Pörssitiedote lokakuuta 24, 2013 10.00.00 ap. CET

Metso tavoittelee noin 100 miljoonan euron vuotuisia säästöjä maailmanlaajuisella tehokkuusohjelmallaan

Metso Oyj:n pörssitiedote 24.10.2013 klo 10:00  paikallista aikaa

Metso on aloittanut maailmanlaajuisen tehokkuusohjelman jakautumisen jälkeen jatkavissa toiminnoissaan. Ohjelman tarkoituksena on parantaa Metson kulurakennetta ja toiminnan tehokkuutta ja sen odotetaan tuovan noin 100 miljoonan euron kustannussäästöt vuoden 2015 loppuun mennessä. Säästöistä  suurimman osan arvioidaan toteutuvan vuoden 2014 aikana.

Metson toimitusjohtaja Matti Kähkösen mukaan tehokkuuden parantaminen on tärkeää Metson kilpailukyvyn turvaamiseksi myös jatkossa.

 "Tämä ohjelma on osa jatkuvia toimiamme Metson tuottavuuden parantamiseksi ja liiketoimintojemme kilpailukyvyn säilyttämiseksi epävakaassa markkinaympäristössä," Kähkönen sanoo. "Esimerkiksi hankintatoimen tehostamiseen olemme keskittyneet jo jonkin aikaa, ja tämä työ jatkuu saavutettuamme tässä mainitut säästötavoitteet. Kaivosteollisuudessa asiakkaiden investointihalukkuuden lasku alkoi näkyä kesällä 2012. Olemme reagoineet tähän muutokseen monella eri tavalla, ja tämän työn tulokset ovat näkyneet Kaivos-liiketoiminnan kannattavuudessa kuluvan vuoden alusta. Myös Automaatio-liiketoimintamme on reagoinut massa- ja paperiteollisuudessa tapahtuviin muutoksiin ja tehdyt toimenpiteet näkyvät sen nykyisessä tuloksessa. Lisäksi jakautumisen valmistelun yhteydessä käymme läpi kokonaiskustannusrakennettamme ja varmistamme, että se on oikealla tasolla auttamaan Metsoa menestymään entistä paremmin tulevaisuudessa."

Ohjelman toimenpiteiden arvioidaan vaikuttavan henkilöstöryhmiin ja toimipaikkoihin maailmanlaajuisesti. Näistä toimista arvioidaan saavutettavan yhteensä noin 60-80 miljoonan euron säästöt.
Aikaisemmin julkaistuja ja kokonaan uusia säästötoimenpiteitä ovat muun muassa:

Kaivos ja maarakennus:

  • Teollisten kumihihnojen tuotannon osien ja niihin liittyvien myynti- ja huoltoliiketoimintojen myynti Pohjois-Euroopassa (lehdistötiedote 3.9.2013). Yhteensä 340 työntekijää siirtyy ostajien palvelukseen, kun kauppa on saatu päätökseen. 

  • Metallinkierrätystoimintojen uudelleenjärjestely Düsseldorfissa Saksassa. Neuvottelut ovat käynnissä ja niiden arvioidaan vaikuttavan noin puoleen toimipaikan 310 työntekijästä.   

  • Yhteistoimintaneuvottelut Tampereen valimotoimintojen ja koneistuksen tulevaisuudesta (lehdistötiedote 21.10.2013).  Lopulliset toimenpiteet (lomautukset, irtisanomiset, sisäiset siirrot ja valimon myynti jne.) päätetään neuvottelujen tuloksena. Neuvottelujen piirissä on yhteensä 240 työntekijää. 

  • EMEA-alueen (Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka) organisaation uudelleenjärjestely.  

  • Pienten paikallisten toimintojen siirrot tai sulkemiset ja organisaatioiden selkeyttäminen. 

Automaatio:

  • Prosessiautomaatiojärjestelmät-liiketoiminnan Euroopan organisaation selkeyttäminen ja sopeuttaminen massa- ja paperiteollisuuden rakenteellisiin muutoksiin. Näiden toimien arvioidaan johtavan maailmanlaajuisesti 100 työpaikan vähentämiseen, näistä 40 Suomessa (lehdistötiedote 21.10.2013). 

Tukitoiminnot ja konsernihallinto:

  • Metson uusi strategia edellyttää entistä integroituneempaa konsernia, ja kaikki tukitoiminnot on organisoitu uudelleen vastaamaan tätä strategista tavoitetta. Tavoitteena on sekä parantaa tukipalveluiden tehokkuutta että yksinkertaistaa prosesseja ja vähentää kustannuksia. Näiden toimien tulosten odotetaan näkyvän vuonna 2014. Tukitoimintojen integraation tuloksena useita toimintoja keskitetään segmenteistä Metso-konserniin. Samaan aikaan konsernihallintoa pienennetään vastaamaan Metson tarpeita jakautumisen jälkeen.  

Maailmanlaajuinen hankintatoimi:

  • Hankintatoimen maailmanlaajuisen tehokkuuden parantamiseen keskittyvä ohjelma on meneillään, ja sen tavoitteena on noin 30-50 miljoonan euron vuosittaiset säästöt. Noin 20-30 miljoonan euron säästöt arvioidaan toteutuvan jo vuonna 2013.  

Metso seuraa tehokkuusohjelman etenemistä säännöllisesti.


Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.metso.com/fi ,  www.twitter.com/metsogroup

 

Lisätietoja antaa:

Harri Nikunen, talous- ja rahoitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3010

Metso Oyj

Harri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com

Metso Twitterissä