Pörssitiedote syyskuuta 18, 2012 10.00.00 ap. CET

Metso sopeuttaa Suomen-toimintojaan paperiteollisuuden rakennemuutokseen ja heikentyneeseen kysyntään

Metso Oyj:n pörssitiedote 18.9.2012 klo10.00 paikallista aikaa

Metso käynnistää yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön vähentämisestä ja lomautuksista useissa paperiteollisuutta palvelevissa yksiköissä sekä paperin tuotantoon liittyvässä palveluliiketoiminnassa. Neuvottelut koskevat yhteensä lähes 4100 Metson Suomen-yksiköissä toimivaa, paperiteollisuutta palvelevaa henkilöä. Arvioitu vähentämistarve koskee yhteensä enintään noin 630 henkilöä, joista noin 150 henkilön tehtäviä suunnitellaan ulkoistettaviksi.

"On hyvin valitettavaa, että joudumme käynnistämään näin mittavat henkilöstöön kohdistuvat toimenpiteet. Meidän täytyy kuitenkin varmistaa kilpailukykymme ja johtava asemamme nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä", sanoo Metson Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoiminnan johtaja Pasi Laine. "Nyt alkavilla keskusteluilla haemme yhdessä henkilöstön kanssa ratkaisuja tähän tilanteeseen."

Henkilöstövähennykset johtuvat paperiliiketoimintayksikön tarpeesta sopeuttaa valmistuskapasiteetti vastaamaan toimintaympäristön pysyviä rakenteellisia muutoksia, jotka ovat heikentäneet sen toiminnan kilpailukykyä ja kannattavuutta. Keskeisimpiä olosuhteiden muutoksia ovat paperikoneiden kysynnän pysyvä heikentyminen ja kohdistuminen aiempaa halvempiin ratkaisuihin, kilpailun lisääntyminen ja valimotuotteiden kysynnän lasku. Myös maailmantalouden tilan epävarmuus heikentää paperialan investointihalukkuutta.

"Kirjoitus- ja painopapereiden kulutuksen kehitys on heikkoa uusien viestintäteknologioiden vallatessa alaa. Uusien painopaperikoneiden markkinat ovat hiljentyneet kun taas keskisuurten, edullisten kartonkikoneiden kysyntä jatkuu. Tämä maailmanlaajuinen kysynnän muutos pakottaa meidät sopeuttamaan kapasiteettia Suomen lisäksi myös ulkomailla, esimerkiksi Kiinassa. Keskisuurten koneiden tuotesegmentti on kiinnostava myös pienille toimittajille ja kilpailu on kovaa. Meidän täytyy kyetä edullisiin, nopeisiin ja joustaviin ratkaisuihin pärjätäksemme näillä markkinoilla", Laine kertoo.

Henkilöstövähennysten tavoitteena on sovittaa tuotantokyky tämänhetkistä ja odotettavissa olevaa kysyntää vastaavalle tasolle ja siten turvata liiketoiminnan maailmanlaajuinen kilpailukyky pitkällä aikavälillä. Siksi toimintojen kustannusrakennetta on kevennettävä ja joustavuutta lisättävä. Toimintojen ulkoistaminen puolestaan parantaa mahdollisuuksia sopeutua työkuormituksen vaihteluihin ja keskittyä ydintehtäviin.

"Paperiteollisuus liiketoiminta-alana on meille edelleen hyvin kiinnostava ja tärkeä painopaperikonemarkkinan hiljentymisestä huolimatta. Samanaikaisesti kartongin ja pehmopaperin kulutus kehittyy kohtuullisesti ja Metson suuri asennuskanta antaa mahdollisuuden kehittää palveluliiketoimintaa entisestään. Kevennetyn kustannusrakenteen kautta pystymme kilpailemaan markkinoilla parhaiten", Pasi Laine jatkaa.

Henkilöstövähennykset

Arvioitu vähentämistarve Jyväskylässä, Järvenpäässä, Tampereella, Raisiossa, Juankoskella ja Valkeakoskella on yhteensä enintään noin 630 henkilöä, joista noin 150 henkilön tehtäviä suunnitellaan ulkoistettaviksi. Neuvottelut alkavat välittömästi ja koskevat kaikkia henkilöstöryhmiä. Vähennysten arvioidaan toteutuvan vuoden 2013 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Lomautukset

Lomautustarve koskee koko henkilöstöä, noin 3500 henkilöä yhtiön paperiteollisuutta palvelevissa toimipaikoissa Jyväskylässä, Järvenpäässä, Tampereella, Raisiossa, Juankoskella ja Valkeakoskella. YT-neuvottelut alkavat välittömästi. Lomautustarve määräytyy vuoden 2013 tuotantotilanteen ja saatujen tilausten mukaan.

Tavoitellut säästöt

Yhteistoimintaneuvotteluilla tavoitellaan noin 30 miljoonan euron säästöjä liiketoimintojen vuosikustannuksiin. Kustannusvähennysten arvioidaan toteutuvan täysimääräisesti vuoden 2013 kolmannelta vuosineljännekseltä lähtien.

Metson massa-, paperi- ja voimantuotantoammattilaiset ovat erikoistuneet prosesseihin, koneisiin, laitteisiin, palveluihin, paperikonekudoksiin ja suodatinkankaisiin. Tarjontamme ja kokemuksemme kattavat prosessin koko elinkaaren: uudet tuotantolinjat, uudistukset ja palvelut. 
www.metso.com/pulpandpaper, www.metso.com/power, www.twitter.com/MetsoPulpPaper

Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Expect results.

www.metso.com,
www.twitter.com/metsogroup

 

Lisätietoja antaa:
Pasi Laine, johtaja, Massa, paperi ja voimantuotanto, Metso, puh. 040 562 4339

Lisätietoja sijoittajille:
Harri Nikunen, talous- ja rahoitusjohtaja, Metso Oyj puh. 020 484 3010

Metso Oyj

Harri Nikunen
talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Metso Twitterissä