 43 prosenttia konsernin liikevaihdosta (691 milj. e ja 46 %). 

  • EBITA (tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja) ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 27 prosenttia ja oli 177,4 miljoonaa euroa eli 9,4 prosenttia liikevaihdosta (139,8 milj. e ja 8,9 %). 

  • Osakekohtainen tulos oli 0,70 euroa (0,45 e). 

  • Vapaa kassavirta oli 46 miljoonaa euroa negatiivinen (49 milj. e positiivinen). 

Arviomme vuoden 2012 taloudellisesta kehityksestä säilyy ennallaan

Odotamme liikevaihtomme vuonna 2012 kasvavan vuodesta 2011 ja tuloksemme (EBITA ilman kertaluonteisia eriä) vuonna 2012 paranevan verrattuna vuoteen 2011.

Vuoden 2012 taloudellista tulostamme koskevat arviot perustuvat Metson tämänhetkisiin markkinanäkymiin, vahvaan tilauskantaan vuodelle 2012 ja nykyisenlaajuiseen liiketoimintaan sekä kesäkuun 2012 mukaisiin valuuttakursseihin.

Toimitusjohtaja Matti Kähkönen vuoden toisesta neljänneksestä:

"Kirjasimme toisella neljänneksellä uusia tilauksia 1 735 miljoonan euron arvosta. Tämä on hyvä suoritus huomioiden, että emme saaneet yhtään poikkeuksellisen suurta tilausta, kuten vertailukaudella. Tilauskertymä heijastaa selvästi vahvaa kilpailukykyämme ja asiakkaiden luottamusta Metsoon. Sekä palveluliiketoiminnan että projekti- ja laitekaupan liikevaihdon hyvä kehitys loi hyvän perustan neljänneksen vahvalle tulokselle. Kaivos ja maarakennus- sekä Automaatio -segmenttien tulokset paranivat, kun taas Massa, paperi ja voimantuotanto -segmentin tulosta heikensi liiketoiminnan jakauma ja tietyt heikkoudet Paperit-liiketoiminnassa. Kaiken kaikkiaan olemme tyytyväisiä ensimmäiseen vuosipuoliskoon ja jatkamme määrätietoisesti strategiamme toteutusta tarjotaksemme lisäarvoa sekä asiakkaillemme että sidosryhmillemme."

Metson avainluvut

Miljoonaa euroa Q2/
2012
Q2/
2011
Muutos % Q1-Q2/
2012
Q1-Q2/
2011
Muutos % 2011
Saadut tilaukset 1 735 2 883 -40 3 655 4 730 -23 7 961
Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 812 866 -6 1 693 1 714 -1 3 100
   % saaduista tilauksista *) 48 31 48 37 40
Tilauskanta kauden lopussa 5 290 5 593 -5 5 310
Liikevaihto 1 897 1 567 21 3 652 3 011 21 6 646
Palveluliiketoiminnan liikevaihto 795 691 15 1 516 1 331 14 2 871
   % liikevaihdosta *) 43 46 43 46 45
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) sekä kertaluonteisia eriä 177,4 139,8 27 317,8 263,4 21 628,5
   % liikevaihdosta 9,4 8,9 8,7 8,7 9,5
Liikevoitto 163,9 121,0 35 292,1 233,9 25 571,8
   %:a liikevaihdosta 8,6 7,7 8,0 7,8 8,6
Tulos/osake, euroa 0,70 0,45 56 1,26 0,94 34 2,38
Vapaa kassavirta -46 49 n/a 70 117 -40 375
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), ennen veroja, vuositasolla, % 19,6 15,3 18,4
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 39,6 37,4 39,8
Nettovelkaantuneisuusaste kauden lopussa, % 22,6 23,9 12,2

*) Ilman Valmet Automotivea.

