Lehdistötiedote toukokuuta 16, 2013 11.00.00 ap. CET

Metson toimittama Suomen suurin pellettilämpölaitos tuottaa ympäristöystävällistä energiaa Tampereella

Metso Oyj:n lehdistötiedote 16.5.2013 klo 11:00 paikallista aikaa

Metson Tampereen Energiantuotanto Oy:lle toimittaman Suomen suurimman pellettiä hyödyntävän laitoksen teknologinen ratkaisu on maassamme ensimmäinen laatuaan. Se  tuo uudenlaisia mahdollisuuksia suomalaisen kaukolämmön tuotantorakenteen muuttamiseen kohti kestävän kehityksen mukaisia tavoitteita. Aikaisemmin huippukuormalaitoksissa on hyödynnetty teknologian puuttumisen vuoksi fossiilisia polttoaineita.

Laitoksen pääpolttoaineena on puupelletti, ja sen lämpöteho on 33 MW. Laitos on korvannut öljy- ja kaasukäyttöisten kattilalaitosten käyttöä ja siten vähentänyt merkittävästi kaukolämmön tuotannon CO2-päästöjä. Laitos on tuottanut ympäristöystävällistä energiaa Tampereelle joulukuusta lähtien.

"Laitoksen avulla pystymme varmistamaan kaukolämmön kilpailukyvyn, alentamaan CO2-päästöjä ja parantamaan toimitusvarmuutta Tampereen eteläisissä osissa", toteaa Tampereen Energiantuotanto Oy:n toimitusjohtaja Antti-Jussi Halminen.

Metson toimitus käsitti täydellisen avaimet käteen -kattilalaitosratkaisun ja Metso DNA - automaatiojärjestelmän. Uusi laitos on miehittämätön, ja sitä etäkäytetään Lielahden voimalaitoksen päävalvomosta. Luotettavan automaatioteknologian avulla operaattorit pystyvät joustavasti hallitsemaan kaukolämmön tuotantoprosessia ja reagoimaan nopeasti muutostilanteisiin. Laitoksen teknologinen ratkaisu perustuu siihen, että pelletti jauhetaan pölyksi erillisillä jauhinmyllyillä, jonka jälkeen pöly käsitellään ja poltetaan kattilassa pölypolttimella. Polttoprosessin säädettävyys on huomattavan suuri ja pölymäisellä polttoaineella lämpöä tuotetaan puhtaasti, energiatehokkaasti ja joustavasti. Pölypolttoon perustuva pellettien hyödyntäminen on uutta Suomessa, Ruotsissa sitä on hyödynnetty pienemmässä mittakaavassa.

"Toimitus on Metsolle tärkeä, sillä se on ensimmäinen tämän teknologian referenssimme kaukolämmön tuottamiseen näin suuressa mittakaavassa. Toimittamassamme Bioheat RampUp -laitoksessa on ensimmäistä kertaa mahdollista polttaa pellettejä ja öljyä yhdessä tai erikseen samassa kattilassa eri suhteissa kauko-ohjattuna", kertoo teknologiajohtaja Jussi Orhanen, Metson Voimantuotanto-liiketoimintalinjan Heat & Power -yksiköstä.

Orhasen mukaan ratkaisu tarjoaa hyvän vaihtoehdon myös teollisuuteen, joka nyt käyttää raskasta polttoöljyä prosessihöyryn tuottamiseen.

Tampereen Energiantuotanto Oy kuuluu Tampereen Sähkölaitos -yhtiöihin ja vastaa konsernin sähkön ja kaukolämmön tuotannosta, ylläpidosta ja kehittämisestä. Uusiutuvan energian osuuden kasvattaminen on osa Tampereen Sähkölaitos -yhtiöiden strategiaa.

Metson massa-, paperi- ja voimantuotantoammattilaiset ovat erikoistuneet prosesseihin, koneisiin, laitteisiin, palveluihin, paperikonekudoksiin ja suodatinkankaisiin. Tarjontamme ja kokemuksemme kattavat prosessin koko elinkaaren: uudet tuotantolinjat, uudistukset ja palvelut.

www.metso.com/pulpandpaper, www.metso.com/power, www.twitter.com/MetsoPulpPaper

Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

 

www.metso.com , www.twitter.com/metsogroup  

Lisätietoja:

Teemu Koskela, myyntijohtaja, Lämpölaitosliiketoiminta, Voimantuotanto-liiketoimintalinja, Metso, puh. 050 400 8721

Risto Juutinen, johtaja, Lämpölaitosliiketoiminta, Voimantuotanto-liiketoimintalinja, Metso, puh. 040 590 8062

Metso Twitterissä