Lehdistötiedote huhtikuuta 15, 2013 08.30.00 ap. CET

Metso sai kaksi lisätilausta Altay Polimetally -yhtiön kaivokseen Kazakstaniin

Metso Oyj:n lehdistötiedote 15.4.2013 klo 8:30 paikallista aikaa

Metson ratkaisulla yksi palveluntarjoaja huolehtii kaivoksen koko kuparimalmin prosessoinnista

Metso on sopinut kahdesta lisätilauksesta Altay Polimetally LLP:n kanssa yhtiön uuteen kuparikaivokseen Almatyssa, Kazakstanissa. Tilaukset sisältävät täydelliset, toisen, kolmannen ja neljännen vaiheen murskaus- ja seulontalaitokset sekä automaatio-järjestelmän. Ne sisältävät myös suunnittelun, valmistuksen ja käyttöönoton. Tilausten yhteisarvo on 25 miljoonaa euroa. Uudet sopimukset ovat jatkoa 11 miljoonan euron tilaukselle maailman suurimmasta, liikuteltavasta murskaus- ja kuljetin-järjestelmästä, joka saatiin kesäkuussa 2012.

"Tarvitsimme uutta kuparikaivosta varten saumattomaan yhteistyöhön perustuvat kustannustehokkaat ja luotettavat prosessit. Vältämme lukuisten välikäsien käytön ja saamme tehdä yhteistyötä alansa markkinajohtajan kanssa, jolla on pitkäaikainen kokemus kaivosalalta ja maarakennuksesta," sanoo tekniikan tohtori Yun, joka on Altay Polimetally LLP -yhtiön toimitusjohtaja sekä hallituksen puheenjohtaja.  

"Nämä mittavat toimitukset todistavat Metson vahvuuden: kyvyn tarjota laitteita ja prosessiosaamista, jotka vastaavat asiakkaiden operatiivisia tarpeita. Läheinen yhteistyö Altay Polimetallyn kanssa jo laitosten suunnitteluvaiheessa vaikutti osaltaan siihen että tulimme valituksi projektin ainoaksi laitetoimittajaksi," kommentoi murskainratkaisuista vastaava liiketoimintapäällikkö Serge de Backer Metson Kaivos-  ja maarakennussegmentistä.

Kaivoksen käyttöhenkilöstön määrän minimoimiseksi Metso toimittaa kaivokselle myös kattavan automaatiojärjestelmän. Kaivoksen sähkölaitteiston toimivuus on taattu äärimmäisissä ilmasto-oloissa aina +30 asteesta -30 asteeseen.

Toisen ja kolmannen vaiheen murskauslaitosten tilaukset sisältyvät Metson Kaivos ja maarakennuksen vuoden 2012 neljännen neljänneksen, ja neljännen vaiheen murskauslaitos vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen saatuihin tilauksiin. Toimitukset tehdään vuoden 2014 heinäkuuhun mennessä.

Korkean kapasiteetin murskaimia

Toiseen ja kolmanteen murskausvaiheeseen sisältyvät suuren syöttöaukon omaava GP500S-karamurskain sekä kaksi erinomaisen murskaussuhteen omaavaa HP5-kartiomurskainta. Malmi seulotaan kahdella, tehokkaalla MF 3085-2 kaivosseulalla. Kuparimalmin prosessointilaitoksen suunniteltu kapasiteetti on 550 tonnia tunnissa ja kolme miljoonaa tonnia vuodessa kooltaan 0/10 mm:n malmia. Järjestelmään sisältyy lisäksi hienomurskauslaitos, joka tuottaa 0/3 mm:n malmia 450 tonnin tuntikapasiteetilla. Työhön käytetään kahta Barmac 9100 -keskipakomurskainta, joista toinen on käytössä ja toinen varalla. Tässä laitososassa hyödynnetään myös kahta MF 3085-2 -seulaa.

Altay Polimetally LLP -kaivosyhtiön kotipaikka on Almaty Kazakstanissa. Yhtiön uusi kaivos tuottaa kuparin lisäksi myös kultaa. Vuosittain malmia irrotetaan kolme miljoonaa tonnia, sivukivi mukaan lukien 10 miljoonaa tonnia. Altayn toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Yun toimi vuosina 1995 ja 2006 Kazakhmus-yhtiön toimitusjohtajana. Hänen ansiostaan yhtiön kaivosten kapasiteetti voitiin nostaa 90 000 tonnista 420 000 tonniin.

Metson kaivos- ja maarakennusalan asiantuntijat tarjoavat aina sopivinta teknologiaa, prosesseja, laitteita sekä niihin liittyviä palveluja asiakkaillemme murskeentuotantoon, maarakennukseen, kaivostoimintaan ja mineraalien prosessointiin sekä metallin- ja jätteenkierrätykseen. Expect results.

www.metso.com/miningandconstruction  

Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.metso.com , www.twitter.com/metsogroup  

Lisätietoja (englanniksi):
Serge de Backer, murskainratkaisuista vastaava liiketoimintapäällikkö, Kaivos ja maarakennus, Metso, puh. +33 608 239 799

Renaud Lapointe, tarjouspäällikkö, Kaivos ja maarakennus, Metso, puh. +33 672 816 582

Metso Twitterissä