Lehdistötiedote lokakuuta 15, 2013 11.15.00 ap. CET

Metson ja Fortumin kehittämä uusi kaukolämpöverkon optimointiratkaisu antaa lämmöntuottajille sekä taloudellisia että ympäristöön liittyviä etuja

Metso Oyj:n lehdistötiedote 15.10.2013 klo 11:15 paikallista aikaa

Tarkalla säädöllä parannetaan lämmönjakelun tehokkuutta vähentämällä lämpöhäviöitä kaukolämpöverkossa sekä mahdollistetaan optimaalisen käyttötilan ylläpitäminen nopeissa sähkö- ja lämmönkulutuksen muutoksissa.

Espoossa sijaitseva Fortum Suomenojan sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitos optimoi ensimmäisenä voimalaitoksena Suomessa kaukolämpöverkon dynamiikkaa malliprediktiivisen monimuuttujasäädön avulla. Kehitystyö jatkaa voimalaitoksella vuonna 2012 tehtyjä optimointitoimenpiteitä. Uusi säätö otetaan suunnitelmien mukaan käyttöön vuoden 2014 aikana.

Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen alueiden kaukolämpöverkko on suuri ja monimutkainen kaukolämmitysjärjestelmä, joka muodostuu lämmön ja kylmän tuotannosta, jakeluverkosta, pumppuasemista sekä tuhansista kaukolämmön loppukäyttäjistä. Tähän asti optimaalista käyttötilaa kaukolämpöverkossa on ylläpidetty käsin, ja kaukolämpöverkkoa on jouduttu ajamaan tarvittua suuremmalla lämpömäärällä.

"Uuden automaattisen kaukolämmönjakelun säätöjärjestelmän avulla kaukolämpöverkon painetta ja lämpötilaa voidaan säätää tehokkaasti sen eri kohdissa. Tarkalla säädöllä parannetaan lämmönjakelun tehokkuutta vähentämällä lämpöhäviöitä kaukolämpöverkossa sekä mahdollistetaan optimaalisen käyttötilan ylläpitäminen nopeissa sähkö- ja lämmönkulutuksen muutoksissa. Molemmat parannukset pienentävät polttoaineen kulutusta ja CO2-päästöjä ja tekevät yhdistetystä sähkön ja kaukolämmön tuotannosta entistä ympäristöystävällisemmän lämmitysmuodon", selvittää tuotantojohtaja Timo Aaltonen Fortum Heat and Power Oy:stä.

"Uusi edistynyt optimointiratkaisu tuo kaukolämmöntuottajille niin taloudellisia kuin ympäristöön liittyviä etuja, sillä verkkoa pystytään ohjaamaan paremmin. Metson kehittämä suorituskykyä parantava ratkaisu vastaa asiakastarpeisiin ja auttaa asiakkaita selviytymään paremmin nykyisistä ja tulevista haasteistaan", sanoo Metson Automaatio-liiketoiminnan EMEA-alueen palveluista vastaava johtaja Sami Pitkänen.

Pitkäsen mukaan säätöratkaisu hyödyttää energiayhtiöitä kaikissa maissa, joissa kaukolämpö on yleinen lämmitysmuoto, kuten Suomessa, Baltiassa, Ruotsissa, Saksassa ja Puolassa.

Espoossa sijaitseva Fortumin Suomenojan voimalaitos tuottaa kaukolämpöä Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen asukkaille sekä sähköä valtakunnan verkkoon. Voimalaitos tuottaa sähköä noin 1 800 gigawattituntia ja kaukolämpöä noin 2 200 gigawattituntia vuodessa.

Pohjautuu menestyksekkääseen höyryverkon optimointiin

Uusi kaukolämpöverkon optimointiratkaisu on jatkoa Metson kehittämälle höyryverkon optimoinnille, joka on osoittautunut menestykseksi ympäri maailmaa lämmön- ja sähkönyhteistuotantolaitoksilla. Metson optimoinnin asiantuntijat suunnittelevat, toteuttavat ja konfiguroivat optimointiratkaisun aina kunkin asiakkaan vaatimusten, höyryverkon ja järjestelmien mukaan.

Ratkaisu pohjautuu malliprediktiiviseen monimuuttujasäätöteknologiaan, joka pystyy yhtä aikaa ohjaamaan verkossa useita eri muuttujia, ennustamaan ensisijaisia muuttujia ja käsittelemään ohjausrajoitteita. Fortum Suomenojan voimalaitoksella optimointipaketti integroidaan osaksi olemassa olevaa Metso DNA -automaatiojärjestelmää, mutta se voidaan liittää mihin tahansa muuhunkin laitoksella käytössä olevaan automaatiojärjestelmään.

"Lämpötila- ja painevaihteluiden parempi säätö lämpölaitoksella minimoi kaukolämpöputkistolle aiheutuvaa lämpörasitusta ja on siten yksi keino välttää vakavia häiriöitä", toteaa Metson Plant Performance Solutions -yksikön johtaja Juha-Pekka Jalkanen. "Kun paine-eroja voidaan säätää paremmin koko verkon alueella, vältytään ylimääräisen lämmön tuottamiselta, mikä parantaa energiatehokkuutta."

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Yhtiö tarjoaa kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian saatavuuden - samalla se tuottaa merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön liiketoimintaa ovat sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2012 Fortumin liikevaihto oli 6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,7 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 400 henkilöä.

Automaatio-liiketoiminnan prosessiautomaatio- ja virtauksensäätöratkaisut vastaavat Metson asiakasteollisuuksien kasvavaan tarpeeseen tehostaa tuotantoprosessejaan raaka-aineiden ja energialähteiden niukentuessa ja niiden käytöstä aiheutuvien kustannusten kohotessa. Maailmanlaajuinen asiantuntijaverkostomme auttaa palveluillaan asiakkaitamme parantamaan tuottavuutta, pienentämään riskejä ja optimoimaan kustannuksia.
www.metso.com/automation,  www.twitter.com/metsoautomation
   
Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.
www.metso.com , www.twitter.com/metsogroup  

Lisätietoja:
Sami Pitkänen, Vice President, EMEA Services, Automation, Metso, sami.pitkanen(at)metso.com, puh. 020 483 8282 tai 040 504 6970

Juha-Pekka Jalkanen, Director, Plant Performance Solutions, Automation, Metso, juha-pekka.jalkanen(at)metso.com, puh. 020 483 8106 tai 040 831 0398

Metso Twitterissä