Lehdistötiedote lokakuuta 10, 2013 03.00.00 ip. CET

Metsolle hyvä tulos Climate Disclosure Leadership -indeksissä

Metso Oyj:n lehdistötiedote 10.10.2013 klo 15:00 paikallista aikaa

Metso on jälleen mukana Climate Disclosure Leadership  -indeksissä - tänä vuonna parhain mahdollisin pistein 100/100. Climate Disclosure Leadership -indeksi arvioi pohjoismaisten listayhtiöiden ilmastoasioiden raportointia. Yritykset pisteytetään sen perusteella, miten ammattimaisesti ne raportoivat ilmastonmuutoksen vastaisesta toiminnastaan ja saavuttamistaan tuloksista. Arvioinnin tulokset julkistettiin CDP Nordic 260 Climate Change Report 2013 -raportissa. Metson menestys heijastaa yhtiön johdon raportoinnin läpinäkyvyydelle asettamia korkeita vaatimuksia.

Metso sai teollisuusyritysten sarjassa pohjoismaisten yhtiöiden korkeimmat pisteet ja sijoittui kahden parhaan joukkoon kaikkien Climate Disclosure Leadership  -indeksissä arvioitujen pohjoismaisten yhtiöiden listalla.

Viime vuoden tuloksiin verrattuna Metso paransi tietämystään Scope 3 -päästöistä toteuttamalla niitä koskevan kattavan tutkimuksen. Metson tavoitteena on minimoida ympäristövaikutukset arvoketjun kaikissa vaiheissa. Tätä tavoitetta tukevat myös Scope 3 -päästölaskelmat.

"Olemme erittäin ylpeitä siitä, että raportointimme on parantunut niin tuntuvasti, että saimme jo toisena vuonna peräkkäin korkeat pisteet ja olemme nyt toimialamme ykkönen. Pitkän aikavälin strateginen tavoitteemme on kestävä ja kannattava kasvu, joka perustuu kattavaan, energiatehokkaaseen tuotetarjontaamme sekä ratkaisujemme ja palvelujemme merkittävään rooliin. Kestävä kehitys on kaiken toimintamme ydin", sanoo Metson kestävästä kehityksestä ja teknologiasta vastaava johtaja Lennart Ohlsson.

Globaalit viitekehykset, kuten kestävän kehityksen indeksit, antavat yrityksille mahdollisuuden kehittyä käyttämällä läpinäkyviä ja kestäviä mittareita. Metsossa kestävä kehitys luo pitkän aikavälin lisäarvoa asiakkaille, yhtiölle ja omistajille ja antaa mahdollisuuden tarttua taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöön liittyvien trendien ja haasteiden mukanaan tuomiin tilaisuuksiin sekä hallita niistä aiheutuvia riskejä.

CDP on globaali voittoa tavoittelematon organisaatio, joka kerää tietoa yritysten toiminnasta ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Yritykset pisteytetään ilmastonmuutokseen liittyvän tiedottamisensa perusteella. Korkea pistemäärä on osoitus yrityksen hyvästä sisäisestä tiedonhallinnasta sekä ilmastonmuutoksen vaikutusten ymmärtämisestä. CDP-aineistoa käyttää 655 institutionaalista sijoittajaa.

Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.metso.com , www.twitter.com/metsogroup  

Lisätietoja (ruotsiksi ja englanniksi):

Lennart Ohlsson, SVP, Sustainability and Technology Development, Metso Oyj, puh. +46 706 00 13 59

Metso Twitterissä