Lehdistötiedote joulukuuta 9, 2013 10.00.00 ap. CET

Metsolta maailman ensimmäinen jätevesilaitosten lietteen kuivauksen optimoiva kokonaisratkaisu

Metso Oyj:n lehdistötiedote 9.12.2013 klo 10:00 paikallista aikaa

Optimointi nostaa jätevedenkäsittelyn energia- ja ympäristötehokkuutta

Metso tarjoaa nyt ensimmäisenä maailmassa mittaukset ja kehittyneen säädön sisältävän kokonaisratkaisun lietteen kuivaukseen. Metso SDO (Sludge Dewatering Optimizer) -ratkaisun avulla jätevedenpuhdistamot pystyvät tarkasti ja tehokkaasti optimoimaan lietteen kuivauksen. Optimoinnin avulla ne voivat tehostaa kuivausprosessin suorituskykyä jopa 50 prosentilla, alentaa merkittävästi kemikaalikulutusta ja päästä parhaaseen hyötysuhteeseen.

Kuivempi liete nostaa lämpöenergiaa polttoprosessissa tai vaihtoehtoisesti pienentää kuljetuskustannuksia jatkokäsittelyyn, eli optimointi parantaa sekä energia- että ympäristötehokkuutta. Kuivausprosessin automatisointi myös vähentää laboratorionäytteiden ottoa ja käsittelyä, tuottaa jatkuvatoimisesti prosessitietoa ja vähentää näin prosessin jatkuvaa seurantatarvetta.

Metso SDO soveltuu erityisesti kunnallisiin sekä sellu-, paperi- ja kemianteollisuuden jätevedenpuhdistusprosesseihin optimoimaan lietteen kuivausta.

Tekniset tiedot

Uutuuden tekee ainutlaatuiseksi kehittynyt säätö, joka käyttää hyödykseen Metson mittauksia ja optimoi niiden avulla lietteen kuivauslaitteen toiminnan. Kehittynyt säätösovellus on edellytys lietteen kuivauslaitteen optimoinnille, koska sen ohjaukseen liittyvillä muuttujilla on ristikkäisvaikutus sen toimintaan.

"Kehittyneen ja ainutlaatuisen Metso SDO -teknologian avulla on mahdollista saada irti olemassa olevasta lietteenkuivausprosessista sen paras mahdollinen suorituskyky", sanoo mittausten tuotepäällikkö Heli Karaila Metson Automaatio-liiketoiminnasta. "Optimoinnin avulla jätevedenpuhdistamot voivat parantaa kuivauslaitteen suorituskykyä jopa 50 prosentilla ja puolittaa kuivauksessa käytettävän kemikaalin kulutuksen."

Metso SDO täydentää Metson lietteen kuivauksen tuotetarjontaa, johon kuuluvat kiintoaineiden mittaussovellus Metso TS ja alhaisten kiintoainemäärien mittaussovellus Metso LS. Metso on mikroaaltoteknologiaan perustuvan kiintoainemittauksen markkinajohtaja. Uusi ratkaisu vahvistaa entisestään yhtiön asemaa jätevedenkäsittelyn asiantuntijana.

Metso SDO voidaan integroida useimpiin automaatiojärjestelmiin Metso DNA -järjestelmän kautta. Se voidaan asentaa yhteen lietteen kuivauslaitteeseen tai kokonaiseen kuivauslaitejärjestelmään. Optimointiratkaisu on modulaarinen, ja se sopii käytettäväksi joko led- ja laserteknologiaan perustuvan Metso LS -mittauksen tai mikroaaltoteknologiaan perustuvan Metso TS -mittauksen kanssa.

Automaatio-liiketoiminnan prosessiautomaatio- ja virtauksensäätöratkaisut vastaavat Metson asiakasteollisuuksien kasvavaan tarpeeseen tehostaa tuotantoprosessejaan raaka-aineiden ja energialähteiden niukentuessa ja niiden käytöstä aiheutuvien kustannusten kohotessa. Maailmanlaajuinen asiantuntijaverkostomme auttaa palveluillaan asiakkaitamme parantamaan tuottavuutta, pienentämään riskejä ja optimoimaan kustannuksia.
 www.metso.com/automation,  www.twitter.com/metsoautomation   

Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.
www.metso.com , www.twitter.com/metsogroup  

Lisätietoja:
Heli Karaila, tuotepäällikkö, Mittaukset, Automaatio, Metso, sähköpostitse heli.karaila(at)metso.com, puh. 040 543 4724

Metso Twitterissä