Lehdistötiedote huhtikuuta 25, 2013 11.30.00 ap. CET

Metso vahvistaa globaalia palveluverkostoaan avaamalla huoltokeskuksen Suzanon uuden megaluokan sellutehtaan lähelle Brasiliassa

Metso Oyj:n lehdistötiedote 25.4.2013 klo 11:30 paikallista aikaa

Metso laajentaa globaalia palveluverkostoaan avaamalla uuden huoltokeskuksen palvelemaan Suzano Papel e Celulose S.A:n uutta kapasiteetiltaan 1,5 miljoonan tonnin sellutehdasta. Tehdas sijaitsee Brasilian koillisosassa Maranhãon osavaltiossa. Huoltokeskus toimittaa tehtaalle telojen hionta- ja muita kunnossapitopalveluja sekä ylläpitää valikoitua vara- ja kulutusosavarastoa. Huoltokeskus rakennetaan Imperatriziin lähelle Maranhãon tehdasta, ja se aloittaa toimintansa vuoden 2013 lopulla.  Uuden keskuksen peruskivi muurattiin Imperatrizissa 25.4.2013.

"Tämä investointi toteuttaa Metson palveluliiketoiminnan kasvustrategiaa. Paikallinen tuki asiakkaille  ja pitkäaikainen yhteistyö tuovat lisäarvoa sekä asiakkaillemme että Metsolle", toteaa Jukka Tiitinen, johtaja, Palvelut-liiketoimintalinja, Massa, paperi ja voimantuotanto, Metso.

Metso ja Suzano Papel e Celulose S.A. ovat lisäksi sopineet, että Metso vastaa koko Maranhãon tehtaan kunnossapidon perustamisesta. Sopimuksen mukaan Metso rakentaa tehtaan kunnossapidon hallintajärjestelmän ja tukee Suzanoa materiaalitoimintojen perustamisessa. Sopimuksen arvoa ei julkisteta.

"Valitsimme Metson, jotta saisimme Maranhãon tehtaan käyttöön laitevalmistajan prosessi- ja kunnossapito-osaamisen tehtaan kunnossapitotoimintoja perustettaessa.  Odotamme saavamme tehokkaat kunnossapitosuunnitelmat ja toimivan organisaation, joilla varmistetaan toiminnan luotettava käynnistyminen ja nopea oppimiskäyrä alusta asti", sanoo Suzano Papel e Celulosen teollinen johtaja José Alexandre.

Metso toimittaa Maranhãon sellutehtaalle keskeisen teknologian. Metson toimitukseen kuuluvat puunkäsittely, sellun keitto ja kuitulinja, sellun kuivaus ja paalaus, haihduttamo, voimakattila, soodakattila, kaustisointi ja meesauuni sekä kaikki prosessialueet kattava automaatiojärjestelmä. Tehdas otetaan käyttöön vuoden 2013 jälkipuoliskolla.

Metsäteollisuusyhtiö Suzano Papel e Celulose on yksi latinalaisen Amerikan suurimpia vertikaalisesti integroituja sellun- ja paperintuottajia. Yhtiön Brasiliassa ja kansainvälisillä markkinoilla myytäviä päätuotteita ovat eukalyptussellu, kirjoitus- ja painopaperit ja kartonki.

Metson massa-, paperi- ja voimantuotantoammattilaiset ovat erikoistuneet prosesseihin, koneisiin, laitteisiin, palveluihin, paperikonekudoksiin ja suodatinkankaisiin. Tarjontamme ja kokemuksemme kattavat prosessin koko elinkaaren: uudet tuotantolinjat, uudistukset ja palvelut.
www.metso.com/pulpandpaper,   www.metso.com/power, www.twitter.com/MetsoPulpPaper

Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.
www.metso.com , www.twitter.com/metsogroup  

Lisätietoja:
Jukka Tiitinen, johtaja, Palvelut-liiketoimintalinja, Massa, paperi ja voimantuotanto, Metso, puh. +1 404 433 0937 tai +358 40 740 6178

Elio Krummenauer,  johtaja, Palvelut, Massa, paperi ja voimantuotanto, Etelä-Amerikka, Metso, puh. +55 41 99 74 8123

Metso Twitterissä