Pörssitiedote huhtikuuta 23, 2013 12.00.00 ip. CET

Kannattavuus parani hieman heikommassa markkinatilanteessa

Metso Oyj:n pörssitiedote 23.4.2013 klo 12:00 paikallista aikaa


Järjestämme tänään tammi-maaliskuun tuloksesta englanninkielisen tiedotustilaisuuden medialle, sijoittajille ja analyytikoille klo 15:00 Metson pääkonttorissa, osoitteessa Fabianinkatu 9 A, Helsinki. Tilaisuutta voi seurata myös puhelinkonferenssina tai suorana webcast-lähetyksenä Metson verkkosivuilla osoitteessa www.metso.com/IRvideot alkaen klo 15:00. Kysymyksiä voi esittää puhelinkonferenssin kautta.

Tämä tiedote on tiivistelmä Metson vuoden 2013 tammi-maaliskuun osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on saatavilla myös verkkosivuillamme, osoitteessa www.metso.com/sijoittajat.

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei muuta mainita.

Keskeistä vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä

  • Uusia tilauksia saatiin tammi-maaliskuussa 1 584 miljoonan euron arvosta (1 920 milj. e). Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset olivat vertailukauden tasolla, 873 miljoonaa euroa eli 57 prosenttia kaikista tilauksista (881 milj. e ja 48 %).
  • Liikevaihto oli 1 590 miljoonaa euroa (1 755 milj. e). Palveluliiketoiminnan liikevaihto oli vertailukauden tasolla ja oli 727 miljoonaa euroa eli 47 prosenttia konsernin liikevaihdosta (721 milj. e ja 43 %).
  • EBITA (tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja) ennen kertaluonteisia eriä oli 132 miljoonaa euroa eli 8,3 prosenttia liikevaihdosta (141 milj. e ja 8,0 %).
  • Osakekohtainen tulos oli 0,48 euroa (0,56 e).
  • Vapaa kassavirta oli 74 miljoonaa euroa (116 milj. e).
  • Hallitus päätti aloittaa srategiaselvitykseen liittyen Metson mahdolliseen jakautumiseen.

Arviomme vuoden 2013 taloudellisesta kehityksestä ennallaan
Perustuen tämän hetken taloustilanteeseen, markkinanäkymiin ja tilauskantaamme vuodelle 2013 sekä maaliskuun lopun mukaisiin valuuttakursseihin, arvioimme, että vuonna 2013 tuloksemme (EBITA ilman kertaluonteisia eriä) on suunnilleen vuoden 2012 tasolla ja että liikevaihtomme on vuoden 2012 tasolla tai hieman alle.

Metson toimitusjohtaja Matti Kähkönen kommentoi vuoden ensimmäistä neljännestä:
Ensimmäinen neljännes oli Metsolle kaksijakoinen. Ensiksikin uusien laitteiden ja projektien kysyntä oli odotusten mukaisesti edellisen neljänneksen tasolla ja jäi viime vuoden ensimmäistä neljännestä alhaisemmaksi. Toinen ja vielä merkittävämpi asia oli se, että Metson joustava liiketoimintamalli ja keskittyminen palveluliiketoimintaan tuottivat hyvän tuloksen (EBITA) ja kannattavuutemme (EBITA-%) parani huolimatta liikevaihdon pienestä laskusta vertailukauteen nähden. Kaivos ja maarakennus sekä Automaatio paransivat selvästi kannattavuuttaan ja odotamme näiden segmenttien hyvän suorituksen jatkuvan. Massa, paperi ja voimantuotannon neljännes oli odotusten mukaisesti heikko. Segmentin haasteet ovat tiedossa ja jatkamme toimenpiteitä, joiden avulla parannamme sen kilpailukykyä. Nämä toimenpiteet ja hieman aiempaa optimistisempi näkemys segmentin asiakasteollisuuksien kehittymisestä antavat meille tukea loppuvuodelle.

Maaliskuussa hallitus käynnisti strategiaselvityksen Metson mahdollisesta jakamisesta kahdeksi pörssiyhtiöksi. Selvitys etenee hyvää tahtia suunnitellun aikataulun mukaisesti. Olemme varmoja, että tämä hanke on eduksi asiakkaillemme, henkilöstöllemme, osakkeenomistajillemme sekä muille sidosryhmillemme.

Metson avainluvut

Miljoonaa euroa Q1/2013 Q1/2012 Muutos % 2012
Saadut tilaukset 1 584 1 920 -18 6 865
Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 873 881 -1 3 264
   % saaduista tilauksista 1) 57 48 49
Tilauskanta kauden lopussa 4 558 5 407 -16 4 515
Liikevaihto 1 590 1 755 -9 7 504
Palveluliiketoiminnan liikevaihto 727 721 1 3 174
   % liikevaihdosta 1) 47 43 44
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) sekä kertaluonteisia eriä 131,5 141,2 -7 687,5
   % liikevaihdosta 8,3 8,0 9,2
Liikevoitto 2) 119,2 129,0 -8 601,7
   %:a liikevaihdosta 7,5 7,4 8,0
Tulos/osake, euroa 0,48 0,56 -14 2,46
Vapaa kassavirta 74 116 -36 257
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), ennen veroja, % 15,1 17,8 19,6
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 36,9 36,3 40,5
Nettovelkaantuneisuusaste kauden lopussa, % 13,5 7,6 14,2

1)  Ilman Valmet Automotivea.

