Pörssitiedote helmikuuta 7, 2013 12.00.00 ip. CET

Metson tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2012: Kasvu jatkui ja tulos parani vuonna 2012

Metso Oyj:n pörssitiedote 7.2.2013 klo 12:00 paikallista aikaa

Järjestämme tänään vuoden 2012 tilinpäätöksestä kaksi tiedotustilaisuutta Metson pääkonttorissa, osoitteessa Fabianinkatu 9 A, Helsinki. Suomenkielinen tiedotustilaisuus medialle järjestetään klo 13:30-14:15 ja englanninkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille ja sijoittajille järjestetään klo 15:00 paikallista aikaa. Jälkimmäistä tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä internetin kautta osoitteesta www.metso.com/IRvideot sekä puhelinkonferenssina (numerotiedot tiedotteen lopussa).

Tämä tiedote on tiivistelmä Metson vuoden 2012 tilinpäätöstiedotteesta. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Tilinpäätöstiedote on saatavilla myös verkkosivuillamme, osoitteessa www.metso.com/sijoittajat.

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei muuta mainita.

Keskeistä vuonna 2012

 • Uusia tilauksia saatiin vuoden aikana 6 865 miljoonan euron arvosta (7 961 milj. e). Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset kasvoivat 5 prosenttia ja olivat 3 264 miljoonaa euroa eli 49 prosenttia kaikista tilauksista (3 100 milj. e ja 40 %). 

 • Liikevaihto kasvoi 13 prosenttia vertailuvuodesta ja oli 7 504 miljoonaa euroa (6 646 milj. e). Palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 11 prosenttia ja oli 3 174 miljoonaa euroa eli 44 prosenttia konsernin liikevaihdosta (2 871 milj. e ja 45 %). 

 • EBITA (tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja) ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 9 prosenttia ja oli 684 miljoonaa euroa eli 9,1 prosenttia liikevaihdosta (629 milj. e ja 9,5 %). 

 • Kertaluonteisia kuluja oli 36,0 miljoonaa euroa (5,1 milj. e) lähinnä liittyen kapasiteetin sopeuttamistoimiin. 

 • Osakekohtainen tulos oli 2,49 euroa (2,38 e).  

 • Vapaa kassavirta oli 257 miljoonaa euroa (375 milj. e). 

 • Hallitus ehdottaa osingoksi 1,85 euroa osakkeelta eli 74 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta (1,70 e ja 71 % osakekohtaisesta tuloksesta). 

Keskeistä vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä

 • Uusia tilauksia saatiin loka-joulukuussa 1 699 miljoonan euron arvosta (1 313 milj. e). Saadut tilaukset kasvoivat kaikissa raportointisegmenteissä. Myös palveluliiketoiminnan saadut tilaukset kasvoivat voimakkaasti kaikissa segmenteissä, 11 prosenttia ja olivat 741 miljoonaa euroa eli 45 prosenttia kaikista tilauksista (669 milj. e ja 54 %). 

 • Liikevaihto oli vertailukauden tasolla eli 2 098 miljoonaa euroa (2 074 milj. e). Palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 5 prosenttia ja oli 870 miljoonaa euroa eli 42 prosenttia konsernin liikevaihdosta (829 milj. e ja 41 %). 

 • EBITA (tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja) ennen kertaluonteisia eriä laski 3 prosenttia ja oli 196 miljoonaa euroa eli 9,3 prosenttia liikevaihdosta (202 milj. e ja 9,7 %). 

 • Osakekohtainen tulos oli 0,49 euroa (0,81 e). 

 • Vapaa kassavirta oli 69 miljoonaa euroa (45 milj. e).

Arviomme vuoden 2013 taloudellisesta kehityksestä

Perustuen tämän hetken taloustilanteeseen, markkinanäkymiin ja tilauskantaamme vuodelle 2013 sekä joulukuun 2012 mukaisiin valuuttakurssitasoihin, arvioimme, että vuonna 2013 tuloksemme (EBITA ilman kertaluonteisia eriä) on suunnilleen vuoden 2012 tasolla ja että liikevaihtomme on vuoden 2012 tasolla tai hieman alle.

Toimitusjohtaja Matti Kähkönen kommentoi viime vuotta:

Vuosi 2012 oli Metsolle jälleen kasvun ja parantuneen tuloksen vuosi. Toimintaympäristömme oli jokseenkin haastava talouden kasvun hidastuessa tietyillä päämarkkinoillamme, kuten Kiinassa. Tämä näkyi asiakkaidemme suurten projektien päätöksenteossa. Tästä huolimatta uudet tilaukset olivat vuonna 2012 hyvällä tasolla, pienempien projektien ja palveluliiketoiminnan ansiosta. Saavutimme tavoitteemme kasvattaa palveluliiketoimintaamme yli 10 prosentilla, mikä on myös vahva suoritus. Palveluliiketoimintamme ja sen tarjonnan aktiivinen kehittäminen on edelleen keskeinen tavoitteemme. Tämä auttaa meitä kasvattamaan palveluliiketoimintaamme myös vuonna 2013 ja siitä eteenpäin. Liikevaihdon kasvun lisäksi paransimme kuluneena vuonna tulostamme ja sitoutumattoman pääoman tuottoa.

Liiketoimintojemme osalta odotamme kaivossektorin aktiviteetin pysyvän suurelta osin muuttumattomana vuoden 2012 lopun tasosta. Maarakennuksessa kysyntä vaikuttaa tasaiselta ja öljy- ja kaasuteollisuuden kysyntä tukee edelleen Automaatiota. Odotamme joidenkin suurten selluprojektien etenevän vuonna 2013, mutta paperi- ja kartonkikonemarkkina on edelleen hiljainen.

