Lehdistötiedote huhtikuuta 5, 2013 09.00.00 ap. CET

Metso toimittaa murskaus- ja jauhatuslaitteiston B2Goldin Otjikoton kultakaivosprojektiin Namibiassa

Metso Oyj:n lehdistötiedote 5.4.2013 klo 9:00 paikallista aikaa

Kullantuotannon tavoitteeksi asetettu 4 385 kilogrammaa vuodessa ensimmäisten viiden toimintavuoden aikana

Metso toimittaa esimurskaimen ja jauhatuslaitteita B2Goldille yhtiön uuteen Otjikoto-kultakaivoshankkeeseen Namibiassa. Kaivos valmistuu vuoden 2014 loppuun mennessä, ja pyrkii tuottamaan ensimmäisen 5 täyden tuotantovuoden aikana 4 385 kilogrammaa kultaa vuodessa. Tilauksen arvo on yli 8 miljoonaa euroa.

Metson toimitus koostuu lajittelemattoman kultamalmin käsittelyyn tarkoitetusta esikaramurskaimesta, semiautogeenisesta jauhinmyllystä sekä sekundaarijauhatukseen soveltuvasta kuulamyllystä. Murskain toimitetaan tammikuussa 2014 ja myllyt huhtikuussa 2014. Tilaus kirjataan Metson kaivos ja maarakennus -liiketoiminnan vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen saatuihin tilauksiin.

"Kilpailukykyisen tarjouksen lisäksi Metsolla on erinomainen maine jykevän murskaus- ja jauhatuskaluston toimittajana", kommentoi B2Gold Corporationin metallurgiapäällikkö John Rajala Namibian kultakaivoshankkeen päätöksentekoprosessia.

Uusi Otjikoton kultakaivostyömaa sijaitsee 300 kilometria Namibian pääkaupungista Windhoekista pohjoiseen. Malmiesiintymän kartoitus on paljastanut avolouhoksen sisältävän 29,4 miljoonan tonnin mineraalivarannon. Esiintymän kultapitoisuus on keskimäärin 1,42 grammaa tonnissa. Kultavarannon oletettu koko on näin ollen yli 41,7 tonnia.

Kaivoksen kullan talteenottoprosessi perustuu liuotukseen ja hiiliadsorptioon.

Esikara murskaa yli metrin kokoisia kultamalmilohkareita

Toimitukseen sisältyvä Metson SUPERIOR® 42-65 MK-II esikaramurskain pystyy käsittelemään yli metrin suuruisia kultamalmilohkareita. Murskaimen nimelliskapasiteetti on asetuksesta riippuen 2010-2780 tonnia tunnissa, ja se painaa yli 119 tonnia.

Esijauhatuspiirissä tulee pyörimään 7,3 m x 4,8 m:n kokoinen SAG-jauhinmylly, jota seuraa sekundaarijauhatuksesta vastaava 5,0 m x 8,7 m:n kokoinen kuulamylly. Kummassakin myllyssä on 4 MW:n käyttömoottori, Eatonin paineilmakytkimet sekä yhteinen hidaspyörityskäyttö. Myllyjen laakeristot on toteutettu kaulalaakereilla.

B2Gold Namibia (Pty) Ltd on B2Gold Corporationin kokonaan omistama tytäryhtiö.Kullantuotantoon erikoistuneen B2Gold Corporationin pääkonttori sijaitsee Vancouverissa. Yhtiöllä on kaksi kaivosta Nicaraguassa, yksi Filippiineillä sekä huomattava määrä valtauksia ja käynnissä olevia kehityshankkeita Nicaraguassa, Kolumbiassa ja Uruguayssa.

Metson kaivos- ja maarakennusalan asiantuntijat tarjoavat aina sopivinta teknologiaa, prosesseja, laitteita sekä niihin liittyviä palveluja asiakkaillemme murskeentuotantoon, maarakennukseen, kaivostoimintaan ja mineraalien prosessointiin sekä metallin- ja jätteenkierrätykseen. Expect results.
www.metso.com/miningandconstruction
Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.
www.metso.com , www.twitter.com/metsogroup  

Lisätietoja (englanniksi):
Dave Kowalski, johtaja, Amerikan markkina-alue,
Kaivos ja maarakennus, Metso, puh. +1 412 269 5115, sähköposti: dave.kowalski(at)metso.com

Metso Twitterissä