Pörssitiedote toukokuuta 15, 2013 03.35.00 ip. CET

Yhdysvaltalainen tuomioistuin totesi Metson patentin mitättömäksi ja kumosi aiemman myönteisen päätöksen patenttiloukkausta koskevassa oikeudenkäynnissä

Metso Oyj:n pörssitiedote 15.5.2013 klo 15:35

USA:n patenttiasioiden valitustuomioistuin on antanut Metsolle kielteisen päätöksen ja todennut Metson patentin olevan kiistaa koskevalta osin mitätön vireillä olevassa Metson ja Terexin omistaman Powerscreen International Ltd:n (nykyiseltä nimeltään Terex GB Ltd) välisessä patenttiloukkaamista koskevassa kiistassa. Kiista koskee eräisiin Metson liikuteltaviin murskaus- ja seulontalaitteisiin liittyvien kuljettimien patenttioikeuksia. Valitustuomioistuin kumosi New Yorkin alioikeuden aiemmin antamat tapausta koskevat Metsolle myönteiset päätökset (kts. Metson pörssitiedotteet 7.12.2010 ja 12.12.2011)

Metso hakee valitustuomioistuimen nyt antaman päätöksen kumoamista.  Kiistan lopullinen päätös on odotettavissa vuoden 2014 aikana.

Metso ei ole kirjannut korvaussummaa tulokseensa tapaukseen liittyvien aiempien päätösten perusteella.  Metso kirjaa mahdollisen korvaussumman tulokseensa vasta kun oikeudenkäynnin lopullinen päätös on selvillä eli aikaisintaan vuonna 2014.

Metson kaivos- ja maarakennusalan asiantuntijat tarjoavat aina sopivinta teknologiaa, prosesseja, laitteita sekä niihin liittyviä palveluja asiakkaillemme murskeentuotantoon, maarakennukseen, kaivostoimintaan ja mineraalien prosessointiin sekä metallin- ja jätteenkierrätykseen. Expect results.

 

 www.metso.com/miningandconstruction

 

Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.metso.com, www.twitter.com/metsogroup

 

Lisätietoja:

Erica Aminoff, lakiasiainjohtaja, Kaivos ja maarakennus, Metso, puh. 020 484 3246

Juha Rouhiainen, Sijoittajasuhdejohtaja, Metso, puh. 020 484 3253

Metso Oyj

Harri Nikunen
talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com

Metso Twitterissä