Päämäärämme vuodelle 2013 on selvä. Keskitymme parantamaan kilpailukykyämme ja hyödynnämme asiakasteollisuuksiemme tarjoamia kasvumahdollisuuksia tuottaaksemme lisäarvoa kaikille sidosryhmillemme.

Metson avainluvut

Miljoonaa euroa Q4/
2012
Q4/
2011
Muutos % Q1-Q4/
2012
Q1-Q4/
2011
Muutos %
Saadut tilaukset 1 699 1 313 29 6 865 7 961 -14
Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 741 669 11 3 264 3 100 5
   % saaduista tilauksista 1) 45 54 49 40
Tilauskanta kauden lopussa 4 515 5 310 -15
Liikevaihto 2 098 2 074 1 7 504 6 646 13
Palveluliiketoiminnan liikevaihto 870 829 5 3 174 2 871 11
   % liikevaihdosta 1) 42 41 44 45
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) sekä kertaluonteisia eriä 195,9 202,1 -3 684,3 628,5 9
   % liikevaihdosta 9,3 9,7 9,1 9,5
Liikevoitto 149,5 188,5 -21 598,5 571,8 5
   % liikevaihdosta 7,1 9,1 8,0 8,6
Tulos/osake, euroa 0,49 0,81 -40 2,49 2,38 5
Vapaa kassavirta 69 45 53 257 375 -31
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), ennen veroja, % 19,6 18,4
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 40,5 39,8
Nettovelkaantuneisuusaste kauden lopussa, % 14,2 12,2

1)  Ilman Valmet Automotivea.

Lähiajan näkymät

Markkinakehitys

Maailmantalouden tila ja asiakasteollisuuksiemme kysyntä ovat pysyneet pitkälti ennallaan vuoden 2012 viimeisestä neljänneksestä. Yhdysvalloissa ja Kiinassa on nähtävissä tiettyjä positiivisia merkkejä, jotka saattavat hyvinkin tukea asiakasteollisuuksiamme vuoden 2013 toisella puoliskolla. Tasaiset kapasiteetin käyttöasteet ja tarve kasvattaa tuotannon tehokkuutta tukevat palveluliiketoimintamme kysyntää.

Odotamme kaivosteollisuuden kysynnän jatkuvan hyvänä, kuten vuoden 2012 lopussa. Kaivosten oletettujen korkeiden käyttöasteiden, laajan asennetun laitekantamme sekä vahvistuneen huoltoverkostomme johdosta arvioimme kaivoslaitteisiin liittyvien palveluiden kysynnän jatkuvan erinomaisena. Arvioimme maarakennuslaitteiden kysynnän pysyvän tasaisena ja olevan tyydyttävää Aasian ja Tyynenmeren alueella. Odotamme Brasilian markkinoiden jatkuvan aktiivisena. Arvioimme, että kysyntä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa pysyy edelleen nykyisellä melko alhaisella tasolla. Odotamme maarakennusteollisuuden palveluliiketoiminnan kysynnän jatkuvan tyydyttävänä.

Arvioimme prosessiautomaatiojärjestelmien ja virtauksensäätölaitteiden ja niihin liittyvien palvelujen kysynnän jatkuvan hyvänä. Odotamme öljy- ja kaasuteollisuuden vahvan kysynnän tasoittavan sellu- ja paperiteollisuuden hiljenemistä.

Arvioimme sellutehdasmarkkinan kysynnän pysyvän tyydyttävänä ja laiteuudistusten ja palveluiden kysynnän hyvänä. Paperilinjojen kysynnän arvioimme jatkuvan heikkona. Paperi- ja kartonkiteollisuuden kapasiteetin käyttöasteet saattavat hieman laskea, mutta palveluliiketoiminnan kysynnän odotamme säilyvän hyvänä. Arvioimme uusiutuvia energialähteitä käyttävien voimalaitosten ja niihin liittyvien palvelujen kysynnän jatkuvan tyydyttävänä.


Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Expect results.

www.metso.com,  www.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antaa:

Matti Kähkönen, toimitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3000
Harri Nikunen, talous- ja rahoitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3010
Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253

Metso Oyj

Harri Nikunen
talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

Kutsu tiedotustilaisuuksiin  medialle, sijoittajille ja analyytikoille

Järjestämme kaksi tiedotustilaisuutta tänään, torstaina 7.2.2013 Metson pääkonttorissa, osoitteessa Fabianinkatu 9 A, Helsinki:

 • Suomenkielinen tiedotustilaisuus medialle klo 13:30-14:15 ja 

 • englanninkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille ja sijoittajille klo 15:00.  

Englanninkielistä tiedotustilaisuutta voi seurata myös puhelinkonferenssina tai suorana webcast-lähetyksenä Metson verkkosivuilla osoitteessa www.metso.com/irvideot alkaen klo 15:00. Kysymyksiä voi esittää puhelinkonferenssin kautta.

Webcast-lähetyksen vuoksi toivomme, että tiedotustilaisuuteen saavuttaisiin paikalle noin 5 minuuttia ennen tilaisuuden alkua.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua
numeroon: 09 2313 9201
tunnuskoodi: 927 187

Puhelinkonferenssin nauhoite on kuultavissa 21.2.2012 saakka
numerossa: 09 2314 4681
tunnuskoodi: 927 187

Podcast-äänitiedosto (mp3) ja aukikirjoitettu teksti tiedotustilaisuudesta ovat ladattavissa osoitteessa www.metso.com/irvideot viimeistään maanantaina 11.2.2012.
Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla tilinpäätöksen julkistamisen jälkeen 7.2.2013 osoitteessa www.metso.com/sijoittajat noin klo 12 Suomen aikaa.

Tervetuloa

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Esitteet
Nimi
Metson_tilinpaatostiedote_2012 Lataa

Metso Twitterissä