Lähiajan näkymät
Markkinakehitys

Maailmantalouden tila ja asiakasteollisuuksiemme kysyntä ovat pysyneet pitkälti ennallaan alkuvuodesta. Yhdysvalloissa ja Kiinassa on nähtävissä jotain ensimmäisiä positiivisia merkkejä, joilla saattaa olla myönteinen vaikutus asiakasteollisuuksiemme aktiviteettiin toisella vuosipuoliskolla. Vakaat kapasiteetin käyttöasteet ja tarve kasvattaa tuotannon tehokkuutta tukevat palveluliiketoimintamme kysyntää.

Odotamme kaivosteollisuuden kysynnän jatkuvan alkuvuoden hyvällä tasolla. Kaivosten oletettujen korkeiden käyttöasteiden, laajan asennetun laitekantamme sekä vahvistuneen huoltoverkostomme johdosta arvioimme kaivoslaitteisiin liittyvien palveluiden kysynnän jatkuvan erinomaisena.

Arvioimme maarakennuslaitteiden kysynnän hieman vahvistuvan kehittyvillä markkinoilla, erityisesti Kiinassa. Kehittyneillä markkinoilla odotamme kysynnän pysyvän edelleen nykyisellä melko alhaisella tasolla. Odotamme maarakennusteollisuuden palveluliiketoiminnan kysynnän jatkuvan tyydyttävänä.

Arvioimme prosessiautomaatiojärjestelmien ja virtauksensäätölaitteiden ja niihin liittyvien palvelujen kysynnän jatkuvan hyvänä. Odotamme öljy- ja kaasuteollisuuden vahvan kysynnän tasoittavan sellu- ja paperiteollisuuden hiljenemistä.

Arvioimme sellutehdasmarkkinan kysynnän pysyvän tyydyttävänä ja laiteuudistusten ja palveluiden kysynnän hyvänä. Paperiteollisuuden rakenteellinen muutos jatkuu ja arvioimme paperilinjojen kysynnän jatkuvan heikkona ja palvelujen hyvänä. Odotamme selluteollisuuden soodakattiloiden kysynnän jatkuvan tasaisena, kun taas liuskekaasulla arvioimme olevan heikentävä vaikutus uusiutuvien energiaratkaisujen markkinaan. Kaiken kaikkiaan odotamme uusiutuvia energialähteitä käyttävien voimalaitosten ja niihin liittyvien palvelujen kysynnän jatkuvan tyydyttävänä.

Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.
www.metso.com/fiwww.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antaa:
Matti Kähkönen, toimitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3000
Harri Nikunen, talous- ja rahoitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3010
Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253
  
Metso Oyj

Harri Nikunen
talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

Kutsu tiedotustilaisuuksiin medialle, sijoittajille ja analyytikoille

Järjestämme englanninkielisen tiedotustilaisuuden tiistaina 23.4.2013 klo 15:00 Metson pääkonttorissa, osoitteessa Fabianinkatu 9 A, Helsinki.

Tiedotustilaisuutta voi seurata myös puhelinkonferenssina tai suorana webcast-lähetyksenä Metson verkkosivuilla osoitteessa www.metso.com/IRvideot alkaen klo 15:00. Kysymyksiä voi esittää puhelinkonferenssin kautta.

Webcast-lähetyksen vuoksi toivomme, että tiedotustilaisuuteen saavuttaisiin paikalle viimeistään 5 minuuttia ennen tilaisuuden alkua.

Median edustajat ovat myös tervetulleita tilaisuuteen. Lisäksi otamme vastaan haastattelupyyntöjä tälle päivälle. Haastattelupyynnöt: Milla Kivinen, tiedottaja, puh. 050 317 3500.

Puhelinkonferenssi
Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua
numeroon: 09 2313 9201, tunnuskoodi: 927 189

Puhelinkonferenssin nauhoite on kuultavissa 7.5.2013 saakka numerossa:
09 2314 4681, tunnuskoodi: 927 189

Podcast-äänitiedosto (mp3) ja aukikirjoitettu teksti tiedotustilaisuudesta ovat ladattavissa osoitteessa www.metso.com/IRvideot viimeistään torstaina 25.4.2013.

Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen 23.4.2013 osoitteessa www.metso.com/sijoittajat noin klo 12 Suomen aikaa.

Tervetuloa!

jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Esitteet
Nimi
Osavuosikatsaus Q1/2013 Lataa

Metso Twitterissä