Lehdistötiedote maaliskuuta 11, 2013 04.15.00 ip. CET

Metson toimittama maailman suurin biomassan kaasutuslaitos vihittiin käyttöön Vaasassa

Metso Oyj:n lehdistötiedote 11.3.2013 klo 16:15 paikallista aikaa

Vaskiluodon Voima Oy on ottanut käyttöön Metson toimittaman maailman suurimman biomassan kaasutuslaitoksen Vaasassa. Laitoksen vihki käyttöön 11. maaliskuuta työministeri Lauri Ihalainen.

Vaskiluodon Voima Oy:n laitos on monella tapaa edistyksellinen, sillä kaasutustekniikkaa ei ole missään päin maailmaa ennen käytetty tässä mittakaavassa fossiilisten polttoaineiden korvaamiseen.

Biomassasta tuotettu kaasu palaa puhtaasti

Uuden laitoksen teknologia perustuu Metson pitkäjänteiseen kehitystyöhön. Metson toimitus sisälsi polttoaineen käsittelyn, kuivauslaitoksen ja kiertopetikaasuttimen, nykyisen hiilikattilan muutostyöt sekä Metso DNA -automaatiojärjestelmän. Biokaasutuslaitos rakennettiin nykyisen kivihiilivoimalaitoksen yhteyteen ja biomassoista tuotettu kaasu poltetaan kivihiilen rinnalla hiilikattilassa.

Metson asemaa edelläkävijänä kuvaa hyvin se, että Metso rakensi ensimmäisen kaasutusteknologiaa hyödyntävän laitoksen jo 1980-luvulla. Vaskiluodon projektissa haaste liittyi laitoksen kokoon - nyt vihittiin käyttöön maailman suurin biomassaa kaasuttava laitos.

Voimalaitos käynnistyi vuodenvaihteessa. Sopimus Vaskiluodon laitoksen rakentamisesta julkistettiin kesäkuussa 2011 ja Metso aloitti rakennustyöt Vaskiluodossa seuraavan vuoden huhtikuussa eli varsinainen rakennusvaihe ei ollut kovin pitkä.

"Tähän mennessä saatujen käyttökokemusten perusteella polttoaineteholtaan 140 MW:n kaasutuslaitos näyttää toimivan suunnitellulla tavalla ja tuotettu kaasu palaa kivihiilikattilassa puhtaasti päästöjä alentaen", kertoo Vaskiluodon Voiman toimitusjohtaja Mauri Blomberg.

Pyrkimyksenä energiatäyskäännös

Lähes puolet voimalaitoksessa käytettävästä hiilestä voidaan korvata kaasutetulla biomassalla. Näin saavutetaan erittäin ympäristöystävällinen ratkaisu, mahdollistetaan useiden polttoaineiden joustava käyttö ja pidennettiin nykyisen voimalaitoksen elinikää merkittävästi. "Kaasutuslaitoksen käyttöönotto on merkittävä askel yhtiömme pyrkimyksessä käyttää lämmön ja sähkön tuotannossa ensisijaisesti kotimaisia polttoaineita. Tätä voidaan kutsua todelliseksi energiatäyskäännökseksi", sanoo Vaskiluodon Voiman hallituksen puheenjohtaja ja omistajayhtiö EPV Energia Oy:n toimitusjohtaja Rami Vuola.

Viimeaikaiset kaasutusteknologiahankkeet ovat osoitus Metson strategiasta  energiaratkaisujen tarjoamiseen,  jossa perinteisen polttamisen rinnalle on tuotu polttoaineen jalostamiseen liittyviä teknologioita.  Viime vuoden toukokuussa vastaavanlaista tilaisuutta vietettiin Lahdessa, jossa käyttöön vihittiin maailman ensimmäinen jätettä kaasuttava voimalaitos.

"Uskon, että Vaskiluodon satsaus uusiutuvan energian lisäämiseen tulee myös saamaan paljon kansainvälistä huomiota. Hiilivoimaloiden "vihertäminen" on mahdollista ja Vaskiluodon laitos tulee olemaan tässä esikuva", toteaa Metson Voimantuotanto-liiketoimintalinjan johtaja Jyrki Holmala.  "Valtaosa maailman energiantuotannosta tapahtuu edelleen suurissa hiilikattiloissa. Tähän kokoluokkaan soveltuva biokaasutusteknologia tarjoaa uuden kustannustehokkaan vaihtoehdon lisätä biomassojen osuutta ja samalla vähentää merkittävästi hiilen osuutta ja päästöjä."

Myöhemmin vihkiäispäivänä Metso järjesti Vaasassa oman teknologiaseminaarinsa, johon osallistui noin 50 asiakasta eri puolilta Eurooppaa. Ohjelmaan kuului myös vierailu uudella kaasutuslaitoksella.

Vaskiluodon Voima Oy on EPV Energia Oy:n ja Pohjolan Voima Oy:n yhdessä tasaosuuksin omistama yhtiö. Yhtiön voimalaitoksilla tuotetaan sähköä ja kaukolämpöä. Voimalaitokset sijaitsevat Vaasassa ja Seinäjoella.

Metson massa-, paperi- ja voimantuotantoammattilaiset ovat erikoistuneet prosesseihin, koneisiin, laitteisiin, palveluihin, paperikonekudoksiin ja suodatinkankaisiin. Tarjontamme ja kokemuksemme kattavat prosessin koko elinkaaren: uudet tuotantolinjat, uudistukset ja palvelut.

 

www.metso.com/pulpandpaper,

 

www.metso.com/powerwww.twitter.com/MetsoPulpPaper

Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.metso.com , www.twitter.com/metsogroup
  
Lisätietoja:

Jyrki Holmala, johtaja, Voimantuotanto-liiketoimintalinja, Metso, puh. 0400 636 956

Juhani Isaksson, johtaja, kaasutinliiketoiminta, Voimantuotanto-liiketoimintalinja, Metso, puh. 040 830 4402

Metso Twitterissä