Lehdistötiedote lokakuuta 21, 2013 10.00.00 ap. CET

Metso sopeuttaa toimintojaan

Metso Oyj:n lehdistötiedote 21.10.2012 klo 10:00 paikallista aikaa

Metso käynnistää yhteistoimintaneuvottelut Automaatio- ja Kaivos- ja maarakennusliiketoiminnoissaan sekä yhtiön konsernihallinnossa. Neuvottelut saattavat johtaa yhteensä noin 50 työpaikan vähentämiseen Suomessa vuoden 2013 loppuun mennessä. Lisäksi nyt käynnistyvissä yhteistoimintaneuvotteluissa käsitellään erilaisia vaihtoehtoja Kaivos ja maarakennuksen Tampereen valimotoimintoja koskien.

Neuvottelujen tavoitteena on sopeuttaa organisaatiota ja tuotantokapasiteettia vastaamaan toimintaympäristön rakenteellisia muutoksia ja parantaa kilpailukykyä ja tuottavuutta. Sopeuttamistoimenpiteiden arvioidaan toteutuvan täysimääräisesti vuoden 2014 toisella vuosineljänneksellä.

Sopeuttamistoimet Automaatioliiketoiminnassa ja Metson konsernihallinnossa

Pysyvät rakenteelliset muutokset massa- ja paperiteollisuudessa ovat vähentäneet Metson prosessiautomaatiojärjestelmien kysyntää. Metson Automaatioliiketoiminta suunnittelee tehostavansa ja sopeuttavansa prosessiautomaatiojärjestelmät-liiketoimintaa maailmanlaajuisesti sekä sopeuttavansa Automaation Euroopan organisaatiota vastaamaan paremmin markkinoiden vaatimuksiin.

Suomessa arvioitu vähentämistarve prosessiautomaatiojärjestelmät-liiketoiminnassa on noin 40 työpaikkaa. Yhteistoimintaneuvottelut koskevat prosessiautomaatiojärjestelmät-liiketoimintalinjan Operations ja R&D -toimintojen henkilöstöä, pääasiassa Tampereella ja Kajaanissa.

Metson konsernihallinnossa arvioitu vähennystarve on noin kymmenen työpaikkaa johtuen tukitoimintojen yhdistämisestä.

Sopeuttamistoimet Kaivos- ja maarakennusliiketoiminnan Tampereen valimotoiminnoissa ja koneistuksessa

Metso aloittaa kaivos- ja maarakennusliiketoiminnan Tampereen valimontoimintojen henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut, joiden tarkoituksena on sopeuttaa valimon valmistuskapasiteetti vastaamaan toimintaympäristön muutoksia ja odotettavissa olevaa kysyntää.

Yhteistoimintaneuvotteluissa tutkitaan eri vaihtoehtoja, kuten henkilöstön lomautuksia, kapasiteettitason pysyvää vähentämistä ja toimintojen supistamista, toimintojen siirtämistä valimoryhmän muihin yksiköihin ja sen myötä koko Tampereen valimon sulkemista, tai toimintojen myymistä kokonaan tai osittain. Yhteistoimintaneuvottelut kohdistuvat myös koneistukseen, jonka työkuorma on osittain riippuvainen valimosta.

Neuvottelujen piirissä on yhteensä noin 240 henkilöä, ja ne koskevat kaikkia henkilöstöryhmiä.

Neuvotteluissa päätettävien toimenpiteiden arvioidaan toteutuvan pääosin vuoden 2014 aikana, ja niiden laatua sekä tarkempaa aikataulua tarkennetaan neuvottelujen kuluessa.

Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.


www.metso.com, www.twitter.com/metsogroup

 

Lisätietoja:

Harri Nikunen, talous- ja rahoitusjohtaja, Metso Oyj, harri.nikunen@metso.com, puh. 020 484 3010

Sakari Ruotsalainen, johtaja, Prosessiautomaatiojärjestelmät-liiketoimintalinja, Automaatio, sakari.ruotsalainen@metso.com, puh. 40 511 6165

Pekka Pohjoismäki, johtaja, Murskaus- ja seulontalaitteet -liiketoimintalinja, Kaivos ja maarakennus, pekka.pohjoismaki@metso.com, puh.0400 33 4400

Metso Twitterissä