Pörssitiedote tammikuuta 11, 2013 11.00.00 ap. CET

Metson nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja hallituspalkkioiksi

Metso Oyj:n pörssitiedote 11.1.2013 klo 11:00  paikallista aikaa

Metso Oyj:n yhtiökokouksen asettama nimitystoimikunta ehdottaa seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 28.3.2013, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kahdeksan.
                                    
Hallituksen kokoonpanoa koskeva ehdotus

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen hallituksen nykyisistä jäsenistä Jukka Viinanen, Mikael von Frenckell, Christer Gardell, Ozey K. Horton, Jr., Erkki Pehu-Lehtonen, Pia Rudengren ja Eeva Sipilä. Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan valittavan Jukka Viinanen ja varapuheenjohtajaksi Mikael von Frenckell.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Mikael Lilius.

Mikael Lilius, diplomiekonomi, s. 1949, on Wärstilä Oyj:n hallituksen puheenjohtaja (2011 alkaen, hallituksen jäsen 2010 alkaen), Huhtamäki Oyj:n hallituksen puheenjohtaja (2005 alkaen, hallituksen jäsen 1999-2004), ABMEA AB:n hallituksen puheenjohtaja (2011 alkaen) sekä Aker Solutions A/S:n hallituksen jäsen (2009 alkaen) ja Evli Pankki Oyj:n hallituksen jäsen (2010 alkaen).  Mikael Lilius on ollut Fortum Oyj:n toimitusjohtaja 2000-2009, Gambro AB:n toimitusjohtaja 1998-2000, Incentive AB:n toimitusjohtaja 1991-1998, KF Industri AB:n (Nordico) toimitusjohtaja 1989-1991 ja toiminut eri johtotehtävissä Huhtamäki Oyj:ssä 1981-1989 kuten vuosina 1986-1989  Huhtamäen pakkausliiketoiminta-alueen toimitusjohtajana.

Hallituspalkkioita koskeva ehdotus

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka kestäväksi toimikaudeksi valittaville hallituksen jäsenille maksettaisiin seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 100 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 60 000 euroa ja kullekin hallituksen jäsenelle 48 000 euroa. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta ja jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa 1 400 euroa kokoukselta ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 2 800 euroa kokoukselta mukaan lukien hallituksen valiokuntien kokoukset. Yhtiökokouksen nimitystoimikunta ehdottaa, että palkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 %:lla kiinteästä vuosipalkkiostaan Metso Oyj:n osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2013 on julkistettu.

Metson hallitus sisällyttää ehdotukset myöhemmin julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.

Henkilöstön hallintoedustus

Nimitystoimikunta toteaa, että myös tulevana hallituskautena Metson henkilöstön edustaja osallistuu asiantuntijana Metso Oyj:n hallituksen kokouksiin yritysten hallinnosta annetun lain mukaisin rajoituksin. Uusi hallitus kutsuu henkilöstön edustajan asiantuntijajäsenekseen järjestäytymiskokouksessaan yhtiökokouksen jälkeen.

Nimitystoimikunta

Metson yhtiökokouksen asettaman nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimi Kari Järvinen (toimitusjohtaja, Solidium Oy) ja jäseninä Lars Förberg (Managing Partner, Cevian Capital), Harri Sailas (toimitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen) ja Matti Vuoria (toimitusjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma). Metso Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Jukka Viinanen toimi nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.


Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman.
Expect results.

www.metso.com , www.twitter.com/metsogroup

 

Lisätietoja antaa:

Aleksanteri Lebedeff, lakiasianjohtaja, Metso, puh. 020 484 3240

Metso Oyj

Harri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com

Metso Twitterissä