Lähiajan näkymät

Markkinakehitys

Useimpien asiakasteollisuuksiemme kysyntä on ollut viimeisten kuukausien aikana normaalilla tasolla vaihdellen hieman eri asiakasteollisuuksissa ja maantieteellisillä alueilla. Huolimatta keväällä ja kesän alussa tapahtuneesta maailman talouden kasvaneesta epävarmuudesta sekä Kiinan ja Intian markkinoiden hiljentymisestä, arvioimme toimintaympäristömme jatkuvan kehittyvillä markkinoilla hyvänä useimmissa asiakasteollisuuksissamme. Arvioimme, että useimmissa asiakasteollisuuksissa kapasiteetin käyttöasteet säilyvät hyvinä tai tyydyttävinä, millä on myönteinen vaikutus palveluliiketoimintaamme.

Odotamme kaivosteollisuuden kysynnän jatkuvan hyvänä. Kaivosten oletettujen korkeiden käyttöasteiden, laajan asennetun laitekantamme sekä vahvistuneen huoltoverkostomme johdosta arvioimme kaivoslaitteisiin liittyvien palveluiden kysynnän jatkuvan erinomaisena.

Arvioimme maarakennuslaitteiden kysynnän hieman hiljenevän ja olevan tyydyttävää Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä Brasilian markkinoilla. Arvioimme, että maarakennusteollisuudessa murskeentuotantoon liittyvien laitteiden kysyntä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa pysyy edelleen nykyisellä melko alhaisella tasolla. Odotamme maarakennusteollisuuden palveluliiketoiminnan kysynnän jatkuvan tyydyttävänä.

Arvioimme automaatiotuotteidemme ja niihin liittyvien palvelujen kysynnän jatkuvan hyvänä, vaikka odotamme sellu- ja paperiteollisuuden kysynnän jonkin verran hiljenevän.

Arvioimme sellutehdasmarkkinan jatkuvan tyydyttävänä. Odotamme laiteuudistusten ja palveluiden kysynnän pysyvän hyvänä.

Paperilinjojen kysynnän arvioimme olevan heikkoa. Uskomme kuitenkin paperi- ja kartonkiteollisuuden kapasiteetin käyttöasteiden pitävän palveluliiketoiminnan kysynnän hyvänä.

Arvioimme uusiutuvia energialähteitä käyttävien voimalaitosten kysynnän jatkuvan tyydyttävänä ja palveluliiketoiminnan kysynnän voimantuotantoteollisuudessa olevan tyydyttävää.

Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman.
Expect results.

www.metso.com , www.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antaa:

Matti Kähkönen, toimitusjohtaja, Metso, puh. 020 484 3000
Harri Nikunen, talousjohtaja, Metso, puh. 020 484 3010
Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253

Metso Oyj

Harri Nikunen
talousjohtaja

Juha Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

Kutsu tiedotustilaisuuteen

Osavuosikatsauksesta järjestetään tuloksen julkistuspäivänä, torstaina 26.07.2012 klo 15:00 Suomen aikaa (13:00 BST, 14:00 CEST, 8:00 EST), englanninkielinen tiedotustilaisuus tiedotusvälineille, sijoittajille ja analyytikoille. Tiedotustilaisuus pidetään Metson pääkonttorissa, osoitteessa Fabianinkatu 9 A, Helsinki.

Tiedotustilaisuutta voi seurata myös puhelinkonferenssina tai suorana webcast-lähetyksenä Metson verkkosivuilla osoitteessa www.metso.com/IRvideot. Kysymyksiä voi esittää puhelinkonferenssin kautta. Webcast-lähetyksen vuoksi toivomme, että tiedotustilaisuuteen saavuttaisiin paikalle 5 minuuttia ennen tilaisuuden alkua.

Puhelinkonferenssiin osallistuminen

Puhelinkonferenssiin pääsee mukaan soittamalla viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09 2313 9201, tunnuskoodi: 910 754.

Puhelinkonferenssin nauhoite on kuultavissa 9.8.2012 saakka numerossa
09 2314 4681, tunnuskoodi: 910 754. Podcast-äänitiedosto (mp3) ja aukikirjoitettu teksti tiedotustilaisuudesta ovat ladattavissa osoitteessa www.metso.com/IRvideot viimeistään perjantaina 27.7.2012.

Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla osavuosikatsauksen julkaisemisen jälkeen osoitteessa www.metso.com/sijoittajat.

Tervetuloa!

jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com 

Esitteet
Nimi
Osavuosikatsaus Q2 2012 Lataa

Metso Twitterissä